Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0473772 - UEB-Q 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Štangelová, Pavla - Wimmer, Zdeněk - Tesařová, E. - Forczek, Sándor
  PŘIROZENÉ ZDROJE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ V PODROSTU SMRKOVÉHO LESA.
  [Natural Sources of Chlorinated Volatile Hydrocarbons in Spruce Forest Undergrowth.]
  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, 2015 - (Hnilička, F.), s. 180-183. ISBN 978-80-813-2567-8.
  [Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Praha (CZ), 16.09.2015-17.09.2015]
  Grant CEP: GA ČR GA13-11101S
  Institucionální podpora: RVO:61389030
  Klíčová slova: chlorinated organic hydrocarbons * emission * bryophytes
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  http://www.savzv.sk/domain/b6/files/konferencie/stresy2015/sbornik-stresy2015.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270910
   

 2. 2. 0457416 - BU-J 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hájková, Petra - Hájek, M. - Horsák, M. - Jamrichová, Eva
  Co víme o historii vápnitých slatinišť v Západních Karpatech.
  [Our knowledge of the history of calcareous fens in the Western Carpathians.]
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 50, č. 2 (2015), s. 267-282 ISSN 1211-5258
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: bryophytes * Caricion davallianae * macrofossils * palaeoecology * relicts * succession
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257814
   

 3. 3. 0447064 - BU-J 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Záveská Drábková, Lenka - Dobrev, Petre - Motyka, Václav
  Phytohormone profiling across the bryophytes.
  PLoS ONE. Roč. 10, č. 5 (2015), s. 1-19, e0125411 E-ISSN 1932-6203
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP506/11/0774
  Institucionální podpora: RVO:67985939 ; RVO:61389030
  Klíčová slova: cytokinins * auxins * bryophytes
  Kód oboru RIV: EF - Botanika; ED - Fyziologie (UEB-Q)
  Impakt faktor: 3.057, rok: 2015
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249016
   

 4. 4. 0444721 - UIVT-O 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hofmeister, J. - Hošek, J. - Brabec, Marek - Dvořák, D. - Beran, M. - Deckerová, H. - Burel, J. - Kříž, M. - Borovička, Jan - Běťák, J. - Vašutová, M. - Malíček, J. - Palice, Zdeněk - Syrovátková, L. - Steinová, J. - Černajová, I. - Holá, E. - Novozámská, E. - Čížek, L. - Iarema, V. - Baltaziuk, K. - Svoboda, T.
  Value of Old Forest Attributes Related to Cryptogam Species Richness in Temperate Forests: A Quantitative Assessment.
  Ecological Indicators. Roč. 57, October (2015), s. 497-504 ISSN 1470-160X
  Grant ostatní:GA MŽP(CZ) SP/2D1/146/08
  Institucionální podpora: RVO:67985807 ; RVO:67985831 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: Bryophytes * Dead wood * Forest structure * Lichens * Macrofungi * Size-dependent coefficient model
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum; EF - Botanika (BU-J); EF - Botanika (GLU-S)
  Impakt faktor: 3.190, rok: 2015
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247226
   

 5. 5. 0435188 - UEK-B 2015 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubásek, Jiří - Hájek, Tomáš - Glime, J. M.
  Bryophyte photosynthesis in sunflecks: greater relative induction rate than in tracheophytes.
  Journal of Bryology. Roč. 36, č. 2 (2014), s. 110-117 ISSN 0373-6687
  Institucionální podpora: RVO:67179843 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: bryophytes * ecophysiology * hypnum cupressiforme * light acclimatisation * photosynthetic induction * sunflecks * understorey
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva; EF - Botanika (BU-J)
  Impakt faktor: 1.647, rok: 2014
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239104
   

 6. 6. 0382318 - BC-A 2013 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Košnar, J. - Herbstová, Miroslava - Kolář, Filip - Koutecký, P. - Kučera, J.
  A case study of intragenomic ITS variation in bryophytes: Assessment of gene flow and role of polyploidy in the origin of European taxa of the Tortula muralis (Musci: Pottiaceae) complex.
  Taxon. Roč. 61, č. 4 (2012), s. 709-720 ISSN 0040-0262
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513; CEZ:AV0Z60050516
  Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: bryophytes * gene flow * intragenomic variation * Tortula
  Kód oboru RIV: EF - Botanika; EF - Botanika (BU-J)
  Impakt faktor: 2.782, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215666
   

 7. 7. 0353210 - BU-J 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Konvalinková, Petra - Prach, Karel
  Spontaneous vegetation succession in extracted peatlands: a multi-site study.
  Preslia. Roč. 82, č. 4 (2010), s. 423-435 ISSN 0032-7786
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600050702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: succession * vascular plants * bryophytes
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.792, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192518
   

 8. 8. 0347962 - BU-J 2011 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Chytrý, M. - Danihelka, Jiří - Horsák, M. - Kočí, M. - Kubešová, S. - Lososová, Z. - Otýpková, Z. - Tichý, L. - Martynenko, V. B. - Baisheva, E. Z.
  Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe.
  Journal of Biogeography. Roč. 37, č. 4 (2010), s. 767-780 ISSN 0305-0270
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: bryophytes * broad-leaved trees * mixed oak forests
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 4.273, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188603
   

 9. 9. 0313997 - BU-J 2009 RIV BG eng J - Článek v odborném periodiku
  Hájek, Michal - Shaw, B. - Hájková, Petra - Mikulášková, E.
  Reports 7-11 (In: New bryophyte records in the Balkans: 3).
  [Údaje 7-11 (Nové nálezy mechorostů na Balkáně).]
  Phytologia Balcanica. Roč. 13, č. 3 (2007), s. 430-431 ISSN 1310-7771
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: bryophytes * Balkans * wetlands
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164643
   

 10. 10. 0313983 - BU-J 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hájková, Petra - Shaw, B. - Hájek, Michal - Hinterlang, D. - Plášek, V.
  The role of base saturation and altitude in habitat differentiation within Philonotis in springs and mires of three different European regions.
  [Role nasycení bázemi a nadmořské výšky ve stanovištní diferenciaci druhů rodu Philonotis na prameništích a rašeliništích třech rozdílných evropských území.]
  Bryologist. Roč. 110, č. 4 (2007), s. 776-787 ISSN 0007-2745
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
  Grant ostatní:GA AV CR(CZ) KJB6163302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: bryophytes * ecological niche * pH
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.112, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164633