Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0492541 - FZU-D 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Zhang, X. - Loiko, P. - Mateos, X. - Serres, J.M. - Ren, J. - Guo, J. - Cheng, R. - Gao, C. - Dong, Q. - Jambunathan, Venkatesan - Lucianetti, Antonio - Mocek, Tomáš - Vilejshikova, E. - Griebner, U. - Petrov, V. - Wang, Z. - Guo, B. - Xu, X. - Aguilo, M. - Diaz, F.
  Crystal growth, low-temperature spectroscopy and multi-watt laser operation of Yb:Ca3NbGa3Si2O14.
  Journal of Luminescence. Roč. 197, May (2018), s. 90-97. ISSN 0022-2313
  Grant CEP: GA MŠk LO1602; GA MŠk EF15_006/0000674; GA MŠk LM2015086
  GRANT EU: European Commission(XE) 739573 - HiLASE CoE
  Grant ostatní:OP VVV - HiLASE-CoE(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: silicate crystals * ytterbium * crystal growth * spectroscopy * stark splitting * stimulated emission
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Impakt faktor: 2.732, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286033
   

 2. 2. 0342703 - FZU-D 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pelant, Ivan - Valenta, J.
  Luminiscenční spektroskopie II. Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná emise.
  [Luminescence Spectroscopy II. Nanostructures, electroluminescence, stimulated emission.]
  Praha: Academia, 2010. 348 s. ISBN 978-80-200-1846-5
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA101120804; GA MŠk LC510; GA ČR GA202/07/0818
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nanostructures * electroluminescence * stimulated emission
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185365
   

 3. 3. 0338982 - MBU-M 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Žižka, Zdeněk
  A new type of relief condenser for the study of microorganisms.
  Folia Microbiologica. Roč. 54, č. 5 (2009), s. 463-467. ISSN 0015-5632
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: RCH-MICROSCOPY * FLUORESCENCE MICROSCOPY * STIMULATED-EMISSION
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 0.978, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182620
   

 4. 4. 0320307 - FZU-D 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Valenta, J. - Pelant, Ivan
  Comment on "Stimulated emission from trap electronic states in oxide of nanocrystal Si" /Appl. Phys. lett. 92, 221910 (2008)/.
  [Poznámka k článku "Simulovaná emise z elektronových pastí v oxidu nanokrystalického křemíku". /Appl. Phys. Lett. 92, 221910 (2008)/.]
  Applied Physics Letters. Roč. 93, č. 6 (2008), 066101/1-066101/1. ISSN 0003-6951
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: silicon nanostructures * porous silicon * stimulated emission * ruby rod
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.726, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169224
   

 5. 5. 0133859 - FZU-D 20020038 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Luterová, Kateřina - Pelant, Ivan - Mikulskas, I. - Tomasiunas, R. - Muller, D. - Grob, J. J. - Rehspringer, J. L. - Hönerlage, B.
  Stimulated emission in blue-emitting Si+ -implanted SiO2 films?
  Journal of Applied Physics. Roč. 91, č. 5 (2002), s. 2896-2899. ISSN 0021-8979
  Grant CEP: GA MŠk ME 304; GA AV ČR IAA1010108; GA AV ČR IAB2949101; GA ČR GP202/01/D030
  Grant ostatní:NATO(XX) HTECH.LG972051; NATO(XX) PST.CLG.978100
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Klíčová slova: photoluminescence * Si+ -implanted SiO2 * stimulated emission
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.281, rok: 2002
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0031810
   

 6. 6. 0107369 - FZU-D 20040654 RIV LT eng J - Článek v odborném periodiku
  Tomašiunas, R. - Valenta, J. - Luterová, Kateřina - Pelant, Ivan - Čtyroký, Jiří - Hönerlage, B.
  Study of waveguiding properties and optical gain in a luminescent layer of silicon nanocrystals.
  [Studium vlnovodných vlastností a optického zisku v luminiskující vrstvě křemíkových nanokrystalů.]
  Lithuanian Journal of Physics. Roč. 43, č. 4 (2003), s. 235-241. ISSN 1648-8504
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1010316; GA ČR GP202/01/D030; GA ČR GA202/03/0789; GA MŠk ME 486
  Grant ostatní:NATO(XX) PST.CLG.978100
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Klíčová slova: silicon nanocrystls * stimulated emission * waveguiding * modes
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014533
   

 7. 7. 0100357 - FZU-D 20040292 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Luterová, Kateřina - Dohnalová, Kateřina - Švrček, Vladimír - Pelant, Ivan - Likforman, J. P. - Grégut, O. - Gillot, P. - Hönerlage, B.
  Optical gain in porous silicon grains embedded in sol-gel derived SiO2 matrix under femtosecond excitation.
  [Optický zisk v zrnech porézního křemíku zabudovaných do sol-gel metodou připraveného SiO2 při femtosekundové excitaci.]
  Applied Physics Letters. Roč. 84, č. 17 (2004), s. 3280-3282. ISSN 0003-6951
  Grant CEP: GA ČR GP202/01/D030; GA ČR GA202/03/0789; GA AV ČR IAA1010316; GA MŠk ME 486
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Klíčová slova: optical gain * stimulated emission * porous silicon
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 4.308, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007859
   

 8. 8. 0100136 - FZU-D 20040116 RIV LT eng J - Článek v odborném periodiku
  Tomašiunas, R. - Valenta, J. - Luterová, Kateřina - Pelant, Ivan - Čtyroký, Jiří - Hönerlage, B.
  Study of waveguiding properties and optical gain in a luminescent layer of silicon nanocrystals.
  [Studium vlnovodných vlastností a optického zisku v luminiskujících vrstvách křemíkových nanokrystalů.]
  Lithuanian Journal of Physics. Roč. 43, č. 4 (2003), s. 235-241. ISSN 1392-1932.
  [Lithuanian National Physics Conference /35./. Vilnius, 12.06.2003-14.06.2003]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1010316; GA ČR GP202/01/D030; GA ČR GA202/03/0789; GA MŠk ME 486
  Grant ostatní:NATO(XX) PST.CLG.978100
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Klíčová slova: silicon nanocrystals * stimulated emission * waveguiding modes
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007642
   

 9. 9. 0028381 - FZU-D 2006 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Luterová, Kateřina - Navarro, D. - Cazzanelli, M. - Ostatnický, T. - Valenta, J. - Cheylan, S. - Pelant, Ivan - Pavesi, L.
  Stimulated emission in the active planar optical waveguide made of silicon nanocrystals.
  [Stimulovaná emise v aktivním planárním optickém vlnovodu vytvořeném křemíkovými nanokrystaly.]
  Physica Status Solidi C: conferences and critical reviews. Roč. 2, č. 9 (2005), s. 3429-3434. ISSN 1610-1634
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GP202/01/D030; GA ČR(CZ) GA202/03/0789; GA AV ČR(CZ) IAA1010316; GA MŠk(CZ) ME 486
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: silicon nanocrystals * stimulated emission * time-resolved VSL experiments
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118324