Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0497265 - USMH-B 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Bartoš, M. - Sedláček, R. - Piola, M. - Soncini, M. - Fiore, G.B. - Sauerová, P. - Hubálek Kalbáčová, M.
  Dry versus hydrated collagen scaffolds: are dry states representative of hydrated states?.
  Journal of Materials Science-Materials in Medicine. Roč. 29, č. 2 (2018), č. článku 20. ISSN 0957-4530
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-25813A
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: scaffolds * collagen * calcium compounds * compression testing * hydration * infrared spectroscopy * mechanical behaviour
  Kód oboru RIV: FI - Traumatologie, ortopedie
  Obor OECD: Medical engineering
  Impakt faktor: 2.448, rok: 2017
  https://doi.org/10.1007/s10856-017-6024-2
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289954
   

 2. 2. 0490360 - FGU-C 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Peševski, Živorad - Kvasilová, A. - Stopková, T. - Naňka, O. - Drobná Krejčí, Eliška - Buffinton, Ch. - Kočková, Radka - Eckhardt, Adam - Sedmera, David
  Endocardial Fibroelastosis is Secondary to Hemodynamic Alterations in the Chick Embryonic Model of Hypoplastic Left Heart Syndrome.
  Developmental Dynamics. Roč. 247, č. 3 (2018), s. 509-520 ISSN 1058-8388
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP302/11/1308; GA ČR(CZ) GA16-02972S
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: hypoxia * HLHS * left atrial ligation * collagen * chick embryo
  Kód oboru RIV: FP - Ostatní lékařské obory
  Obor OECD: Anatomy and morphology (plant science to be 1.6)
  Impakt faktor: 2.507, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284607
   

 3. 3. 0489876 - FGU-C 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Straka, František - Schorník, David - Mašín, J. - Filová, Elena - Miřejovský, T. - Burdíková, Z. - Švindrych, Z. - Chlup, H. - Horný, L. - Daniel, M. - Machač, Jiří - Skibová, J. - Pirk, J. - Bačáková, Lucie
  A human pericardium biopolymeric scaffold for autologous heart valve tissue engineering: cellular and extracellular matrix structure and biomechanical properties in comparison with a normal aortic heart valve.
  Journal of Biomaterial Science Polymer Edition. Roč. 29, č. 6 (2018), s. 599-634 ISSN 0920-5063
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NT11270; GA MZd(CZ) NV15-29153A
  Institucionální podpora: RVO:67985823 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: autologous * human pericardium * pericardial interstitial cells * human aortic heart valve * valvular interstitial cells * extracellular matrix * collagen * elastin * glycosaminoglycans * secant elastic modulus
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Obor OECD: Cardiac and Cardiovascular systems
  Impakt faktor: 1.911, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284291
   

 4. 4. 0487596 - FGU-C 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hadraba, Daniel - Janáček, Jiří - Filová, Eva - Lopot, F. - Paesen, R. - Fanta, O. - Jarman, A. - Nečas, A. - Ameloot, M. - Jelen, K.
  Calcaneal Tendon Collagen Fiber Morphometry and Aging.
  Microscopy and Microanalysis. Roč. 23, č. 5 (2017), s. 1040-1047 ISSN 1431-9276
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-14758S; GA MŠk(CZ) LO1309; GA MŠk(CZ) LM2015062
  Institucionální podpora: RVO:67985823 ; RVO:68378041
  Klíčová slova: collagen * aging * crimp * fiber orientation * tendon
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie; BO - Biofyzika (UEM-P)
  Obor OECD: Developmental biology; Biophysics (UEM-P)
  Impakt faktor: 2.124, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282246
   

 5. 5. 0487376 - FGU-C 2018 US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Filová, Elena - Burdíková, Zuzana - Staňková, Ľubica - Hadraba, Daniel - Švindrych, Zdeněk - Schorník, David - Bačáková, Lucie - Chlup, H. - Gultová, E. - Veselý, J. - Horný, L. - Žitný, R. - Straka, F. - Pirk, J.
  Collagen Structures in Pericardium and Aortic Heart Valves and Their Significance for Tissue Engineering.
  4th IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering EHB 2013. New York: IEEE, 2013, č. článku 6707382. ISBN 978-1-4799-2372-4.
  [IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering /4./. Iasi (RO), 20.1..21.1-20.1..23.1]
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NT11270; GA ČR(CZ) GAP108/11/0794
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: aortic heart valve * collagen * mechanical properties * pericardium * second harmonic generation
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282037
   

