Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0494788 - UDU-I 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
  Trnková, Petra - Skočir, M. - Pluhařová-Grigiene, E. - Zietkiewicz, M. - Manikowska, H. - Pasternak, G.
  Practices, Circulation and Legacies. Photographic Histories in Central Europe.
  [Ljubljana, 08.05.2018-10.05.2018, (K-EUR 61/58)]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: photography * Central and East Europe * history
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  https://photographycee.wordpress.com/call-for-papers-2018/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287893
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  PROGRAMME PhH CEE Ljubljana 2018 FINAL.pdf02.4 MBJinápovolen
   

 2. 2. 0494705 - HIU-Y 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Holec, R. - Němeček, Jan
  Československo, náš společný domov.
  [Czechoslovakia, our common home.]
  Praha: Academia, 2018. 81 s. Slavnostní přednášky Akademie věd České republiky : špičkový výzkum ve veřejném zájmu, 6. ISBN 978-80-200-2933-1
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Czechoslovakia * history * state * Czechs and Slovaks
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287801
   

 3. 3. 0494178 - ARU-G 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Sommer, Petr
  Benediktini v Čechách ve 12. století.
  [Benedictines in Bohemia in the 12th century.]
  Devět století kláštera v Kladrubech 1115-2015. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2017 - (Nováček, K.; Kubatová-Pitrová, M.), s. 19-24,353,367. ISBN 978-80-87890-28-8
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Benedictines * history * culture
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287495
   

 4. 4. 0494172 - HIU-Y 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pánek, Jaroslav
  A New Image of the World at the Beginning of Modern Times (European Humanist Sebastian Münster and his Cosmographia).
  COMENIUS: Journal of Euro-American Civilization. Roč. 5, č. 1 (2018), s. 9-28 ISSN 2333-4142
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: History * Sebastin Münster´s Cosmography * Image of Europe and the World in the 16th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287427
   

 5. 5. 0493908 - UEK-B 2019 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Rybníček, Michal - Chlup, T. - Kalábek, M. - Kalábková, P. - Kočár, Petr - Kyncl, T. - Muigg, B. - Tegel, W. - Vostrovská, I. - Kolář, Tomáš
  New dendroarchaeological evidence of water well constructions reveals advanced Early Neolithic craftsman skills.
  Dendrochronologia. Roč. 50, AUG (2018), s. 98-104 ISSN 1125-7865
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1415
  Institucionální podpora: RVO:86652079 ; RVO:67985912
  Klíčová slova: ring width chronology * oak * history * Czech Republic * Dendrochronology * Early Neolithic * Oak * Linear Pottery Culture (LBK) * Water well
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARU-G)
  Obor OECD: Physical geography; Archaeology (ARU-G)
  Impakt faktor: 2.055, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287181
   

 6. 6. 0493480 - HIU-Y 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Makariusová, Marie - Doskočil, Zdeněk - Kučera, Martin - Martínek, Jiří - Novotný, Gustav - Szajkó, Vojtěch - Vošahlíková, Pavla
  Biografický slovník českých zemí. Sešit 21. H-HAM.
  [Biographical Dictionary of the Lands of Bohemia. Vol. 20. H-HAM.]
  2018. 159 s. ISBN 978-80-200-2871-6; ISBN 978-80-7286-319-8
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: history * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286844
   

 7. 7. 0492215 - UCL-M 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Havránková, Marie - Petkevič, V.
  Pražský lingvistický kroužek za protektorátu: O činnosti PLK v této době a působení strukturalismu v soudobé vědě o kultuře.
  [The Prague Linguistic Circle in the Protectorate: On activities of the PLC in this time and impact of structuralism on contemporary cultural studies.]
  Zatemněno : česká literatura a kultura v protektorátu. Praha: Academia, 2017 - (Antošíková, L.), s. 85-95. ISBN 978-80-200-2802-0
  Grant CEP: GA ČR GA13-29985S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: The Prague Linguistic Circle * * * structuralism * history * Protectorate of Bohemia and Moravia * structuralism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285763
   

 8. 8. 0492213 - UCL-M 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havránková, Marie - Petkevič, V.
  Důsledky druhé světové války pro Pražský lingvistický kroužek.
  [The Consequences of the Second World War for the Prague Linguistic Circle.]
  Paměť válek a konfliktů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016 - (Kratochvil, A.; Soukup, J.), s. 387-395. ISBN 978-80-88069-14-0
  Grant CEP: GA ČR GA13-29985S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: The Prague Linguistic Circle * history * Protectorate of Bohemia and Moravia * structuralism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285762
   

 9. 9. 0492019 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nová, Jana
  Alžběta II. – a Charles III.?.
  Vesmír. Roč. 97, č. 7 (2018), s. 476 ISSN 0042-4544
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: given names * history * translation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-7/alzbeta-ii-charles-iii.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285613
   

 10. 10. 0490704 - FLU-F 2019 RIV CZ cze T - Překlad
  Koblížek, Tomáš - Roreitner, R.
  Hegel ve Francii: francouzská recepce Hegelovy filosofie času [Překlad].
  [Hegel in France: French interpretations of Hegel's Philosophy of Time [Translation].]
  [WAHL, J. Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel. Paris: Universitaires de France, 1951, s. v–vii, 1–9. (Přel. T. Koblížek); KOYRÉ, A. Hegel à Iéna. Études d’histoire de la pensée philosophique. Paris: Gallimard, 1971, s. 147–189. (Přel. T. Koblížek); KOJÈVE, A. Introduction à la lecture de Hegel. Paris: Gallimard, 1947, s. 364–380. (Přel. R. Roreitner); HYPPOLITE, J. Ruse de la raison et histoire chez Hegel. Figures de la pensée philosophique, sv. 1. Paris: Universitaires de France, 1991, s. 150–157. (Přel. T. Koblížek); BOURGEOIS, B. La fin de l’histoire universelle. HEGEL. Les actes de l’esprit. Paris: J. Vrin, 2001, s. 147–158. (Přel. T. Koblížek); BOURGEOIS, B. Temps et éternité. HEGEL. Les actes de l’esprit. Paris: Vrin, 2001, s. 175–190. (Přel. T. Koblížek); SOUCHE-DAGUES, D. Le temps hégélien. Recherches hégéliennes. Infini et dialectique. Paris: J. Vrin, 1994, s. 137–157. (Přel. T. Koblížek); BOUTON, Ch. Temps et négativité dans la philosophie hégélienne de la nature. Hegel et la philosophie de la nature. Paris: J. Vrin, 2009, s. 81–101. (Přel. R. Roreitner); MALABOU, C. Introduction. L’Avenir de Hegel. Plasticité, temporalité, dialectique. Paris: J. Vrin, 1996, s. 11–35. (Přel. T. Koblížek); G. W. F. HEGEL. Jenenser Logik. Sämtliche Werke, XVIII. G. Leipzig: Lasson, 1923, s. 202–206. (Přel. R. Roreitner); G. W. F. HEGEL. Jenenser Realphilosophie, sv. 2. Sämtliche Werke, XX. Leipzig: Lasson, 1931, s. 10–13. (Přel. R. Roreitner); G. W. F. HEGEL. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, sv. 2, Die Naturphilosophie. Werke, IX. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1970, s. 47–52. (Přel. R. Roreitner).]. - Praha: OIKOYMENH, 2018. Filosofické interpretace, 5. ISBN 978-80-7298-524-1
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Hegel * time * history * French philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284882