Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0496337 - MSUA-W 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Josefovičová, Milena - Andreas, P.
  „Zaměstnání knihovníka se pro vás najde“ Korespondenční výměna mezi Ladislavem Štollem a Olegem Susem.
  Česká literatura. Roč. 66, č. 4 (2018), s. 527-552 ISSN 0009-0468
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Ladislav Štoll * Oleg Sus * Structuralism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289144
   

 2. 2. 0492215 - UCL-M 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Havránková, Marie - Petkevič, V.
  Pražský lingvistický kroužek za protektorátu: O činnosti PLK v této době a působení strukturalismu v soudobé vědě o kultuře.
  [The Prague Linguistic Circle in the Protectorate: On activities of the PLC in this time and impact of structuralism on contemporary cultural studies.]
  Zatemněno : česká literatura a kultura v protektorátu. Praha: Academia, 2017 - (Antošíková, L.), s. 85-95. ISBN 978-80-200-2802-0
  Grant CEP: GA ČR GA13-29985S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: The Prague Linguistic Circle * * * structuralism * history * Protectorate of Bohemia and Moravia * structuralism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285763
   

 3. 3. 0492213 - UCL-M 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havránková, Marie - Petkevič, V.
  Důsledky druhé světové války pro Pražský lingvistický kroužek.
  [The Consequences of the Second World War for the Prague Linguistic Circle.]
  Paměť válek a konfliktů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016 - (Kratochvil, A.; Soukup, J.), s. 387-395. ISBN 978-80-88069-14-0
  Grant CEP: GA ČR GA13-29985S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: The Prague Linguistic Circle * history * Protectorate of Bohemia and Moravia * structuralism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285762
   

 4. 4. 0492212 - UCL-M 2018 RIV CN eng J - Článek v odborném periodiku
  Sládek, Ondřej
  The Prague Linguistic Circle during the Second World War.
  Comparative Literature in China. -, č. 3 (2017), s. 24-34 ISSN 1006-6101
  Grant CEP: GA ČR GA13-29985S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Literary theory * Structuralism * Jan Mukařovský * The Prague Linguistic Circle
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285761
   

 5. 5. 0492210 - UCL-M 2019 CN eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sládek, Ondřej
  The Prague Linguistic Circle during the Second World War.
  Trans-lingual, Trans-cultural, Trans-disciplinary. The II International Conference on Modern Slavic Literary Theories and Comparative Poetics. Conference Papers. Guangzhou: Guandong University of Foreign Studies, 2016, s. 48-57.
  [Trans-lingual, Trans-cultural, Trans-disciplinary. The II International Conference on Modern Slavic Literary Theories and Comparative Poetics. Guangzhou (CN), 24.06.2016-26.06.2016]
  Grant CEP: GA ČR GA13-29985S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Literary theory * Structuralism * Jan Mukařovský * The Prague Linguistic Circle
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285760
   

 6. 6. 0490876 - UCL-M 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Müller, Richard
  Souběžná míjení : marxismus a zlom v pojetí literární "struktury".
  [Concurrent misses : marxism and a watershed in the conception of literary "structure"
  .]
  Česká literatura. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 153-181 ISSN 0009-0468
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22913S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: structuralism * Marxism * literary structure * Kalivoda, Robert * Mukařovský, Jan * aesthetic function * Macherey, Pierre * unstructureness
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285003
   

 7. 7. 0489253 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kužel, Petr
  Josef Zumr a česká tradice strukturálního myšlení.
  [Josef Zumr and Czech Tradition of Structural Thought.]
  Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 275-296. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Josef Zumr * Herbartism * Structuralism * Aesthetic * Ontology * Desubstantialisation * Czech Philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283698
   

 8. 8. 0489020 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáčková, Věra
  Bohuslav Havránek očima svých současníků.
  [Bohuslav Havránek from his Contemporaries’ Perspective.]
  Didaktické studie. Roč. 9, č. 1 (2017), s. 22-38 ISSN 1804-1221
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22085S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: structuralism * Bohuslav Havránek
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283509
   

 9. 9. 0488118 - UCL-M 2018 IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Sládek, Ondřej
  The Prague Linguistic Circle and Dialectics.
  Enthymema. -, č. 19 (2017), s. 352-357 E-ISSN 2037-2426
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: The Prague Linguistic Circle * Jan Mukařovský * Structuralism * Structural Poetics * Dialectics
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282734
   

 10. 10. 0488114 - UCL-M 2018 FR fre J - Článek v odborném periodiku
  Sládek, Ondřej
  À la mémoire de Lubomír Doležel.
  Revue des études slaves. Roč. 88, č. 3 (2017), s. 627-631 ISSN 0080-2557
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Lubomír Doležel * Structuralism * Narrative Semantics * Semiotics
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282731