Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0328065 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hejzlar, Josef
  Ensemble modelling of nutrient loads and nutrient load partitioning in 17 European catchments.
  [Ansámblové modelování odnosu živin a rozdělení zdrojů živin v 17 evropských povodích.]
  Journal of Environmental Monitoring. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 572-583. ISSN 1464-0325
  Grant ostatní:EC(XE) EVK1-2001-00062
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: catchment modelling * phosphorus and nitrogen losses * agriculture land * diffuse sources
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 2.225, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174471
   

 2. 2. 0328064 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hejzlar, Josef - Anthony, S. - Arheimer, B. - Behrendt, H. - Bouraoui, F. - Grizzetti, B. - Groenendijk, P. - Jeuken, M.H.J.L. - Johnsson, H. - Lo Porto, A. - Kronvang, B. - Panagopoulos, Y. - Siderius, C. - Silgram, M. - Venohr, M. - Žaloudík, Jiří
  Nitrogen and phosphorus retention in surface waters: an inter-comparison of predictions by catchment models of different complexity.
  [Retence dusíku a fosforu v povrchových vodách: porovnání její predikce modely povodí o rozdílné komplexitě.]
  Journal of Environmental Monitoring. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 584-593. ISSN 1464-0325
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS600170504
  Grant ostatní:EC(XE) EVK1-2001-00062
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: catchment modelling * phosphorus and nitrogen retention in surface waters * diffuse sources * source apportionment * MONERIS * EveNFlow * TRK * SWAT * NL-CAT
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 2.225, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174470
   

 3. 3. 0326247 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vagstad, N. - French, H. K. - Andersen, H. E. - Behrendt, H. - Grizzetti, B. - Groenendijk, P. - Lo Porto, A. - Reisser, H. - Siderius, C. - Stromquist, J. - Hejzlar, Josef - Deelstra, J.
  Comparative study of model prediction of diffuse nutrient losses in response to changes in agricultural practices.
  [Srovnávací studie modelové predikce difúzních ztrát živin v opdovědi na změny zemědělského hospodaření.]
  Journal of Environmental Monitoring. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 594-601. ISSN 1464-0325
  Grant ostatní:EC(XE) EVK1-CT-2001-00096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: catchment modelling * phosphorus and nitrogen losses * agriculture practice * diffuse sources
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 2.225, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173406