Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0497630 - UTAM-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bláha, Jiří
  Krovy Sálu předků a navazujícího trojkřídlí zámku ve Vranově nad Dyjí.
  [Timber roofs of the Hall of Ancestors and the adjacent three wings in Vranov nad Dyjí Castle.]
  Průzkumy památek. Roč. 25, č. 1 (2018), s. 161-171 ISSN 1212-1487
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02M026
  Klíčová slova: Baroque castle * dendrochronology * timber roofs * Moravia * carpentry
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290171
   

 2. 2. 0497579 - HIU-Y 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Řepa, Milan - Malíř, Jiří
  Morava na cestě k občanské společnosti..
  [Moravia towards a civil society.]
  Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně: Praha: Historický ústav AV ČR, 2018. 335 s. Vlastivěda moravská. Země a lid, Svazek 8. ISBN 978-80-7275-105-1
  Grant CEP: GA ČR(CZ) P410-12-1934
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: History 1740-1918 * Habsburg monarchy * Moravia * national relationships * civil society
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: 6. Humanities and the Arts
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290130
   

 3. 3. 0497549 - HIU-Y 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Novotný, Gustav
  Tradice budování lesnických oborů na brněnských vysokých školách. Zakladatelé.
  [Tradition of Forest Disciplines Construction at Brno Universities. Founders.]
  Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu historika Martina Kučery. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2018 - (Tomeš, J.), s. 198-208. Ad honorem eruditorum, 5. ISBN 978-80-87782-92-7
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: history * biography * Czech lands * czech forest education * Moravia * Brno
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290156
   

 4. 4. 0497443 - HIU-Y 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Řepa, Milan
  Assailants on the Bench for the Accused: Cases of Violence Against Jews at the Turn of the 19th and 20th Centuries at the Regional Criminal Courts in Brno (Brünn) and Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch).
  Judaica Bohemiae. Roč. 53, č. 1 (2018), s. 83-99 ISSN 0022-5738
  Grant CEP: GA ČR(CZ) 17-02986S
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Moravia * Jewish political communities * Antisemitism * Public violence * Criminal Court
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: 5. Social Sciences
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290015
   

 5. 5. 0497438 - HIU-Y 2019 CZ cze R - Recenze
  Kessler, Vojtěch
  [Recenze].
  [[Review].]
  [Svoboda, M.: Rok 1866 na Moravě. Mikulovská sympozia XXXIII. Brno, 2016. 372 s.]. Časopis Matice moravské. Roč. 137, č. 1 (2018), s. 231-233 ISSN 0323-052X
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Moravia * Prussian-Austrian War * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290011
   

 6. 6. 0495938 - UEF-S 2019 SK cze A - Abstrakt
  Frolcová, Věra
  Lidové písně z Podhorácka. I. Náměšťsko a Velkobítešsko; II. Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko; III. Tišnovsko a Bystřicko.
  [Folk songs of the Podhorácko region I., II., III.]
  Slavistická folkloristika. Bratislava: Ústav etnológie SAV – Slovenský komitét slavistov, 2014-2018. s. 39-39
  Klíčová slova: folk song * Moravia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288790
   

 7. 7. 0495740 - UGN-S 2019 CZ eng A - Abstrakt
  Zapletalová, Jana - Kolejka, Jaromír - Krejčí, Tomáš
  The pre-industrial landscape of Moravia – An unknown cultural heritage.
  European Countryside and its Perception. Book of Abstracts. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2018. s. 49-49. ISBN 978-80-7509-567-1.
  [EURORURAL´18 - Moravian Conference on Rural Research Brno /6./. 03.09.2018-07.09.2018, Brno]
  Grant CEP: GA MK DG16P02B042
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: pre-industrial landscape * Moravia * landscape segments
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Obor OECD: Physical geography
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288662
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0495740.docx016.1 KBAutorský preprintpovolen
   

 8. 8. 0495306 - UDU-I 2019 RIV CZ cze, eng M - Část monografie knihy
  Valeš, Tomáš
  Moravské stopy Petra Brandla. Poznámky k malířským vazbám mezi Čechami a Moravou.
  [Traces Left by Peter Brandl in Moravia. Notes on the Links between Painting in Bohemia and Moravia.]
  Petr Brandl 1668–1735. Studie. Praha: Národní galerie, 2018 - (Steckerová, A.), s. 89-101. ISBN 978-80-7035-687-6
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Moravia * painting * baroque * Petr Brandl * Václav Jinřich Nosecký * Jan Kryštof Handke * Čechy pod Kosířem
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288303
   

 9. 9. 0495053 - UDU-I 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hůrková, Ludmila (ed.) - Mezihoráková, Klára (ed.) - Dolejší, Kateřina - Platovská, Marie - Prix, Dalibor - Svobodová, Markéta - Uhlík, Jan - Valeš, Tomáš - Vlček, Pavel
  Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina).
  [A Transformation of the Rural Architecture with the Emphasis on the Development in the 19th and the 20th centuries.]
  Praha: Artefactum, 2018. 311 s. ISBN 978-80-88283-14-0
  Grant CEP: GA MK DG16P02H023
  Klíčová slova: rural architecture * Moravia * 19th and 20th centuries
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Architectural design
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288079
   

 10. 10. 0493775 - ARU-G 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Holub, M. - Kaiser, L. - Knotek, P. - Knotková, J. - Kočár, Petr - Kočárová, Romana - Vokáč, M.
  Mladolengyelské osídlení ve Lhánicích na jihozápadní Moravě.
  [Younger Lengyel settlement from Lhánice in Moravia.]
  Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2013. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2017 - (Cheben, I.), s. 67-84. Archaeologica Slovaca Monographiae, Communicationes, 16. ISBN 978-80-8196-006-2.
  [Otázky neolitu a eneolitu našich krajín /32./. Rimavská Sobota (SK), 23.09.2013-26.09.2013]
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Lengyel culture * Lhánice * Moravia * Neolithic culture * archaeobotany
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287157