Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0331824 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kožíšek, Zdeněk - Demo, Pavel
  Homogeneous nucleation rate at various initial supersaturations in a closed system.
  [Nukleační rychlost při různých počátečních přesyceních v uzavřených systémech.]
  Journal of Aerosol Science. Roč. 40, č. 9 (2009), s. 802-806 ISSN 0021-8502
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: homogeneous nucleation * nucleation rate * closed system
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.239, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177236
   

 2. 2. 0321391 - FZU-D 2009 RIV GR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kožíšek, Zdeněk - Demo, Pavel - Sveshnikov, Alexey
  Kinetics of homogeneous nucleation in finite systems.
  [Kinetika homogenní nukleace v konečných systémech.]
  European Aerosol Conference 2008. Thessaloniki: Hellenic Association for Aerosol Research, 2008, T03A024P.
  [European Aerosol Conference 2008. Thessaloniki (GR), 24.08.2008-29.08.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nucleation * closed system * phase transition
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169954
   

 3. 3. 0319570 - FZU-D 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kožíšek, Zdeněk - Demo, Pavel
  Size distribution of nuclei formed by homogeneous nucleation in closed systems.
  [Distribuční funkce zárodků vytvořených homogenní nukleací v uzavřených systémech.]
  Journal of Aerosol Science. Roč. 40, č. 1 (2009), 44-54 ISSN 0021-8502
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nucleation * closed system * size distribution
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.239, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168681
   

 4. 4. 0100675 - FZU-D 20040398 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kožíšek, Zdeněk - Sato, K. - Demo, Pavel - Sveshnikov, Alexey
  Homogenous nucleation of droplets from supersaturated vapor in closed system.
  [Homogenní nukleace kapiček z přesycené páry v uzavřeném systému.]
  Journal of Chemical Physics. Roč. 120, č. 14 (2004), s. 6660-6664 ISSN 0021-9606
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1010311; GA MŠk ME 518
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Klíčová slova: nucleation kinetics * phase transitions * closed system
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 3.105, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008172
   

 5. 5. 0080006 - FZU-D 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kožíšek, Zdeněk - Demo, Pavel - Sveshnikov, Alexey
  Kinetics of a new phase formation in open and closed systems.
  [Kinetika vzniku nové fáze v otevřených a uzavřených systémech.]
  Development of Materials Science in Research and Education. Joint seminar /16./. Praha: CSCA, 2006 - (Nitsch, K.; Rodová, M.), s. 30-31. ISBN 80-901 748-7-6.
  [Development of Materials Science in Research and Education. Joint seminar /16./. Valtice (CZ), 12.09.2006-15.09.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1010311
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nucleation * closed system * phase transition
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144494
   

 6. 6. 0053281 - FZU-D 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kožíšek, Zdeněk - Demo, Pavel - Sveshnikov, Alexey
  Size distribution of nuclei in a closed system.
  [Rozdělovací funkce zárodků v uzavřeném systému.]
  Journal of Chemical Physics. Roč. 125, č. 11 (2006), 004504/1-004504/6 ISSN 0021-9606
  Grant CEP: GA ČR GA101/05/2214; GA AV ČR IAA1010311
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nucleation * phase transitions * closed system
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 3.166, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0141594
   

 7. 7. 0030716 - FZU-D 2006 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kožíšek, Zdeněk - Demo, Pavel - Sveshnikov, Alexey
  Homogeneous nucleation kinetics in a closed system.
  [Kinetika homogenní nukleace v uzavřených systémech.]
  Development of materials science in research and education. Bratislava: x, 2005 - (Koman, M.; Mikloš, D.), s. 35-35. ISBN 80-89088-42-2.
  [Development of Materials Science in Research and Education - DMS-RE 2005 /15./. Kežmarské Žĺaby (SK), 05.09.2005-09.09.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA1010311
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: phase transition * nucleation * closed system
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0120426
   

 8. 8. 0029321 - FZU-D 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kožíšek, Zdeněk - Demo, Pavel
  Influence of initial conditions on homogeneous nucleation kinetics in a closed system.
  [Vliv počátečních podmínek na kinetiku nukleace v uzavřených systémech.]
  Journal of Chemical Physics. Roč. 123, č. 14 (2005), 144502/1-144502/7 ISSN 0021-9606
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA1010311
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: phase transition * nucleation * closed system
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.138, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0119177