Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0493432 - UJC-A 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hlubinková, Zuzana
  Český jazykový atlas a jména osob.
  [The Czech Language Atlas and Names of Persons.]
  Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě III. Vol. 3. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018 - (Holub, Z.), s. 155-158. ISBN 978-80-7510-279-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
  Klíčová slova: dialectology * lexicon * names of person * derivation * suffix
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286804
   

 2. 2. 0492149 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kloferová, Stanislava
  Neboť nic se tak nezapomíná jako nářečí (františek Bartoš).
  [For Nothing Gets so Forgotten as a Dialect (František Bartoš).]
  Acta musealia. Roč. 15, 1-2 (2017), s. 104-114 ISSN 0862-8548
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
  Klíčová slova: Czech studies * dialectology * development of dialects * standart speech in Bohemia and Moravia
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285802
   

 3. 3. 0492141 - UJC-A 2019 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kloferová, Stanislava
  Zur Homonymie im Wörterbuch der Dialekte der tschechischen Sprache.
  [On homonymy in the Dictionary of the Czech Dialects.]
  Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 207-214. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
  [Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
  Klíčová slova: Czech studies * dialectology * dialect dictionary * homonymy * polysemy
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285803
   

 4. 4. 0492127 - UJC-A 2019 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kloferová, Stanislava
  Existují ještě dnes tradiční dialekty?.
  [Do traditional Dialects still exist Today?.]
  Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 51. Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Rusínová, E.), s. 140-145. ISBN 978-80-210-8962-4.
  [Letní škola slovanských (bohemistických) studií /51./. Brno (CZ), 21.07.2018-18.08.2018]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
  Klíčová slova: bohemistics * dialectology * traditional territorial dialect * social prestige of a dialect
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285801
   

 5. 5. 0492126 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ireinová, Martina - Konečná, Hana
  Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny.
  [How it is spoken in Czechia or what we know about Czech dialects.]
  Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 51. Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Rusínová, E.), s. 83-100. ISBN 978-80-210-8962-4.
  [Letní škola slovanských (bohemistických) studií /51./. Brno (CZ), 21.07.2018-18.08.2018]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
  Klíčová slova: dialectology * Czech dialects * Czech Linguistic Atlas
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285695
   

 6. 6. 0487528 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ireinová, Martina
  Čeština známá i neznámá - andžel, anjel, handěl.
  [Czech Language know and unknown - 'andžel, anjel, handěl' .]
  Komínský zpravodaj. -, Č. 12 (2017), s. 6-6
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech Linguistic Atlas * dialectology * Czech dialects * Dictionary of Czech Dialects
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  www.brno-komín.cz/kominsky.zpravodaj
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282179
   

 7. 7. 0487522 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ireinová, Martina
  Čeština známá i neznámá - raní se, kvíčeří se.
  [Czech Language know and unknown - 'raní se, kvíčeří se' .]
  Komínský zpravodaj. -, Č. 11 (2017), s. 12-12
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech Linguistic Atlas * dialectology * Czech dialects * Dictionary of Czech Dialects
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  www.brno-komín.cz/kominsky.zpravodaj
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282177
   

 8. 8. 0484331 - UJC-A 2018 RIV RU cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kloferová, Stanislava
  Ke koncepci celonárodního nářečního slovníku.
  [On the conception of a nationwide dialectal dictionary.]
  Slavjanskaja dialektnaja leksikografija 2. Vol. 2. Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija, 2016 - (Myznikov, S.), s. 100-116. ISBN 978-5-4469-1064-9.
  [Slavjanskaja dialektnaja leksikografija. Sankt-Peterburg (RU), 20.10.2014-25.10.2014]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
  Klíčová slova: Czech studies * dialectology * dialectal lexicography * the concept of dialectal dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282132
   

 9. 9. 0480998 - UJC-A 2018 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ireinová, Martina
  Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních dialektech.
  [Spoken Urban Language of Czech, Equalizing Processes in Traditional Dialects.]
  Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017 - (Rembiszewska, K.), s. 141-146. Dialektologia Słowiańska, Tom II. ISBN 978-83-64031-68-7.
  [Dymanika gwar s<łowiańskich w XXI wieke w kontekście dziedzictwa norodowego i kulturowego. Warszawa (PL), 11.06.2015-13.06.2015]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
  Klíčová slova: spoken urban language * dialectology * Czech dialects * Czech Linguistic Atlas * Dictionary of Czech Dialects
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276934
   

 10. 10. 0480988 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ireinová, Martina
  Čeština známá i neznámá - zemče, čugárek, strboulí.
  [Czech Language know and unknown - 'zemče, čugárek, strboulí'.]
  Komínský zpravodaj. -, Č. 10 (2017), s. 8-8
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech Linguistic Atlas * dialectology * Czech dialects * Dictionary of Czech Dialects
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  www.brno-komín.cz/kominsky.zpravodaj
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276935