Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0451458 - UFCH-W 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Frank, Otakar - Tsoukleri, G. - Parthenios, J. - Papagelis, K. - Riaz, I. - Jalil, R. - Novoselov, K. S. - Galiotis, C.
  Compression Behavior of Single-Layer Graphenes.
  ACS Nano. Roč. 4, č. 6 (2010), s. 3131-3138 ISSN 1936-0851
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: buckling * compression * graphene
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 9.855, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252600
   

 2. 2. 0429193 - UTAM-F 2015 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Škaloud, Miroslav - Zörnerová, Marie - Urushadze, Shota
  Breathing-induced fatigue in thin-walled steel bridge construction.
  Sborník příspěvků 19. mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2014. Brno: Sekurkon s.r.o., 2014, s. 279-285. ISBN 978-80-86604-62-6.
  [Mosty 2014 /19./. Brno (CZ), 24.04.2014-25.04.2014]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GC13-34405J
  Grant ostatní:NSC National Science Council(TW) 101WFD0400131
  Institucionální podpora: RVO:68378297
  Klíčová slova: thin-walled construction * limit states * buckling * breathing * fatigue
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  http://www.itam.cas.cz/index.php?pid=5
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234354
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0429193_2014_Škaloud_Zörnerová_Urushadze_Breathing-induced_fatigue_in_thin-walled_steel_bridge_construction_IR.pdf0347.7 KBAutorský postprintvyžádat
   

 3. 3. 0427264 - UTAM-F 2014 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Škaloud, Miroslav - Zörnerová, Marie - Urushadze, Shota
  The breathing phenomenon in thin-walled steel girders - experimental investigation and impact on design.
  Design, fabrication and economy of metal structures. International Conference Proceedings 2013. Berlin: Springer, 2013 - (Jármai, K.; Farkas, J.), s. 145-150. ISBN 978-3-642-36690-1.
  [International Conference on Metal Structures DFE 2013 /3./. Miskolc (HU), 24.04.2013-26.04.2013]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP105/10/2159
  Institucionální podpora: RVO:68378297
  Klíčová slova: thin-walled construction * limit states * buckling * breathing * fatigue
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232851
   

 4. 4. 0424990 - UTAM-F 2014 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Škaloud, Miroslav - Zörnerová, Marie - Urushadze, Shota
  Breathing-induced fatigue in thin-walled construction.
  Procedia Engineering. Vol. 66. Amsterdam: Elsevier, 2013 - (Afzali, M.; Lefebvre, F.), s. 383-392 ISSN 1877-7058.
  [Fatique Design 2013. International conference on fatique design. Senlis (FR), 27.11.2013-28.11.2013]
  Grant ostatní:Evropská komise(XE) RFSR-CT-2008-00033 BRIFAG
  Institucionální podpora: RVO:68378297
  Klíčová slova: slender webs * fatigue limit states * buckling * breathing
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705813019255
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232271
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0424990_2013_Škaloud_Zörnerová_Urushadze_Breathing-induced_fatigue_in_thin-walled_construction_IR.pdf11.8 MBAutorský postprintpovolen
   

 5. 5. 0410542 - UTIA-B 20010011 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ben-Tal, A. - Jarre, F. - Kočvara, Michal - Nemirovski, A. - Zowe, J.
  Optimal design of trusses under a nonconvex global buckling constraint.
  Optimization and Engineering. Roč. 1, č. 2 (2000), s. 189-213 ISSN 1389-4420
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1075707
  Grant ostatní:BMBF(DE) 03ZO7BAY
  Výzkumný záměr: AV0Z1075907
  Klíčová slova: truss design * buckling * nonconvex semidefinite programming
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130631
   

 6. 6. 0367949 - UTAM-F 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Škaloud, Miroslav - Zörnerová, Marie
  The post-buckled behaviour in thin-walled construction and its partial "erosion" under repeated loading.
  International Journal of Structural Stability and Dynamics. Roč. 11, č. 5 (2011), s. 805-827 ISSN 0219-4554
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/09/0091
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA103/08/0275; GA ČR(CZ) GA103/08/1677
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: thin-walled construction * buckling * fatigue
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Impakt faktor: 0.450, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202445
   

 7. 7. 0351570 - UTAM-F 2011 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Škaloud, Miroslav - Zörnerová, Marie
  Is the beneficial post-buckled behaviour in thin-walled bridge construction eroded by the impact of many times repeated loading?.
  Engineering research. Pécs: Rotari Press, Komló, Hungary, 2010 - (Ivanyi, P.), s. 141-149. ISBN 978-7298-40-0.
  [International PHD and DLA symposium /6./. Pecs (HU), 25.10.2010-26.10.2010]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/09/0091
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA103/08/0275; GAČR(CZ) GA103/08/1677
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: buckling * breathing * S-N curves
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191295
   

 8. 8. 0349860 - UTAM-F 2011 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Škaloud, Miroslav - Zörnerová, Marie
  The fatigue and serviceability limit states of the webs of steel girders subjected to repeated loading.
  Stabilita konstrukcí - závažný faktor inženýrského stavitelství. Praha: Česká technika - nakladateství ČVUT v Praze, 2010 - (Vytlačilová, V.; Dvorský, T.), s. 49-56. ISBN 978-80-01-04632-6.
  [Stabilita konstrukcí - závažný faktor inženýrského stavitelství. Praha (CZ), 26.10.2010]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/09/0091
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA103/08/0275; GA ČR(CZ) GA103/08/1677
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: buckling * fatigue * S-N curves
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189993
   

 9. 9. 0342396 - UTAM-F 2010 RIV CN eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Škaloud, Miroslav - Zörnerová, Marie
  The behaviour and design of the webs of economic-fabrication steel girders used in composite construction.
  Steel concrete composite and hybrid structures. Singapore: Research publishing services, 2009 - (Lam, D.), s. 166-171. ISBN 978-981-08-3068-7.
  [Steel concrete composite and hybrid structures. Leeds (GB), 08.07.2009-10.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/06/0064; GA AV ČR(CZ) IAA200710603
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA103/08/0275; GA ČR(CZ) GA103/08/1677
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: economic-fabrication steel girders * buckling * fatigue
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185140
   

 10. 10. 0331993 - UTAM-F 2010 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Škaloud, Miroslav - Zörnerová, Marie
  Post-buckled behaviour, its partial erosion and fatigue limit state in steel girders subjected to many times repeated loading.
  [Pokritiké působení, jeho částečná eroze a mezní stav únavy ocelových nosníků namáhaných opakovaným zatížením.]
  Ocelové konstrukce a mosty 2009. Brno: Akademické nakladatelství CERN, s.r.o. 2009, 2009 - (Melcher, J.; Skyva, J.; Karmazínová, M.), s. 293-302. ISBN 978-80-7204-635-5.
  [Ocelové konstrukce a mosty 2009. Brno (CZ), 23.09.2009-25.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/09/0091
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA103/08/0275; GA ČR(CZ) GA103/08/1677
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: thin-walled steel girders * buckling * S-N curves
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177360