Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0491779 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vlach, Marek
  Modelovaní tras a prostorové aspekty římského tažení proti Marobudovi.
  [Modelling the routes and spatial aspects of the Roman military campign against Marobuduus.]
  Přehled výzkumů. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 89-110 ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
  Grant ostatní:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300011201
  Program:M
  Klíčová slova: Roman Period * Early Imperial Age * Roman military campaign * Germania * Marobuduus * GIS * spatial analyses * least-cost path * theoretical model validation
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-59-1_Vlach.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285410
   

 2. 2. 0488957 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze, eng, ger, pol, slo G - Konferenční sborník (zahraniční konf.)
  Droberjar, E. (ed.) - Komoróczy, Balázs (ed.)
  Římské a germánské spony ve střední Evropě. (Archeologie barbarů 2012).
  [Roman and Germanic brooches in Central Europe. (The archaeology of barbarians 2012).]
  Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2017. 528 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 53. ISBN 978-80-86023-63-2. ISSN 1804-1345.
  [Protohistorická konference /8./. Olomouc (CZ), 02.10.2012-05.10.2012]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Central Europe * brooches * Roman archaeology * Germanic archaeology * Celtic archaeology * Iron Age * Roman Period * Migration Period
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283462
   

 3. 3. 0488953 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek - Zelíková, Michaela
  Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon typu Jobst 4F.
  [Documentation, publication and interpretation of metal-detector finds as exemplified by Jobst type F4 brooches.]
  Římské a germánské spony ve střední Evropě. (Archeologie barbarů 2012). Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2017 - (Droberjar, E.; Komoróczy, B.), s. 31-61. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 53. ISBN 978-80-86023-63-2.
  [Protohistorická konference /8./. Olomouc (CZ), 02.10.2012-05.10.2012]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
  Grant ostatní:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300011201
  Program:M
  Klíčová slova: Roman Period * Middle Danube region * Metal-detector * Jobst F4 brooch
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283461
   

 4. 4. 0486923 - ARU-G 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ježek, Martin - Holub, Milan - Zavřel, Jan
  Metal-touching tools from ancient graves: The case of a Roman period royal burial.
  Journal of Archaeological Science: Reports. Roč. 18, April (2018), s. 333-342 ISSN 2352-409X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-22207S
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Roman period * elite * burial * touchstone * cinnabar * nickel * speiss
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281631
   

 5. 5. 0486682 - ARUB-Q 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Knápek, Radka - Šedo, Ondrej
  Misky s omfalem v živote barbarských společností doby římské.
  [Bowls with an omphalos in the life of Barbarian tribes in the Roman period.]
  Zborník Slovenského národného múzea. Roč. 110, prosinec (2016), s. 221-279 ISSN 1336-6637
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Sun cults * Bronze age * Roman period * Germanic ceramics * Moravia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  http://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/zborniky/z_26/23.%20Knapek%20-%20Sedo.pdf?59351c81a4d18
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281430
   

 6. 6. 0486674 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šedo, Ondrej - Knápek, Radka
  Stopy působení římských architektů na jižní Moravě.
  [Traces of activities of Roman architects in South Moravia.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 18, prosinec (2016), s. 43-48 ISSN 1213-1628
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: South Moravia * Roman architecture * Roman architects * Roman period * Roman archaeology * Mušov
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281423
   

 7. 7. 0486410 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šedo, Ondrej - Knápek, Radka
  Mocní a jejich hry: hrací kostky v rukách příslušníků elit doby římské.
  [Mighty Ones and their Games: Dice in the hands of Roman period elite members.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 19, prosinec (2017), s. 25-34 ISSN 1213-1628
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: astragals * dice * game stones * board games * antics * roman period * barbaricum
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281233
   

 8. 8. 0486407 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek
  Archeologická stopa (vel)moci na nepřátelském území.
  [Archaeological traces of a (super)power on the enemy territory.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 19, prosinec (2017), s. 35-41 ISSN 1213-1628
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
  Klíčová slova: Roman army * Germanic tribes * Roman Period * Marcomannic wars * Middle Danube region * Power politics * Mušov * temporary camps
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281230
   

 9. 9. 0484035 - BU-J 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kalábek, M. - Peška, J. - Svobodová-Svitavská, Helena - Vaněček, Z. - Holub, M.
  Dosavadní výsledky výzkumu krátkodobého tábora římské armády v Olomouci-Neředíně.
  [The results of 11 excavation campaigns in a temporary Roman military camp at Olomouc-Neředín.]
  Na hranicích impéria - Extra fines imperii. Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 165-189. ISBN 978-80-210-8579-4
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: Roman period * Marcomannic wars * environment
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Plant sciences, botany
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279194
   

 10. 10. 0480864 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Frolíková, Drahomíra
  Praha - Dolní Počernice, Praha-Letňany.
  [Prague - Dolní Počernice, Prague-Letňany.]
  Archaeologica Pragensia. Roč. 23, - (2016), 483,505,506 ISSN 0231-6390
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Eneolithic * Corded Ware culture * Bylany culture * Roman period
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276541