Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0334907 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Gile, G.H. - Faktorová, Drahomíra - Castlejohn, C.A. - Burger, G. - Lang, F. - Farmer, M.A. - Lukeš, Julius - Keeling, P.J.
  Distribution and Phylogeny of EFL and EF-1α in Euglenozoa Suggest Ancestral Co-Occurrence Followed by Differential Loss.
  [Distribuce a fylogeneze elongačních faktorů EFL a EF-1α ve skupině Euglenozoa nasvědčují původnímu současnému výskytu a po něm následující diferenciální ztrátě.]
  PLoS ONE. Roč. 4, č. 4 (2009), s. 1-9. E-ISSN 1932-6203
  Grant CEP: GA ČR GA204/06/1558; GA MŠk LC07032; GA MŠk 2B06129
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: elongation factor * EFL * euglenozoa * phylogeny * distribution * ancestral co-occurrence * differential loss
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.351, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179516