Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0385325 - UPT-D 2013 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hillebrand, A. - Post, J. J. - Wurbs, D. - Wahler, D. - Lenders, D. - Krzyžánek, Vladislav - Pruefer, D. - Gronover, CH. S.
  Down-Regulation of Small Rubber Particle Protein Expression Affects Integrity of Rubber Particles and Rubber Content in Taraxacum brevicorniculatum.
  PLoS ONE. Roč. 7, č. 7 (2012), e41874:1-9. E-ISSN 1932-6203
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Hevea-Brasiliensis * Parthenium-Argentatum * Elongation-Factor * Silencing Affects * Surface-Structure * Oil Bodies * Latex * Prenyltransferase * Biosynthesis * Stability
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 3.730, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0214612
   

 2. 2. 0334907 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Gile, G.H. - Faktorová, Drahomíra - Castlejohn, C.A. - Burger, G. - Lang, F. - Farmer, M.A. - Lukeš, Julius - Keeling, P.J.
  Distribution and Phylogeny of EFL and EF-1α in Euglenozoa Suggest Ancestral Co-Occurrence Followed by Differential Loss.
  [Distribuce a fylogeneze elongačních faktorů EFL a EF-1α ve skupině Euglenozoa nasvědčují původnímu současnému výskytu a po něm následující diferenciální ztrátě.]
  PLoS ONE. Roč. 4, č. 4 (2009), s. 1-9. E-ISSN 1932-6203
  Grant CEP: GA ČR GA204/06/1558; GA MŠk LC07032; GA MŠk 2B06129
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: elongation factor * EFL * euglenozoa * phylogeny * distribution * ancestral co-occurrence * differential loss
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.351, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179516