Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0490900 - UACH-T 2019 PL eng A - Abstrakt
  Kočí, Eva - Bezdička, Petr - Garrappa, Silvia - Plocek, Jiří - Švarcová, Silvie
  XRD study of behaviour of Pb and Zn oxide pigments with different oils.
  7th Meeting "X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage". Krakow: Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński, 2018 - (Rafalska-Łasocha, A.; Kozłowski, R.). s. 28-29. ISBN 978-83-945177-5-5.
  [Meeting X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage /7./. 17.05.2018-19.05.2018, Krakow]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15621S
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: pigments * oil paint * X-ray diffraction
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285017
   

 2. 2. 0490135 - FZU-D 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Muralidhar, M. - Higuchi, M. - Kitamoto, K. - Koblischka, M.R. - Jirsa, Miloš - Murakami, M.
  Enhanced critical current density in bulk MgB2.
  IEEE Transactions on Applied Superconductivity. Roč. 28, č. 4 (2018), s. 1-5, č. článku 8000405. ISSN 1051-8223
  Grant CEP: GA ČR GB14-36566G
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: MgB2 * X-ray diffraction * critical current density (J(c)) * flux pinning * microstructure
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284424
   

 3. 3. 0488135 - FZU-D 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kohn, V.G. - Khikhlukha, Danila
  Computer simulations of X-ray six-beam diffraction in a perfect silicon crystal. I.
  Acta Crystallographica A-Foundation and Advances. Roč. 72, May (2016), s. 349-356 ISSN 2053-2733
  Grant CEP: GA MŠk EF15_008/0000162; GA MŠk ED1.1.00/02.0061
  Grant ostatní:ELI Beamlines(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162; ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: X-ray diffraction * silicon crystal * six-beam diffraction * section topography * computer simulations
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  Impakt faktor: 5.725, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282752
   

 4. 4. 0487516 - FZU-D 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Horák, L. - Kriegner, D. - Liu, J. - Frontera, C. - Martí, Xavier - Holý, V.
  Structure of epitaxial SrIrO3 perovskite studied by interference between X-ray waves diffracted by the substrate and the thin film.
  Journal of Applied Crystallography. Roč. 50, Apr (2017), s. 385-398 ISSN 1600-5767
  Grant CEP: GA ČR GB14-37427G; GA MŠk(CZ) LG13058
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: perovskites * epitaxial layers * X-ray diffraction * interference
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Impakt faktor: 2.495, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282168
   

 5. 5. 0487430 - BU-J 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Všianský, D. - Kolář, Jan - Petřík, J.
  Continuity and changes of manufacturing traditions of Bell Beaker and Bronze Age encrusted pottery in the Morava river catchment (Czech Republic).
  Journal of Archaeological Science. Roč. 49, September 14 (2014), s. 414-422 ISSN 0305-4403
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: encrusted pottery * Copper age * X-ray diffraction
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Impakt faktor: 2.196, rok: 2014
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282100
   

 6. 6. 0486601 - FZU-D 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Praus, P. - Svoboda, L. - Hospodková, Alice - Mamulová Kutláková, K.
  Study of photocatalytic activity of ZnxCd1-xS quantum dots in dependence on their composition using methylene blue.
  NANOCON 2014 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd, 2015 - (Shrbená, J.), s. 136-140. 1st Edition. ISBN 978-80-87294-53-6.
  [International Conference NANOCON /6./. Brno (CZ), 05.11.2014-07.11.2014]
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: quantum dots * ZnCdS * photocatalysis * UV-VIS absorption * x-ray diffraction
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281370
   

 7. 7. 0485256 - FZU-D 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Matulková, I. - Císařová, I. - Vaněk, Přemysl - Němec, P. - Němec, I.
  Novel organic NLO material bis(N-phenylbiguanidium(1+)) oxalate – A combined X-ray diffraction, DSC and vibrational spectroscopic study of its unique polymorphism.
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Roč. 170, Jan (2017), s. 256-266 ISSN 1386-1425
  Grant CEP: GA ČR GA14-05506S
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: N-Phenylbiguanide salts * X-ray diffraction * vibrational spectroscopy * polymorphism * second harmonic generation * thermal behaviour
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Impakt faktor: 2.536, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280329
   

 8. 8. 0484654 - UMCH-V 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ruleová, P. - Plecháček, T. - Kašparová, J. - Vlček, Milan - Beneš, L. - Lostak, P. - Drašar, Č.
  Enhanced thermoelectric performance of n-type Bi2O2Se ceramics induced by Ge doping.
  Journal of Electronic Materials. Roč. 47, č. 2 (2018), s. 1459-1466 ISSN 0361-5235
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-07711S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: semiconductors * chalcogenides * x-ray diffraction
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry
  Impakt faktor: 1.579, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282590
   

 9. 9. 0483188 - UJF-V 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Trojan, K. - Hervoches, Charles - Ganev, N. - Mikula, Pavol - Čapek, J.
  Real Structure and Resudal Stresses in Advanced Welds Determined by X-ray and Neutron Diffraction.
  Acta Polytechnica CTU proceedings. Roč. 9, SEP (2017), s. 32-38 E-ISSN 2336-5382
  Grant CEP: GA MŠk LM2015056; GA ČR GB14-36566G
  Institucionální podpora: RVO:61389005
  Klíčová slova: laser and MAG welding * residual stresses * X-ray diffraction * neutron diffraction
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/4401/4298
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278580
   

 10. 10. 0483126 - UFP-V 2018 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Klečka, Jakub - Lukáč, František - Dudr, Martin
  Influence of the Surface Condition of Specimens on the Size of Coherently Diffracting Domains.
  Solid State Phenomena. Vol. 270. Zürich: Trans Tech Publications Ltd., 2017 - (Kasl, J.), s. 124-129. Scientific.Net. ISBN 978-3-0357-1241-4. ISSN 1662-9779.
  [CCMPPS 2017 International Conference on Contribution of Metallography to Production Problem Solutions. Mariánské Lázně (CZ), 06.06.2017-08.06.2017]
  Grant CEP: GA ČR GA17-17016S
  Institucionální podpora: RVO:61389021
  Klíčová slova: Coherently Diffracting Domains * High Entropy Alloys * Rietveld Refinement * X-Ray Diffraction
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Obor OECD: Coating and films
  https://www.scientific.net/SSP.270.124
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278534