Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0492642 - USD-C 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Cuhra, Jaroslav
  Ideologie v praxi - ústředí dělnické školy (1949-1952).
  [Ideology in Practice. Working School Centre (1949-1952).]
  Svůdnost sociálního experimentu. Nový člověk 20. století. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 208-219. ISBN 978-80-7422-606-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-07027S
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: social experiment * communism * 20th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286088
   

 2. 2. 0490871 - SOU-Z 2018 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Lyons, Pat - Kudrnáč, Aleš
  Was Life Good in Communist Czechoslovakia? An Empirical Test of Halbwachs’s Theory of Collective Memory.
  Sociológia. Roč. 50, č. 3 (2018), s. 289-310 ISSN 0049-1225
  Grant CEP: GA ČR GA13-29032S
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: communism * post-communism * Czechoslovakia
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
  Obor OECD: Political science
  Impakt faktor: 0.500, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284997
   

 3. 3. 0488278 - UCL-M 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Loučová, Petra
  Co (ne)víme o samizdatu? Několik poznámek k projektu Encyklopedie českého literárního samizdatu.
  [What do (not) we know about samizdat? Few notes on project of the Encyclopedia of Czech Literary Samizdat.]
  Historie nejen literární. Plzeň: KKB, 2017 - (Štogr, J.; Štogrová, J.), s. 82-97. ISBN 978-80-906711-3-3.
  [Historie nejen literární. Plzeň (CZ), 01.03.2017-31.10.2017]
  Grant CEP: GA ČR GA15-11880S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: samizdat * Czechoslovakia * 1948–1989 * communism * normalization
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282875
   

 4. 4. 0487945 - USD-C 2018 eng U - Uspořádání akce
  Čapková, Kateřina - Stach, Stephan - Kijek, Kamil
  New Approaches to the History of the Jews under Communism.
  [Praha, 23.05.2017-25.05.2017, (K-WRD 35/31)]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-01775Y
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Jews * communism * everyday life
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282561
   

 5. 5. 0487864 - USD-C 2018 CZ cze R - Recenze
  Kolenovská, Daniela
  Dějiny Ruska bez hranic.
  [History of Russia without Borders.]
  [Zubov, A.: Dějiny Ruska 20. století. Praha, 2014 a 2015. 949 + 769 s.]. Soudobé dějiny. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 228-236 ISSN 1210-7050
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Russian history * Soviet History * communism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282475
   

 6. 6. 0487499 - USD-C 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Suk, Jiří - Kopeček, Michal - Andělová, K. - Vilímek, Tomáš - Hermann, Tomáš - Zahradníček, Tomáš
  Šest kapitol o disentu.
  [Six Chapters on Dissent.]
  Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2017. 304 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, 51. ISBN 978-80-7285-208-6
  Grant CEP: GA ČR GA15-16256S
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Czechoslovak dissidence * liberal democratic transformation * communism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282156
   

 7. 7. 0486167 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Straková, Naděžda (ed.) - Linková, Marcela (ed.)
  Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent.
  [House revolt: Women doing dissent.]
  1. - Praha: Academia: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 413 s. ISBN 978-80-200-2794-8; ISBN 978-80-7330-302-0
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: gender * dissent * communism
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Obor OECD: Sociology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281022
   

 8. 8. 0485144 - USD-C 2018 RIV DE eng M - Část monografie knihy
  Zahradníček, Tomáš
  Wałęsa's Absence from Czech Society.
  Transregional versus National Perspectives on Contemporary Central European History. Studies on the Building of Nation-States and Their Cooperation in the 20th and 21st Century. Stuttgart: ibidem, 2017 - (Vít, M.; Baran, M.), s. 387-393. Soviet and Post-Soviet Politics and Society (SPSS), 170. ISBN 978-3-8382-1015-5
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Lech Wałęsa * Poland * communism * dissent * post-communism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280225
   

 9. 9. 0485088 - USD-C 2018 RIV DE eng M - Část monografie knihy
  Tůma, Oldřich
  Alexander Dubček, a Czechoslovak Politician.
  Transregional versus National Perspectives on Contemporary Central European History. Studies on the Building of Nation-States and Their Cooperation in the 20th and 21st Century. Stuttgart: ibidem, 2017 - (Vít, M.; Baran, M.), s. 357-370. Soviet and Post-Soviet Politics and Society (SPSS), 170. ISBN 978-3-8382-1015-5
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Alexander Dubček * politics * communism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280222
   

 10. 10. 0481088 - USD-C 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Olšáková, Doubravka
  „Organizovaný pes - záruka bezpečnosti“ - „Animal Turn“ na příkladu Svazarmu.
  [„An Organized Dog - a Guarantee of Security“.]
  Paginae historiae. Roč. 25, č. 2 (2017), s. 171-189 ISSN 1211-9768
  Grant CEP: GA ČR GA15-04902S
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Svazarm * communism * animal history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276699