Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0478903 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Klečacký, Martin
  Český „konzul“ ve Vídni. II. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem.
  [The Czech “Consul” in Vienna, II. Political Correspondence between Imperial-Royal Minister-Countryman Antonín Rezek and Young Czech Politicians Václav Škarda and Karel Kramář.]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 327 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 13. ISBN 978-80-7422-492-8
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Rezek, Antonín * Kramář, Karel * Škarda, Václav
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279978
   

 2. 2. 0474457 - MSUA-W 2018 CZ cze N - Článek v novinách
  Pavlíček, Tomáš W.
  Občanský politik Karel Kramář.
  Lidové noviny. Roč. 29, 21. 12. (2016), s. 18 ISSN 0862-5921
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: World War I * Kramář, Karel
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271506
   

 3. 3. 0355207 - MSUA-W 2011 DE ger M - Část monografie knihy
  Velek, Luboš
  Die Hochzeit des Herrn Kramář.
  [Mr Kramář‘s wedding.]
  Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen Europa. Berlin-Münster-Wien-Zürich-London: Lit, 2010 - (Wakounig, M.; Mueller, W.; Portmann, M.), s. 611-630. Austria: Forschung und Wissenschaft. Geschichte, 5. ISBN 978-3-643-50241-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel * Austria-Hungary
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194032
   

 4. 4. 0340031 - MSUA-W 2010 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bílek, Jan - Velek, Luboš
  Úvodem.
  [Introductory word.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 13-22 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183362
   

 5. 5. 0338447 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Horčáková, Václava
  Karel Kramář. Výběrová bibliografie za léta 1990-2007.
  [Karel Kramář. Selective bibliography for years 1990-2007.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 738-748 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Kramář Karel * Bibliography * History
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182216
   

 6. 6. 0338155 - MSUA-W 2011 CZ cze G - Konferenční sborník (zahraniční konf.)
  Bílek, Jan (ed.) - Velek, Luboš (ed.)
  Karel Kramář (1860-1937). Život a dílo.
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009. 783 s. Moderní dějiny. Suplementum, 2. ISBN 978-80-86495-58-3. ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha (CZ), 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel * conference
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182005
   

 7. 7. 0338144 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doubek, Vratislav
  Karel Kramář mezi národem a politickou stranou.
  [Karel Kramář between the nation and the party.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 670-679 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181997
   

 8. 8. 0338143 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tomeš, Josef
  Člověk Karel Kramář. Nad vzpomínkalmi pamětníků.
  [Karel Kramář the man in memoirs of his friends.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 655-667 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181996
   

 9. 9. 0338142 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pehr, Michal
  K politickému programu Kramářových národních demokratů.
  [On the political program of Kramář's National Democrats.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 519-530 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel * Czechoslovakia * politics
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181995
   

 10. 10. 0338141 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vašek, Richard
  Karel Kramář v Masarykových anonymních textech a polemikách po roce 1918.
  [Karel Kramář in Masaryk's anonymous texts and polemics after 1918.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 441-462 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel * Masaryk, T. G.
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181994