Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0489012 - ARUB-Q 2018 RIV DE eng A2 - Abstrakt ze sborníku
  Škrdla, Petr - Rychtaříková, Tereza - Bartík, J. - Mlejnek, O. - Nejman, L.
  LGM paved structures from Mohelno in the Czech Moravian Highlands.
  59th Annual Meeting in Aurich. April 18th-April 22nd 2017. Erlangen: Hugo Obermaier-Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitaltersund der Steinzeit e.V., 2017 - (Maier, A.). s. 56. ISBN 978-3-946387-08-4.
  [Hugo Obermaier-Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V. Annual Meeting /59./. 18.04.2017-22.04.2017, Aurich]
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Moravia * Mohelno * LGM
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  http://www.obermaier-gesellschaft.de/2016_budapest/Tagungsband_2016.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283503
   

 2. 2. 0489006 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Škrdla, Petr - Rychtaříková, Tereza - Novák, J. - Mlejnek, O. - Záhorák, V. - Bortel, R.
  Ořechov (okr. Brno-venkov). Kabáty, Ořechov IV. Bohunicien. Sídliště. Systematický výzkum.
  [Ořechov (Brno-venkov District). Kabáty, Ořechov IV. Bohunician. Site. Systematic excavations.]
  Přehled výzkumů. Roč. 58, č. 1 (2017), s. 144-146 ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA ČR GA15-19170S
  Klíčová slova: Moravia * Ořechov * Bohunician * archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283497
   

 3. 3. 0489002 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rychtaříková, Tereza - Škrdla, Petr - Novák, J. - Mlejnek, O. - Nejman, L. - Záhorák, V. - Hanzelková, A.
  Brno (k. ú. Líšeň, okr. Brno-město). Hrubé podsedky, Líšeň/Podolí I. Bohunicien. Sídliště. Systematický výzkum.
  [(Brno (Líšeň Cadastre, Brno-město District). Hrubé podsedky, Líšeň/Podolí I. Bohunician. Site. Systematic excavations.]
  Přehled výzkumů. Roč. 58, č. 1 (2017), s. 141-142 ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA ČR GA15-19170S
  Klíčová slova: Moravia * Bohunician * archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283495
   

 4. 4. 0488984 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bartík, J. - Šebela, Lubomír - Přichystal, A.
  Pozdně eneolitické silicitové dýky z Mistřic.
  [Late Eneolithic Daggers from Mistřice.]
  Slovácko. Roč. 58, č. 2016 (2017), s. 119-130 ISSN 0583-5569
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Moravia * Eneolithic * flint daggers
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283481
   

 5. 5. 0488949 - ARUB-Q 2018 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Procházka, Rudolf
  Socio-economic aspects of the 11th and 12th century material culture of Přerov Castle in a contemporary context.
  Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Internationale Konferenz Nitra vom 18. bis 20. Oktober 2016. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2017 - (Fusek, G.), s. 115-146. Archaeologica Slovaca Monographiae, Communicationes, 19. ISBN 978-80-8196-009-3.
  [Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Nitra (SK), 18.10.2016-20.10.2016]
  Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
  Klíčová slova: Early Middle Age * Moravia * Přerov castle * material culture * economy
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283456
   

 6. 6. 0488948 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Procházka, Rudolf
  Modřice v raném středověku.
  [Modřice in the Early Middle Age.]
  Modřice : dějiny města. 1. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Muzejní spolek Modřice, Město Modřice, 2017 - (Mitáček, J.; Procházka, R.), s. 125-144. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 101. ISBN 978-80-7275-103-7
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Early Middle Age * Moravia * Modřice * settlement
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283455
   

 7. 7. 0486682 - ARUB-Q 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Knápek, Radka - Šedo, Ondrej
  Misky s omfalem v živote barbarských společností doby římské.
  [Bowls with an omphalos in the life of Barbarian tribes in the Roman period.]
  Zborník Slovenského národného múzea. Roč. 110, prosinec (2016), s. 221-279 ISSN 1336-6637
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Sun cults * Bronze age * Roman period * Germanic ceramics * Moravia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  http://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/zborniky/z_26/23.%20Knapek%20-%20Sedo.pdf?59351c81a4d18
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281430
   

 8. 8. 0486408 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šlézar, Pavel
  Hradiště v Moravičanech Na Soutoku v raném středověku.
  [Fortified Settlement in Moravičany Na Soutoku in Early Middle Ages.]
  Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. -, č. 314 (2017), s. 103-116 ISSN 1212-1134
  Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
  Klíčová slova: fortified settlement * graveyard * Middle Ages * Moravičany * Moravia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281231
   

 9. 9. 0486396 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležel, Jiří
  Listina na zápis pusté vsi Jiříkovice u Milotic z roku 1425 (K sekularizaci církevních statků na jihovýchodní Moravě v 15. a 16. století).
  [The charter for the assignment of deserted village of Jiříkovice at Milotice in 1425 (Secularization of church assets in southern Moravia in 15th and 16th centuries).]
  Jižní Morava. Vlastivědný časopis. Roč. 52, č. 55 (2016), s. 65-81 ISSN 0449-0436
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Late Middle Ages * Moravia * Hussitism * monastic estates * nobility * secularism * deserted settlements
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281224
   

 10. 10. 0486392 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležel, Jiří
  K nejstarším dějinám rytířů z Lulče.
  [The Earliest History of the Knights of Luleč.]
  Vlastivědný věstník moravský. Roč. 69, č. 1 (2017), s. 12-19 ISSN 0323-2581
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Moravia * relations between the nobility and towns during the Late Middle Ages * lower nobility * Knights of Luleč
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281217