Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0490876 - UCL-M 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Müller, Richard
  Souběžná míjení : marxismus a zlom v pojetí literární "struktury".
  [Concurrent misses : marxism and a watershed in the conception of literary "structure"
  .]
  Česká literatura. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 153-181 ISSN 0009-0468
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22913S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: structuralism * Marxism * literary structure * Kalivoda, Robert * Mukařovský, Jan * aesthetic function * Macherey, Pierre * unstructureness
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285003
   

 2. 2. 0489253 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kužel, Petr
  Josef Zumr a česká tradice strukturálního myšlení.
  [Josef Zumr and Czech Tradition of Structural Thought.]
  Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 275-296. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Josef Zumr * Herbartism * Structuralism * Aesthetic * Ontology * Desubstantialisation * Czech Philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283698
   

 3. 3. 0489020 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáčková, Věra
  Bohuslav Havránek očima svých současníků.
  [Bohuslav Havránek from his Contemporaries’ Perspective.]
  Didaktické studie. Roč. 9, č. 1 (2017), s. 22-38 ISSN 1804-1221
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22085S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: structuralism * Bohuslav Havránek
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283509
   

 4. 4. 0488118 - UCL-M 2018 IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Sládek, Ondřej
  The Prague Linguistic Circle and Dialectics.
  Enthymema. -, č. 19 (2017), s. 352-357 E-ISSN 2037-2426
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: The Prague Linguistic Circle * Jan Mukařovský * Structuralism * Structural Poetics * Dialectics
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282734
   

 5. 5. 0488114 - UCL-M 2018 FR fre J - Článek v odborném periodiku
  Sládek, Ondřej
  À la mémoire de Lubomír Doležel.
  Revue des études slaves. Roč. 88, č. 3 (2017), s. 627-631 ISSN 0080-2557
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Lubomír Doležel * Structuralism * Narrative Semantics * Semiotics
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282731
   

 6. 6. 0488112 - UCL-M 2018 FR cze J - Článek v odborném periodiku
  Sládek, Ondřej
  Vzpomínka na Lubomíra Doležela.
  Revue des études slaves. Roč. 88, č. 3 (2017), s. 623-626 ISSN 0080-2557
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Lubomír Doležel; Structuralism; Narrative Semantics; Semiotics * Structuralism * Narrative Semantics * Semiotics
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282729
   

 7. 7. 0487609 - UCL-M 2018 CZ cze R - Recenze
  Piorecká, Kateřina
  Šifra Mr. Jakobsona aneb Učebnice strukturalismu pro pokročilé.
  [Binet, L.: Sedmá funkce jazyka]. Tvar. Roč. 28, č. 18 (2017), s. 21 ISSN 0862-657X
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Binet, Laurent * French literatury * structuralism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282260
   

 8. 8. 0487207 - UJC-A 2018 CZ cze R - Recenze
  Hoffmannová, Jana
  Ondřej Sládek: Jan Mukařovský: Život a dílo [Recenze].
  [Sládek, O.: Ondřej Sládek: Jan Mukařovský: Život a dílo. Brno, 2015. 451 s.]. Slovo a slovesnost. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Roč. 78, č. 3 (2017), s. 254-260 ISSN 0037-7031
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Ondřej Sládek * Jan Mukařovský * Prague School * structuralism
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281883
   

 9. 9. 0483880 - SLU-S 2018 RIV SI slv J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Pokus oblikovnega eksperimenta v dramski ustvarjalnosti Franka Wollmana: prispevek k strukturalni teoriji drame.
  [Frank Wollman's Attempt at Form Experiment in Drama: A Contribution to the Structural Theory of Drama.]
  Primerjalna književnost. Roč. 40, č. 3 (2017), s. 133-149 ISSN 0351-1189
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Wollman, Frank * theory of drama * structuralism * Czech drama
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279099
   

 10. 10. 0479025 - UCL-M 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sládek, Ondřej
  Zdeněk Kožmín a strukturalismus.
  [Zdeněk Kožmín and Structuralism.]
  Bohemica litteraria. Roč. 19, č. 2 (2016), s. 32-48 ISSN 1213-2144
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Kožmín, Zdeněk * Mukařovský, Jan * Structuralism * Structuralpoetics and aesthetics * TheoryofInterpretation * Philosophy and Literature * Mukařovský, Jan * Structuralism * Structural poetics and aesthetics * Theory of Interpretation * Philosophy and Literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275046