Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0500787 - UDU-I 2019 RIV cze U - Uspořádání akce
  Hůrková, Ludmila - Mezihoráková, Klára - Svobodová, Markéta
  Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku.
  [Transformations of the Rural Architecture in the 19th and 20th centuries in Moravia and Silesia.]
  [Zlín - Brno, 01.10.2018-31.10.2018, (E2-CST 25/0)]
  Grant CEP: GA MK DG16P02H023
  Klíčová slova: rural architecture * 19th and 20th centuries * Moravia * Silesia * urbanism
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Architectural design
  https://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/promeny-venkovske-architektury/, https://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/vystava-promeny-venkovske-architektury-v-knihovne-jiriho-mahena-v-brne/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292823
   

 2. 2. 0495053 - UDU-I 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hůrková, Ludmila (ed.) - Mezihoráková, Klára (ed.) - Dolejší, Kateřina - Platovská, Marie - Prix, Dalibor - Svobodová, Markéta - Uhlík, Jan - Valeš, Tomáš - Vlček, Pavel
  Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina).
  [Changes in Rural Architecture with an Emphasis on Development in the 19th and 20th Centuries I.]
  Praha: Artefactum, 2018. 311 s. ISBN 978-80-88283-14-0
  Grant CEP: GA MK DG16P02H023
  Klíčová slova: rural architecture * 19th and 20th centuries * Moravia * Silesia * urbanism
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Architectural design
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288079
   

 3. 3. 0490835 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Žákovský, Petr
  „Znovuobjevený“ tesák z hradu Rychleby u Javorníka.
  [The „again found“ dussack from Rychleby castle near Javorník.]
  Vlastivědný věstník moravský. Roč. 70, č. 2 (2018), s. 192-196. ISSN 0323-2581
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Silesia * the castle of Rychleby * Javorník * cold weapons * the Middle Ages * dussack
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291397
   

 4. 4. 0484381 - UDU-I 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Hůrková, Ludmila - Uhlíková, Kristina - Prix, Dalibor
  Soupisy uměleckých památek v českých zemích.
  [Inventories of art monuments in the Czech lands.]
  Monument revue. Roč. 6, č. 1 (2017), s. 18-25. ISSN 1338-807X
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: inventories of monuments * monument conservation * historiography of art history * Bohemia * Moravia * Silesia
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279550
   

 5. 5. 0482250 - HIU-Y 2018 CZ cze R - Recenze
  Krafl, Pavel
  Neznámé zámky Moravy a Slezska.
  [Unknown castles in Moravia and Silesia.]
  [Musil, František.: Neznámé zámky Moravy a Slezska, s.l., Šmíra-Print, s.r.o., 2015]. Historická geografie. Roč. 43, č. 2 (2017), s. 193-195. ISSN 0323-0988
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Moravia * Silesia * castle * palace * stately home
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278207
   

 6. 6. 0479769 - HIU-Y 2018 RIV PL cze, lat J - Článek v odborném periodiku
  Krafl, Pavel
  Listina prostějovských řeholních kanovníků (1403) ze Státního archivu ve Vratislavi.
  [A document by the Prostějov Canons Regular (1403) from the State Archives in Wrocław.]
  Hereditas Monasteriorum. Roč. 8, č. 1 (2016), s. 263-268. ISSN 2299-5609
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Canons Regular of St. Augustine * canonry * confraternity * document * Moravia * Silesia * Prostějov * Middle Ages * Wrocław * monastery
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275965
   

 7. 7. 0477301 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jemelka, Martin
  „Sešli jsme se jako křesťané“: Počátky lidového spiritismu ve Slezsku do jeho institucionalizace v letech 1914–1919.
  [“We encountered as Christian”: The origins of popular spiritism in Silesia until its institutionalization in the years between 1914 and 1919.]
  Slezský sborník. Roč. 114, č. 2 (2016), s. 27-45. ISSN 0037-6833
  Grant CEP: GA ČR GA16-04364S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Silesia * folk religion * Spiritism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273685
   

 8. 8. 0475559 - UEF-S 2018 DE ger M - Část monografie knihy
  Nosková, Jana
  Zur (Selbst-) Darstellung der Deutschen in Mähren und Schlesien während der Zwischenkriegszeit in der Tschechoslowakei. Eine erste Analyse der Zeitschrift Deutschmährische Heimat.
  [The (self) depiction of the Germans in Moravia and Silesia during the inter-war period in Czechoslovakia. A first analysis of the magazine Deutschmährische Heimat.]
  Minderheiten im Europa der Zwischenkriegszeit. 1. Münster: Waxmann, 2017 - (Eisler, C.; Göttsch-Elten, S.), s. 145-162. Kieler Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte, 12. ISBN 978-3-8309-3614-5
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Germans * Moravia * Silesia * inter-war period * Czechoslovakia * analysis of the magazine
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272246
   

 9. 9. 0469105 - UEF-S 2017 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Toncrová, Marta
  At the beginning was politics: Some glosses about so called "gubernial" collector´s action.
  Od folkloru k world music: Na počátku bylo…. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2016 - (Přibylová, I.; Uhlíková, L.), s. 22-35. ISBN 978-80-904905-8-1.
  [Od folkloru k world music: Na počátku bylo. Náměšť nad Oslavou (CZ), 26.07.2016-27.07.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Collection of folk songs * 1819 * Bohemia * Moravia * Silesia * Folk songs * folk song collecting
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266983
   

 10. 10. 0469104 - UEF-S 2017 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Toncrová, Marta
  Na počátku byla politika: několik glos k tzv. guberniální sběratelské akci.
  [At the beginning was politics: Some glosses about so called "gubernial" collector´s action.]
  Od folkloru k world music: Na počátku bylo…. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2016 - (Přibylová, I.; Uhlíková, L.), s. 9-21. ISBN 978-80-904905-8-1.
  [Od folkloru k world music: Na počátku bylo. Náměšť nad Oslavou (CZ), 26.07.2016-27.07.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Collection of folk songs * 1819 * Bohemia * Moravia * Silesia * Folk songs * folk song collecting
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266982