Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0353064 - UT-L 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Tlustý, J. - Škramlík, Jiří - Švec, J. - Valouch, Viktor
  Cooperative Control of Active Power Filters in Power Systems without Mutual Communication.
  Mathematical Problems in Engineering. Roč. 2010, č. 517184 (2010), s. 1-13 ISSN 1024-123X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: active power filter * power system * wireless cooperation
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 0.689, rok: 2010
  http://www.hindawi.com/journals/mpe/2010/517184.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192410
   

 2. 2. 0329861 - UT-L 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kokeš, Petr - Pecha, I. - Šimek, Petr - Škramlík, Jiří - Valouch, Viktor
  Topologie a metody řízení paralelních aktivních filtračních a kompenzačních zařízení pro vysoká napětí a výkony.
  [Topologies and control methods of high power MV parallel filtration and compensation devices.]
  The Fifth International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2009. Košice: Technical University of Košice, 2009, s. 69-72. ISBN 978-80-553-0237-9.
  [International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2009 /5./. Stará Lesná (SK), 23.09.2009-25.09.2009]
  Grant CEP: GA MPO FT-TA5/123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: active power filter * medium voltage * current control
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175777
   

 3. 3. 0313589 - UT-L 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Paclt, Zdeněk - Šimek, Petr - Škramlík, Jiří - Valouch, Viktor
  Control Strategy of Active Power Filter.
  [Řídicí strategie aktivního výkoného filtru.]
  Electric Machines and Drives, Power Electronics and Drive Control. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2008, s. 45-48. ISBN 978-80-87012-13-0.
  [Symposium Electric Machines and Drives, Power Electronics and Drive Control. Prague (CZ), 30.09.2008-02.10.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: electromagnetic compatibility * active power filter * Matlab/Simulink * dSpace 1103A
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164361
   

 4. 4. 0306981 - UT-L 2009 RIV CN eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Santarius, P. - Tlustý, J. - Valouch, Viktor
  Harmonic Voltage Mitigation in Power Systems by Using Cooperative Control of Active Power Filters without Mutual Communication.
  [Potlačení harmonických napětí ve výkonových systémech užitím sdruženého řízení aktivních výkonových filtrů bez vzájemné komunikace.]
  IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT 2008). Sichuan: Sichuan University, 2008, s. 1-6. ISBN 978-1-4244-1706-3.
  [IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT 2008). Chengdu (CN), 21.04.2008-24.04.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: active power filter * industrial power system * harmonic voltage mitigation
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159858
   

 5. 5. 0195633 - UE-C 20033049 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  You, X. - Li, Y. - Valouch, Viktor
  Identification of Reactive and Harmonic Current of Nonlinear Load with Consideration of Non-Ideal Mains Voltage and Its Application.
  Acta Technica CSAV. Roč. 48, č. 4 (2003), s. 339-351 ISSN 0001-7043
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2057903
  Klíčová slova: detection of harmonic current * detection of reactive current * active power filter
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0091298
   

 6. 6. 0195518 - UE-C 20013048 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Xiaojie, Y. - Pivoňka, P. - Valouch, Viktor
  Design and Build of an Active Power Filter Based on Digital Control.
  Acta Technica CSAV. Roč. 46, č. 4 (2001), s. 399-407 ISSN 0001-7043
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2057903
  Klíčová slova: active power filter * digital control
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0091184
   

 7. 7. 0195517 - UE-C 20013047 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Xiaojie, Y. - Pivoňka, P. - Valouch, Viktor
  Active Power Filter Using Predicted Current Control.
  Acta Technica CSAV. Roč. 46, č. 1 (2001), s. 41-50 ISSN 0001-7043
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2057903
  Klíčová slova: active power filter * control strategy
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0091183
   

 8. 8. 0105185 - UE-C 20043061 RIV TN eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Škramlík, Jiří - Valouch, Viktor
  Combined Feedback and Feedforward Control Strategy of Parallel Hybrid Filter.
  [Kombinovaná zpětnovazební a přímovazební řídící strategie paralelního hybridního filtru.]
  2004 IEEE International Conference on Industrial Technology. Hammamet: IEEE, 2004, s. 102-106. ISBN 0-7803-8663-9.
  [IEEE ICIT '04. IEEE International Conference on Industrial Technology 2004. Yasmine-Hammamet (TN), 08.12.2004-10.12.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA2057301
  Klíčová slova: active power filter * feedback and feedforward control strategy
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012432
   

 9. 9. 0049607 - UT-L 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Tlustý, J. - Santarius, P. - Valouch, Viktor - Škramlík, Jiří
  Optimal control of shunt active power filters in multibus industrial power systems for harmonic voltage mitigation.
  [Optimální řízení paralelních aktivních výkonových filtrů ve vícesběrnicových výkonových systémech pro potlačení harmonických napětí.]
  Mathematics and Computers in Simulation. Roč. 71, 4-6 (2006), s. 369-376 ISSN 0378-4754
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: active power filter * harmonic distortion * optimization
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 0.534, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139952
   

 10. 10. 0042930 - UT-L 2007 RIV SI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tlustý, J. - Valouch, Viktor
  Harmonic Voltage Mitigation in Industrial Power Systems by Using Multiple Active Power Filter Configuration.
  [Potlačení harmonických napětí v průmyslových systémech užitím konfigurace aktivních výkonových filtrů.]
  12th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2006. Maribor: University of Maribor, 2006, s. 580-584. ISBN 1-4244-0121-6.
  [International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2006 /12./. Portorož (SI), 30.08.2006-01.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/06/0112
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: active power filter * harmonic voltage mitigation
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136056