Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0431443 - FZU-D 2015 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zrník, J. - Muránsky, O. - Šittner, Petr
  Impact of microstructure modification on deformation behaviour of bulk TRIP steel.
  METALLOGRAPHY XV. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014 - (Longauerová, M.; Zubko, P.), s. 99-103. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476.
  [International Symposium on Metallography /15./. Stará Lesná (SK), 24.04.2013-26.04.2013]
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: TRIP steel * austenite conditioning * structure * retained austenite * neutron diffraction
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236033
   

 2. 2. 0358981 - FZU-D 2012 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Zrnik, J. - Muránsky, O. - Šittner, Petr - Oliver, E.C.
  Deformation behaviour of TRIP steel monitoring by in-situ neutrondiffraction.
  Key Engineering Materials. Roč. 465, č. 1 (2011), s. 390-394 ISSN 1662-9795
  Grant CEP: GA ČR GAP107/10/0824; GA ČR GAP108/10/1296; GA AV ČR(CZ) IAA200100627
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: TRIP steel * austenite conditioning * retained austenite * neutron diffraction
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://www.scientific.net/KEM
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196868
   

 3. 3. 0321330 - FZU-D 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Muránsky, Ondrej - Šittner, Petr - Zrník, J. - Oliver, E.C.
  The structure dependence of deformation behavior of transformation-induced plasticity-assisted steel monitoring by in-situ neutron diffraction.
  [Závislost deformačního chování TRIP ocelí na struktuře metody neutronové difrakce.]
  Metallurgical and Materials Transactions A. Roč. 39, č. 13 (2008), s. 3097-3104 ISSN 1073-5623
  Grant CEP: GA ČR GES3T/06/E002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: TRIP steel * neutron diffraction
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.389, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169913
   

 4. 4. 0313002 - FZU-D 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Muránsky, Ondrej - Šittner, Petr - Zrník, J. - Oliver, E.C.
  In situ neutron diffraction investigation of collaborative deformation-transformation mechanism in TRIP-assisted steels at room and elevated temperatures.
  [Studium kolektivního deformačního procesu v TRIP ocelích při pokojové a zvýšené teplotě metodou neutronové difrakce.]
  Acta Materialia. Roč. 56, č. 14 (2008), s. 3367-3379 ISSN 1359-6454
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100480704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505; CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: TRIP steel * neutron diffraction
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.729, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163934
   

 5. 5. 0309537 - UJF-V 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Zrník, J. - Muránsky, Ondrej - Stejskal, O. - Lukáš, Petr - Horňák, P.
  Effect of processing conditions on structure development and mechanical response of Si-Mn 'TRIP' steel.
  [Vliv podmínek zpracování na vývoj struktury a mechanickou reakci Si-Mn TRIP oceli.]
  Materials Science and Engineering A-Structural materials. Roč. 483, - (2008), s. 71-75 ISSN 0921-5093
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: TRIP steel * austenite conditioning * transformation
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 1.806, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161640
   

 6. 6. 0048562 - UJF-V 2007 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Zrník, J. - Muránsky, Ondrej - Lukáš, Petr - Nový, Z. - Šittner, Petr - Horňák, P.
  Retained austenite stability investigation in TRIP steel using neutron diffraction.
  [Studium stability zbytkového austenitu v TRIP oceli pomoci neutronové difrakce.]
  Materials Science and Engineering A-Structural materials. Roč. 437, č. 1 (2006), s. 114-119 ISSN 0921-5093
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505; CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: TRIP steel * austenite conditioning * neutron diffraction
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.490, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139173
   

 7. 7. 0048265 - UJF-V 2007 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Zrnik, J. - Muránsky, Ondrej - Lukáš, Petr - Šittner, Petr - Nový, Z.
  In-situ neutron diffraction analysis of phase transformation kinetics in TRIP steel.
  [In situ neutronová difrakční analýza kinetiky fázové transformace v TRIP oceli.]
  Materials Science Forum. Roč. 502, - (2005), s. 339-344 ISSN 0255-5476
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505; CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: TRIP steel * thermomechanical treatment * austenite transformation
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.399, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0138937
   

 8. 8. 0020793 - UJF-V 2006 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Lukáš, Petr - Šittner, Petr - Zrník, J. - Jenčuš, Peter - Nový, Z. - Muránsky, Ondrej
  In-situ neutron diffraction studies of phase transformations in Si-Mn.
  [In situ neutronové difrakční studie fázových transformací v Si-Mu TRIP ocelích.]
  Materials Science Forum. Roč. 7, - (2005), s. 275-280 ISSN 0255-5476.
  [International Conference on Residual Stresses /7./. Xian, 14.06.2005-17.06.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA1048107; GA ČR(CZ) GA202/03/0891
  Klíčová slova: phase transformation * TRIP steel * neutron diffraction
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.399, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0109847