Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0453639 - UT-L 2016 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fuis, Vladimír - Janíček, Přemysl
  Sensitivity Analysis of the Material Parameters of the Ceramics on the Inner Radius of the Hip Joint Endoprosthesis Head.
  Advanced Mechatronics Solutions. Warsawa: Springer, 2015 - (Jablonski, R.; Brezina, T.), s. 123-128. Advances in Intelligent Systems and Computing, 393. ISBN 978-3-319-23921-7. ISSN 2194-5357.
  [Mechatronics 2015. Varšava (PL), 21.09.2015-13.09.2015]
  Grant CEP: GA ČR GA13-34632S
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: hip joint endoprosthesis * ceramic head * material parameters * weibull's weakest-link theory * sensitivity analysis
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254430
   

 2. 2. 0441585 - UT-L 2015 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fuis, Vladimír - Janíček, Přemysl
  Stress analysis of the hip joint endoprosthesis ceramic head for different values of shape deviations.
  Advanced Materials Research. Dürnten: Trans Tech Publications Ltd, 2014, s. 770-775. 936. ISBN 978-3-03835-102-3. ISSN 1022-6680.
  [International Conference on Materials Science and Engineering Technology 2014. Shanghai (CN), 28.06.2014-19.06.2014]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-34632S
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: hip joint endoprosthesis * ceramic head * shape deviation * cone contact areas
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244577
   

 3. 3. 0363697 - UT-L 2012 RIV SG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fuis, Vladimír - Návrat, T. - Vosynek, P.
  Analyses of the Shape Deviations of the Contact Cones of the Total Hip Joint Endoprostheses.
  IFMBE Proceedings. Singapure: Springer, 2010 - (Lim, C.; Goh, J.), s. 1451-1454. IFMBE Proceedings. ISBN 978-3-642-14514-8. ISSN 1680-0737.
  [World Congress of Biomechanics, WCB 2010 /6./ - In Conjunction with International Conference on Biomedical Engineering, ICBME /14./ and Asia Pacific Conference on Biomechanics /5./. Singapore (SG), 01.08.2010-06.08.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: ceramic head * FEM * shape deviations of contact areas * tensile stress * total hip joint endoprosthesis
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199403
   

 4. 4. 0363667 - UT-L 2012 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Janíček, P. - Fuis, Vladimír - Málek, M.
  Computational modeling of the probability of destructions in total joint endoprosthesis ceramic heads using Weibull's theory.
  Acta Mechanica Slovaka. Roč. 14, č. 4 (2010), s. 42-51 ISSN 1335-2393
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: computational modeling * ceramic head * in vivo destructions * hip joint endoprosthesis * probabily of rupture
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199393
   

 5. 5. 0322481 - UT-L 2009 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fuis, Vladimír - Varga, J.
  Stress Analyses of the Hip Joint Endoprosthesis Ceramic Head with Different Shapes of the Cone Opening.
  [Napjatostní analýza keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy s různým tvarem jejího dna.]
  13th International Conference on Biomedical Engineering. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2008 - (Lim, C.; Goh, J.), s. 2012-2015. IFMBE Proceedings. ISBN 978-3-540-92840-9. ISSN 1680-0737.
  [ICBME 2008 /13./. Singapore (SG), 03.12.2008-06.12.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: hip joint endoprosthesis * ceramic head * shape of the cone opening
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170725
   

 6. 6. 0322478 - UT-L 2009 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fuis, Vladimír - Janíček, P. - Houfek, Lubomír
  Stress and Reliability Analyses of the Hip Joint Endoprosthesis Ceramic Head with Macro and Micro Shape Deviations.
  [Napjatostní a spolehlivostní analýza keramické hlavice totální kyc(elní endoprotézy s makro a mikro tvarovými odchylkami.]
  13th International Conference on Biomedical Engineering. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2008 - (Lim, C.; Goh, J.), s. 1580-1584. IFMBE Proceedings. ISBN 978-3-540-92840-9. ISSN 1680-0737.
  [ICBME 2008 /13./. Singapore (SG), 03.12.2008-06.12.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: hip joint endoprosthesis * ceramic head * shape deviations
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170724
   

 7. 7. 0212159 - UT-L 20020105 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fuis, Vladimír
  Napjatostní analýza hlavice kyčelní endoprotézy při šikmém zatížení.
  [Stress analysis in ceramic head of the hip joint endoprosthesis under oblique load.]
  Aplikovaná mechanika 2002. Ostrava: VŠB, 2002, s. 77-82. ISBN 80-248-0079-9.
  [Aplikovaná Mechanika 2002. Ostrava (CZ), 08.04.2002-11.04.2002]
  Grant CEP: GA ČR GA101/01/0974
  Klíčová slova: hip joint endoprosthesis * oblique loading * ceramic head
  Kód oboru RIV: FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0107707
   

 8. 8. 0212089 - UT-L 20020035 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fuis, Vladimír
  Analýza reálných výrobních nepřesností na kuželovém kontaktním spojení hlavice a dříku.
  [Analysis of real production inaccuracies on the contact cone joint of head and stem.]
  Aplikovaná mechanika 2002. Ostrava: VŠB Ostrava, 2002, s. 83-88. ISBN 80-248-0079-9.
  [Aplikovaná Mechanika 2002. Ostrava (CZ), 08.04.2002-11.04.2002]
  Grant CEP: GA ČR GP101/01/P039
  Klíčová slova: Hip joint endoprosthesis * measured inaccuraceis * ceramic head
  Kód oboru RIV: FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0107638
   

 9. 9. 0211902 - UT-L 20010154 RIV HR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fuis, Vladimír - Janíček, P.
  Stress and reliability analyses of ceramic femoral heads with axisymmetric production inaccuracies.
  Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing. Pula: Faculty of Electrical Engineering, Zagreb, 2001 - (Magjarevič, R.; Tonkovič, S.; Bilas, V.; Lackovič, I.), s. 632-635. Part. ISBN 953-184-024-5. ISSN 1680-0737.
  [IX Mediteranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing. Pula (HR), 12.06.2001-15.06.2001]
  Grant CEP: GA ČR GA101/01/0974
  Klíčová slova: hip joint endoprosthesis * production inaccuracy * ceramic head
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0107451
   

 10. 10. 0211900 - UT-L 20010152 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fuis, Vladimír - Ochranová, M.
  Napjatostní analýza v keramické hlavici kyčelní endoprotézy zatížené šikmým zatížením.
  [Stress analysis of hip joint endoprosthesis ceramic head under oblique load.]
  Aplikovaná mechanika 2001. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001 - (Vimmr, J.), s. 41-48. ISBN 80-7082-735-1.
  [Aplikovaná mechanika 2001. Nečtiny (CZ), 02.04.2001-05.04.2001]
  Výzkumný záměr: CEZ:MSM 262100001
  Klíčová slova: computational modelling * hip joint endoprosthesis * ceramic head
  Kód oboru RIV: FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0107449