Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0484381 - UDU-I 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Hůrková, Ludmila - Uhlíková, Kristina - Prix, Dalibor
  Soupisy uměleckých památek v českých zemích.
  [Inventories of art monuments in the Czech lands.]
  Monument revue. Roč. 6, č. 1 (2017), s. 18-25 ISSN 1338-807X
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: inventories of monuments * monument conservation * historiography of art history * Bohemia * Moravia * Silesia
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279550
   

 2. 2. 0482250 - HIU-Y 2018 CZ cze R - Recenze
  Krafl, Pavel
  Neznámé zámky Moravy a Slezska.
  [Unknown castles in Moravia and Silesia.]
  [Musil, František.: Neznámé zámky Moravy a Slezska, s.l., Šmíra-Print, s.r.o., 2015]. Historická geografie. Roč. 43, č. 2 (2017), s. 193-195 ISSN 0323-0988
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Moravia * Silesia * castle * palace * stately home
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278207
   

 3. 3. 0479769 - HIU-Y 2018 RIV PL cze, lat J - Článek v odborném periodiku
  Krafl, Pavel
  Listina prostějovských řeholních kanovníků (1403) ze Státního archivu ve Vratislavi.
  [A document by the Prostějov Canons Regular (1403) from the State Archives in Wrocław.]
  Hereditas Monasteriorum. Roč. 8, č. 1 (2016), s. 263-268 ISSN 2299-5609
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Canons Regular of St. Augustine * canonry * confraternity * document * Moravia * Silesia * Prostějov * Middle Ages * Wrocław * monastery
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275965
   

 4. 4. 0477301 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jemelka, Martin
  „Sešli jsme se jako křesťané“: Počátky lidového spiritismu ve Slezsku do jeho institucionalizace v letech 1914–1919.
  [“We encountered as Christian”: The origins of popular spiritism in Silesia until its institutionalization in the years between 1914 and 1919.]
  Slezský sborník. Roč. 114, č. 2 (2016), s. 27-45 ISSN 0037-6833
  Grant CEP: GA ČR GA16-04364S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Silesia * folk religion * Spiritism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273685
   

 5. 5. 0475559 - UEF-S 2018 DE ger M - Část monografie knihy
  Nosková, Jana
  Zur (Selbst-) Darstellung der Deutschen in Mähren und Schlesien während der Zwischenkriegszeit in der Tschechoslowakei. Eine erste Analyse der Zeitschrift Deutschmährische Heimat.
  [The (self) depiction of the Germans in Moravia and Silesia during the inter-war period in Czechoslovakia. A first analysis of the magazine Deutschmährische Heimat.]
  Minderheiten im Europa der Zwischenkriegszeit. 1. Münster: Waxmann, 2017 - (Eisler, C.; Göttsch-Elten, S.), s. 145-162. Kieler Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte, 12. ISBN 978-3-8309-3614-5
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Germans * Moravia * Silesia * inter-war period * Czechoslovakia * analysis of the magazine
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272246
   

 6. 6. 0469105 - UEF-S 2017 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Toncrová, Marta
  At the beginning was politics: Some glosses about so called "gubernial" collector´s action.
  Od folkloru k world music: Na počátku bylo…. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2016 - (Přibylová, I.; Uhlíková, L.), s. 22-35. ISBN 978-80-904905-8-1.
  [Od folkloru k world music: Na počátku bylo. Náměšť nad Oslavou (CZ), 26.07.2016-27.07.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Collection of folk songs * 1819 * Bohemia * Moravia * Silesia * Folk songs * folk song collecting
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266983
   

 7. 7. 0469104 - UEF-S 2017 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Toncrová, Marta
  Na počátku byla politika: několik glos k tzv. guberniální sběratelské akci.
  [At the beginning was politics: Some glosses about so called "gubernial" collector´s action.]
  Od folkloru k world music: Na počátku bylo…. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2016 - (Přibylová, I.; Uhlíková, L.), s. 9-21. ISBN 978-80-904905-8-1.
  [Od folkloru k world music: Na počátku bylo. Náměšť nad Oslavou (CZ), 26.07.2016-27.07.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Collection of folk songs * 1819 * Bohemia * Moravia * Silesia * Folk songs * folk song collecting
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266982
   

 8. 8. 0466689 - HIU-Y 2017 CZ cze R - Recenze
  Sterneck, Tomáš
  [Recenze].
  [[Review].]
  [Matejko-Peterka, I.: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války). Opava, 2014. 534 s.]. Slezský sborník. Roč. 113, č. 2 (2015), s. 400-401 ISSN 0037-6833
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: history * Silesia * administration
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264937
   

 9. 9. 0466584 - UEF-S 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Gabrielová, Jarmila
  Tradycje śląskiej kultury muzycznej. XIV Miȩdzynarodowa 299 Konferencja, Wrocław 2.–4. 3. 2016.
  [Traditions of Silesian Musical Culture 14th International Conference, Wrocław 2.–4. 3. 2016.]
  Hudební věda. Roč. 53, 2/3 (2016), s. 300-301 ISSN 0018-7003.
  [Tradycje śląskiej kultury muzycznej. XIV Miȩdzynarodowa Konferencja. Wrocław, 02.03.2016-04.03.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: musicological conference * Silesia * history of music
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264861
   

 10. 10. 0463968 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze R - Recenze
  Nešpor, Zdeněk
  David Pindur: Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech 1654–1770: struktury, procesy, lidé.
  [David Pindur: Lights and Shadows of Baroque Church in Silesia. Frydek Archipresbytery between 1654-1770: Structures – Processes - People.]
  [Pindur, D.: Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech 1654–1770: struktury, procesy, lidé. (Studie o Těšínsku 22). Muzeum Těšínska, Český Těšín 2015, 407 s.]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 114, č. 3 (2016), s. 778-780 ISSN 0862-6111
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: Baroque Catholicism * Silesia * Frydek
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263064