Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0445000 - SLU-S 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Marcel
  Josef Vlášek (18. 5. 1934 - 6. 8. 2014).
  [Josef Vlášek (18. 5. 1934 - 6. 8. 2014).]
  Slavia. Roč. 83, č. 4 (2014), s. 476-482 ISSN 0037-6736
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Czech Slavonic studies * Polish studies * Sorbian studies * comparative literary studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247425
   

 2. 2. 0431109 - SLU-S 2015 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
  Zelenka, M. - Zelenková, Anna
  Teorie meziliterárnosti a literární komparatistika.
  [The theory of interliterariness and comparative literary studies.]
  Slavia Occidentalis. Roč. 70, č. 2 (2013), s. 77-83 ISSN 0081-0002
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: comparative literary studies * theory of interliterariness * Koprda, Pavol
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235727
   

 3. 3. 0357555 - SLU-S 2011 RIV CZ slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zelenková, Anna
  Frank Wollman a Jozef Gregor-Tajovský - dve osobnosti česko-slovenského kontextu v medzivojnovom období.
  [Frank Wollman and Jozef Gregor-Tajovský - two persons of czechoslovak context in the interwar period.]
  Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010 - (Pospíšil, I.; Šaur, J.), s. 131-141. ISBN 978-80-210-5300-7.
  [Česko-slovenské kulturní vztahy po roce 1989: návaznost a změna. Brno (CZ), 09.12.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Wollman, Frank * Gregor-Tajovský, Jozef * Czech-Slovak literary relations * comparative literary studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195807
   

 4. 4. 0357553 - SLU-S 2011 RIV CZ slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zelenková, Anna
  K recepci Czamblovho diela Minulost, přítomnost a budoucnost česko-slovenské národní jednoty v českom prostredí na začiatku 20. storočia.
  [To the reception of the Czambel´s work "Past, present and future of the Czech-Slovak national union" in the czech context in the beginning of the 20th century.]
  Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010 - (Pospíšil, I.; Šaur, J.), s. 77-90. ISBN 978-80-210-5300-7.
  [Česko-slovensko-maďarské vztahy a souvislosti. Brno (CZ), 03.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * comparative literary studies * Czambel, Samo
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195806
   

 5. 5. 0349587 - SLU-S 2011 RIV CZ slo M - Část monografie knihy
  Zelenková, Anna
  Ženy v 40. rokoch 19. storočia (slovenská Nitra a české Pomněnky).
  [Women in the 1840s (Slovakias´s Nitra and Bohemia´s Pomněnky [Forget-me-nots.]
  Problémy slovakistiky v zrcadle areálové filologie. Brno: Česká asociace slavistů - Tribun EU, 2010 - (Pospíšil, I.), s. 65-75. ISBN 978-80-7399-965-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * comparative literary studies * almanacs Nitra and Pomněnky
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189783
   

 6. 6. 0349584 - SLU-S 2011 RIV CZ slo M - Část monografie knihy
  Zelenková, Anna
  Na margo česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov (klady a zápory).
  [Marginal comments on Czech-Slovak and Slovak-Czech literary relations (pros and cons).]
  Areálová slavistika a dnešní svět. Brno: Česká asociace slavistů - Tribun EU, 2010 - (Pospíšil, I.), s. 101-112. ISBN 978-80-7399-987-2
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900920702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * imagology * comparative literary studies * mutuality and non-mutuality
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189781
   

 7. 7. 0343997 - SLU-S 2011 RIV SK slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zelenková, Anna
  Stanislav Rakús a Štefan Krčméry - medzi vedou a umením (na margo neznámeho rukopisu Š. Krčméryho Vajanský z pozostalosti T. G. Masaryka.
  [Stanislav Rakús and Štefan Krčméry - between Science and Art (on unknown Handwriting Vajanský by Š. Krčméry from T. G. Masaryk´s Estate).]
  Medzi umením a vedou. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010 - (Součková, M.), s. 273-280. ISBN 978-80-555-0151-2.
  [Medzi vedou a umením. Prešov (SK), 23.03.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Rakús, Stanislav * Krčméry, Štefan * comparative literary studies * Slovak literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186337
   

 8. 8. 0343906 - SLU-S 2011 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Metodologické reflexie a východiská česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov.
  [Methodological reflections of Czech-Slovak and Slovak-Czech literary relations.]
  Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 12, č. 2 (2009), s. 3-29 ISSN 1212-1509
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900920702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * mutuality and non-mutuality * imagology * comparative literary studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186272
   

 9. 9. 0343005 - SLU-S 2011 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Metodologické reflexie a východiská česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov.
  [Methodological reflections of Czech-Slovak and Slovak-Czech literary relations.]
  Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 12, č. 2 (2009), s. 3-29 ISSN 1212-1509
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * mutuality and non-mutuality * imagology * comparative literary studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185589