Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0429924 - BC-A 2015 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kopáček, Jiří - Hejzlar, Josef - Porcal, Petr - Posch, M.
  A mass-balance study on chloride fluxes in a large central European catchment during 1900–2010.
  Biogeochemistry. Roč. 120, 1-3 (2014), s. 319-335. ISSN 0168-2563
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP504/12/1218
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: modelling * organic chlorine * forest * agriculture * diffuse sources
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 3.488, rok: 2014
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234890
   

 2. 2. 0424219 - BC-A 2014 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kopáček, Jiří - Hejzlar, Josef - Porcal, Petr - Posch, M.
  Sulphate leaching from diffuse agricultural and forest sources in a large central European catchment during 1900-2010.
  Science of the Total Environment. 470, February (2014), s. 543-550. ISSN 0048-9697
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP504/12/1218; GA ČR(CZ) GA526/09/0567
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: modelling * sulphate leaching * sulphur mineralization * diffuse sources
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 4.099, rok: 2014
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0230614
   

 3. 3. 0354852 - BC-A 2011 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Hejzlar, Josef - Borovec, Jakub - Mošnerová, Petra - Polívka, Josef - Turek, Jan - Volková, Alena - Žaloudík, Jiří
  Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík: 1. principy, metodika, výsledky.
  [A mass balance study of nutrient sources in the catchment of Orlík Reservoir: 1. Principles, methods, results.]
  Revitalizace Orlické nádrže 2010. Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v, HBÚ, 2010, s. 53-65. ISBN 978–80–254–9014–3.
  [Revitalizace Orlické nádrže 2010. Písek (CZ), 12.10.2010-13.10.2010]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) OC08040
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: phosphorus load apportionment model * SIMCAT model * diffuse sources * municipal wastewaters * fishpond fisheries
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006280
   

 4. 4. 0354334 - BC-A 2011 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Borovec, Jakub - Hejzlar, Josef - Jan, Jiří - Mošnerová, Petra
  Eutrofizační potenciál různých zdrojů fosforu v povodí VN Římov.
  [Eutrophication potential of different sources of phosphorus in the Římov Reservoir catchment.]
  Revitalizace Orlické nádrže 2010. Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v, HBÚ, 2010, s. 47-52. ISBN 978–80–254–9014–3.
  [Revitalizace Orlické nádrže 2010. Písek (CZ), 12.10.2010-13.10.2010]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/09/1764; GA MŠk(CZ) OC08040
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: phosphorus fractionation * diffuse sources * municipal wastewaters
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006263
   

 5. 5. 0328065 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hejzlar, Josef
  Ensemble modelling of nutrient loads and nutrient load partitioning in 17 European catchments.
  [Ansámblové modelování odnosu živin a rozdělení zdrojů živin v 17 evropských povodích.]
  Journal of Environmental Monitoring. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 572-583. ISSN 1464-0325
  Grant ostatní:EC(XE) EVK1-2001-00062
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: catchment modelling * phosphorus and nitrogen losses * agriculture land * diffuse sources
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 2.225, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174471
   

 6. 6. 0328064 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hejzlar, Josef - Anthony, S. - Arheimer, B. - Behrendt, H. - Bouraoui, F. - Grizzetti, B. - Groenendijk, P. - Jeuken, M.H.J.L. - Johnsson, H. - Lo Porto, A. - Kronvang, B. - Panagopoulos, Y. - Siderius, C. - Silgram, M. - Venohr, M. - Žaloudík, Jiří
  Nitrogen and phosphorus retention in surface waters: an inter-comparison of predictions by catchment models of different complexity.
  [Retence dusíku a fosforu v povrchových vodách: porovnání její predikce modely povodí o rozdílné komplexitě.]
  Journal of Environmental Monitoring. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 584-593. ISSN 1464-0325
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS600170504
  Grant ostatní:EC(XE) EVK1-2001-00062
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: catchment modelling * phosphorus and nitrogen retention in surface waters * diffuse sources * source apportionment * MONERIS * EveNFlow * TRK * SWAT * NL-CAT
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 2.225, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174470
   

 7. 7. 0326247 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vagstad, N. - French, H. K. - Andersen, H. E. - Behrendt, H. - Grizzetti, B. - Groenendijk, P. - Lo Porto, A. - Reisser, H. - Siderius, C. - Stromquist, J. - Hejzlar, Josef - Deelstra, J.
  Comparative study of model prediction of diffuse nutrient losses in response to changes in agricultural practices.
  [Srovnávací studie modelové predikce difúzních ztrát živin v opdovědi na změny zemědělského hospodaření.]
  Journal of Environmental Monitoring. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 594-601. ISSN 1464-0325
  Grant ostatní:EC(XE) EVK1-CT-2001-00096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: catchment modelling * phosphorus and nitrogen losses * agriculture practice * diffuse sources
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 2.225, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173406
   

 8. 8. 0030119 - HBU-Z 2006 RIV NO eng V - Výzkumná zpráva
  Kronvang, B. - Larsen, S. E. - Jensen, J. P. - Andersen, H. E. - Hejzlar, Josef
  Catchment Report: Zelivka, Czech Republic – Trend Analysis, Retention and Source Apportionment.
  [Zpráva o povodí: Želivka, Česká republika – analýza trendů, retence a rozdělení zdrojů.]
  Oslo: Norwegian Institute for Water Research, 2005. 23 s. EUROHARP Report, 17-2005. ISBN 82-577-4792-0
  Grant ostatní:EU(XE) EVK1-CT-2001-00096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: phosphorus * nitrogen * diffuse sources * nutrient retention
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0119890