Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0325642 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hojdová, Maria - Navrátil, Tomáš - Rohovec, Jan - Penížek, V. - Grygar, Tomáš
  Mercury distribution and speciation in soils affected by historic mercury mining.
  [Distribuce a speciace rtuti v půdách kontaminovaných historickou težbou rtuti.]
  Water, Air and Soil Pollution. Roč. 200, 1/4 (2009), s. 89-99. ISSN 0049-6979
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB300130615
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: mercury speciation * thermo-desorption analysis * forest soil * contamination * mining * contamination (Czech Republic )
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 1.676, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172987