Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0494471 - UFM-A 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Scheiber, D. - Romaner, L. - Fischer, F D. - Svoboda, Jiří
  Kinetics of grain boundary segregation in multicomponent systems The example of a Mo-C-B-O system.
  Scripta Materialia. Roč. 150, JUN (2018), s. 110-114 ISSN 1359-6462
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) GA17-01641S
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: ab-initio * cottrell atmospheres * diffusion * alloys * embrittlement * molybdenum * fracture * mg * Segregation * Grain boundaries * Diffusion * Thermodynamics * Kinetics
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Obor OECD: Thermodynamics
  Impakt faktor: 4.163, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288141
   

 2. 2. 0473169 - UFM-A 2017 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rozumová, L. - Di Gabriele, F. - Hojná, A. - Hadraba, Hynek
  Crack initiation due to liquid metal embrittlement for the steel T91 and two ODS steels in Liquid lead.
  Advances in Materials Science for Environmental and Energy Technologies V - Materials Science and Technology 2015 Conference and Exhibition, MS and T 2015. Columbus: American Ceramic Society, 2016 - (Manjooran, N.; Pickrell, G.; Matyas, J.; Ohji, T.; Kanakala, R.; Wong-Ng, W.), s. 103-111. Ceramic Transactions, 260. ISBN 978-1-119-32361-7. ISSN 1042-1122.
  [MS and T 2015 - Advances in Materials Science for Environmental and Energy Technologies V - Materials Science and Technology 2015 Conference and Exhibition. Columbus (US), 04.10.2015-08.10.2015]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-25246S
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Engineering controlled terms * Embrittlement * Dispersions
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270330
   

 3. 3. 0444843 - UFM-A 2016 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Grishchenko, W. - Kotrechko, S. - Mamedov, S. - Zatsarna, O. - Dlouhý, Ivo
  Interrelation between local and global characteristics of cleavage fracture.
  Materials Structure and Micromechanics of Fracture VII. Zurich: Trans Tech Publications, 2014 - (Šandera, P.), s. 221-224. Key Engineering Materials, 592-593. ISBN 978-3-03785-934-6. ISSN 1013-9826.
  [MSMF 7 - International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture /7./. Brno (CZ), 01.07.2013-03.07.2013]
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: local stress * fracture * cleavage * embrittlement * strength
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249239
   

 4. 4. 0366251 - UFM-A 2012 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Všianská, Monika - Šob, Mojmír
  The effect of segregated sp-impurities on grain-boundary and surface structure, magnetism and embrittlement in nickel.
  Progress in Materials Science. Roč. 56, č. 6 (2011), s. 817-840 ISSN 0079-6425
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100920; GA MŠk(CZ) OC10008; GA ČR GD106/09/H035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: grain boundaries * segregation * nickel * embrittlement
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 18.216, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201304
   

 5. 5. 0355498 - UFM-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Stratil, Luděk - Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  Mechanismy vzniku zkřehnutí a vliv žíhání na křehkolomové vlastnosti oceli Eurofer´97.
  [Mechanisms of the embrittelement and the effect of ageing on the brittle-fracture properties of the Eurofer ´97 steel.]
  23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí. Čerčany: Asociace pro tepelné zpracování kovů, ECOSOND s.r.o, 2010 - (Stolař, P.), s. 38-44. ISBN 978-80-904462-3-6.
  [23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí. Jihlava (CZ), 23.11.2010-25.11.2010]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP107/10/0361; GA ČR GA106/08/1397
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Eurofer´97 * embrittlement * long-term ageing * impact properties * carbide coarsening
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194252
   

 6. 6. 0354284 - UFM-A 2011 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Stratil, Luděk - Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  High temperature service embrittlement of EUROFER´97 steel.
  Acta Metallurgica Slovaca. Roč. 1, č. 2 (2010), s. 142-145 ISSN 1335-1532.
  [Fraktografia 2009. Stará Lesná, 08.11.2009-11.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA106/08/1397; GA AV ČR 1QS200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Eurofer´97 * isothermal ageing * embrittlement * impact properties
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193324
   

 7. 7. 0332730 - UFM-A 2010 RIV IN eng A - Abstrakt
  Hadraba, Hynek - Stratil, Luděk - Dlouhý, Ivo
  High-temperature long-service embrittlement of the R.A.F.M. EUROFER´97 steel.
  NMD-ATM 2009. Kolkata, 2009. s. 152.
  [NMD-ATM 2009. 14.11.2009-17.11.2009, Kolkata]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200410502; GA ČR GA106/08/1397
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Eurofer97 * embrittlement * impact behaviour
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177887
   

 8. 8. 0332643 - UFM-A 2010 RIV ES eng A - Abstrakt
  Stratil, Luděk - Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  High temperature service embrittlement of EUROFER´97 steel.
  Development of new structural materials for advanced fission and fusion reactor systems. Barcelona: Fusion for Energy, 2009 - (Zeman, A.; Hearler, P.). s. 49-49
  [Development of new structural materials for advanced fission and fusion reactor systems. 05.10.2009-09.10.2009, Barcelona]
  Grant CEP: GA ČR GA106/08/1397; GA AV ČR IAA200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Eurofer´97 * impact behaviour * embrittlement
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005548
   

 9. 9. 0332389 - UFM-A 2010 SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Stratil, Luděk - Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  Vysokoteplotní provozní zkřehnutí oceli Eurofer´97.
  [High temperature service embrittelement Eurofer´97 steel.]
  Fraktografia 2009. Košice, Slovenská republika: Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences in, 2009 - (Bureš, R.; Dusza, J.), s. 257-260. ISBN 978-80-968543-8-7.
  [Fraktografia 2009. Stará Lesná (SK), 08.11.2009-11.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA106/08/1397; GA AV ČR IAA200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: isothermal ageing * embrittlement * impact properties
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177665
   

 10. 10. 0332096 - UFM-A 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hutař, Pavel - Náhlík, Luboš - Majer, Zdeněk - Knésl, Zdeněk
  The effect of particle properties on crack behaviour in polymer composites.
  [Vliv částic na chování trhliny v částicovém kompozitu.]
  Computational Modelling and Advanced Simulations. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2009 - (Murín, J.; Kutiš, V.; Ďuriš, R.), s. 1-12. ISBN 978-80-227-3067-9.
  [Computational modelling and advanced simulations 2009. Bratislava (SK), 30.06.2009-03.07.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB200410803; GA ČR GA106/07/1284
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: particulate polymer composite * mineral filler * embrittlement * multiscale modelling * stiffness
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177441