 6. 6. 0484711 - USMH-B 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Sucharda, Zbyněk - Žaloudková, Margit - Denk, František - Horný, L. - Sedláček, R. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z. - Čejka ml., Z.
  Endoprotéza s mikrostrukturovaným povrchem a bioaktivní terapeutickou nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a antibiotik.
  [Endoprosthesis with micro structured surface and bioactive therapeutic nanocomposite layer based on collagen, calcium phosphate and antibiotics.]
  Interní kód: USMH/2017/220/108 ; 2017
  Technické parametry: hmotnost 13 - 45g (kovová komponenta), 0,2 - 0,5 g (nanesená vrstva)
  Ekonomické parametry: cena 120 000Kč
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA04010330
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: collagen * calcium phosphate * nanolayer * orthopeadic-traumatological infection * antibiotics
  Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279867
   

 7. 7. 0483112 - UEM-P 2018 RIV cze P - Patentový dokument
  Amler, Evžen - Prosecká, Eva - Rampichová, Michala - Buzgo, Matej - Míčková, Andrea - Filová, Eva - Plencner, Martin - Litvinec, Andrej - Vojtová, L. - Jančář, J. - Nečas, A.
  3D kolagenové porézní kompozitní nosiče buněk pro akcelerovanou regeneraci kostí.
  [3D collagenous porous composite cell carriers for accelerated bone regeneration.]
  2017. Vlastník: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 08.11.2017. Číslo patentu: 307053
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7E09088
  Institucionální podpora: RVO:68378041
  Klíčová slova: mesenchymal stem cells * bone regeneration * nanofibres * collagen * thrombocytes * porous scaffold
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Obor OECD: Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials
  http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307053.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281272
   

 8. 8. 0482099 - USMH-B 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Horáková, J. - Mikeš, P. - Šaman, A. - Švarcová, T. - Jenčová, V. - Suchý, Tomáš - Heczková, B. - Jakubková, Š. - Jiroušová, J. - Procházková, R.
  Comprehensive assessment of electrospun scaffolds hemocompatibility.
  Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. Roč. 82, JAN 1 (2018), s. 330-335 ISSN 0928-4931
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: fibrous scaffolds * blood compatibility * polycaprolactone * copolymer of polylactide and polycaprolactone * collagen
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Impakt faktor: 5.080, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283150
   

 9. 9. 0482034 - USMH-B 2018 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Denk, František - Rýglová, Šárka - Sucharda, Zbyněk - Žaloudková, Margit - Ballay, R. - Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H.
  Bioaktivní nanokompozitní nosič antibiotik na bázi kolagenu, kalcium fosfátu, gentamicinu a vankomycinu.
  [A bioactive nanocomposite carrier of antibiotics based on collagen, calcium phosphate, gentamicin and vancomycin.]
  2017. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Datum udělení vzoru: 17.01.2017. Číslo vzoru: 30259
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA04010330
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: collagen * layer * calcium phosphate * fibers * electrospinning * endoprothesis * antibiotics * inlfamation
  Kód oboru RIV: FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
  Obor OECD: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030259.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277435
   

 10. 10. 0482021 - USMH-B 2018 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Denk, František - Rýglová, Šárka - Sucharda, Zbyněk - Žaloudková, Margit - Ballay, R. - Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H.
  Bioaktivní nanokompozitní nosič antibiotik na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a gentamicinu.
  [Collagen-, calcium phosphate- and gentamicin-based biologically active nanocomposite carrier of antibiotics.]
  2016. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Datum udělení vzoru: 06.12.2016. Číslo vzoru: 30118
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA04010330
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: collagen * layer * calcium phosphate * fibers * electrospinning * endoprothesis * antibiotics * inlfamation
  Kód oboru RIV: FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
  Obor OECD: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030118.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277423