Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0490704 - FLU-F 2019 RIV CZ cze T - Překlad
  Koblížek, Tomáš - Roreitner, R.
  Hegel ve Francii. Francouzská recepce Hegelovy filosofie času [Překlad].
  [Hegel in France. French interpretations of Hegel's Philosophy of Time [Translation].]
  [WAHL, J. Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel. Paris: Universitaires de France, 1951, s. v–vii, 1–9. (Přel. T. Koblížek); KOYRÉ, A. Hegel à Iéna. Études d’histoire de la pensée philosophique. Paris: Gallimard, 1971, s. 147–189. (Přel. T. Koblížek); KOJÈVE, A. Introduction à la lecture de Hegel. Paris: Gallimard, 1947, s. 364–380. (Přel. R. Roreitner); HYPPOLITE, J. Ruse de la raison et histoire chez Hegel. Figures de la pensée philosophique, sv. 1. Paris: Universitaires de France, 1991, s. 150–157. (Přel. T. Koblížek); BOURGEOIS, B. La fin de l’histoire universelle. HEGEL. Les actes de l’esprit. Paris: J. Vrin, 2001, s. 147–158. (Přel. T. Koblížek); BOURGEOIS, B. Temps et éternité. HEGEL. Les actes de l’esprit. Paris: Vrin, 2001, s. 175–190. (Přel. T. Koblížek); SOUCHE-DAGUES, D. Le temps hégélien. Recherches hégéliennes. Infini et dialectique. Paris: J. Vrin, 1994, s. 137–157. (Přel. T. Koblížek); BOUTON, Ch. Temps et négativité dans la philosophie hégélienne de la nature. Hegel et la philosophie de la nature. Paris: J. Vrin, 2009, s. 81–101. (Přel. R. Roreitner); MALABOU, C. Introduction. L’Avenir de Hegel. Plasticité, temporalité, dialectique. Paris: J. Vrin, 1996, s. 11–35. (Přel. T. Koblížek); G. W. F. HEGEL. Jenenser Logik. Sämtliche Werke, XVIII. G. Leipzig: Lasson, 1923, s. 202–206. (Přel. R. Roreitner); G. W. F. HEGEL. Jenenser Realphilosophie, sv. 2. Sämtliche Werke, XX. Leipzig: Lasson, 1931, s. 10–13. (Přel. R. Roreitner); G. W. F. HEGEL. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, sv. 2, Die Naturphilosophie. Werke, IX. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1970, s. 47–52. (Přel. R. Roreitner).]. - Praha: OIKOYMENH, 2018. Filosofické interpretace, 5. ISBN 978-80-7298-524-1
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Hegel * time * history * French philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284882
   

 2. 2. 0490689 - FLU-F 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Koblížek, Tomáš
  Hegel ve Francii. Přehledová studie.
  [Hegel in France. An Overview.]
  Hegel ve Francii: francouzská recepce Hegelovy filosofie času. Praha: OIKOYMENH, 2018 - (Koblížek, T.; Roreitner, R.), s. 7-29. Filosofické interpretace, 5. ISBN 978-80-7298-524-1
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Hegel * time * history * French philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284883
   

 3. 3. 0488512 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čornej, Petr
  Politické a náboženské aktualizace husitství v českých kronikách na rozhraní středověku a novověku.
  [Political and religious updating of Hussitism in the Bohemian chronicles at the turn of Middle Ages and the Modern Period.]
  Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 159-179 ISSN 0862-979X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Chronicle * history * Hussitism * Utraquism * Compactates * Early Modern Period * Middle Ages
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283117
   

 4. 4. 0488100 - BU-J 2018 RIV CH eng M - Část monografie knihy
  Danihelka, Jiří - Chytrý, M. - Kučera, J. - Palice, Zdeněk
  History of botanical research in the Czech Republic.
  Flora and Vegetation of the Czech Republic. Cham: Springer, 2017 - (Chytrý, M.; Danihelka, J.; Kaplan, Z.; Pyšek, P.), s. 27-87. Plant and Vegetation, 14. ISBN 978-3-319-63180-6
  Grant CEP: GA ČR GB14-36079G
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: history * botany * Czech Republic
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Obor OECD: Plant sciences, botany
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283024
   

 5. 5. 0487909 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dragoun, Michal - Gaudek, Tomáš
  Roudnické nekrologium z let 1457–1464 ve Státním oblastním archivu v Třeboni.
  [Roudnice necrologium from 1457–1464 in the State Regional Archives in Třeboň.]
  Epigraphica & Sepulcralia VII. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Praha: Artefactum, 2016 - (Roháček, J.), s. 15-33. ISBN 978-80-86890-95-1.
  [. stipendia enim peccati mors gratia autem Dei vita aeterna . Praha (CZ), 29.10.2015-30.10.2015]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148; GA ČR GA13-39192S
  Institucionální podpora: RVO:68378092 ; RVO:68378033
  Klíčová slova: necrologium * edition * history * Bohemia * 15th century
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda; AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UDU-I)
  Obor OECD: General literature studies; 6.5 Other Humanities and the Arts (UDU-I)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282662
   

 6. 6. 0487851 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Prokš, Petr
  Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880-1917).
  [The End of the Romanovs Empire. International Context of the Overthrow of the Tsarist Regime and Revolution in Russia (180-1917).]
  Praha: Academia, 2018. 328 s. ISBN 978-80-200-2811-2
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: History * Great Powers * Russia * Diplomacy * International Relations * First World War 1914-1918 * Revolution in Russia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282466
   

 7. 7. 0487508 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pánek, Jaroslav
  Sebastian Münster (1488-1552). Poznání světa v jedné knize.
  [Sebastian Münster (1488-1552). The Image of the World in One Book.]
  Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha: Academia, 2017 - (Bárta, M.; Kovář, M.), s. 229-255. ISBN 978-80-200-2716-0
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: History * Cosmography * Europe and the World
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282162
   

 8. 8. 0487505 - HIU-Y 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
  Pánek, Jaroslav
  Česká státnost a (středo)evropská integrace.
  Česko na cestě. Praha: Academia, 2017 - (Baran, P.; Drulák, P.), s. 47-49. ISBN 978-80-200-2792-4
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: History * Czech Republic * Central European Integration
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282160
   

 9. 9. 0487409 - UTAM-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Strakoš, M. - Anton, O. - Bydžovský, J. - Cikrle, P. - Černá, A. M. - Dufka, Á. - Hasníková, Hana - Keršner, Z. - Kugl, J. - Kunecký, Jiří - Popelová, L. - Přendík, P. - Rotter, T. - Rovnaníková, P. - Šenberger, T. - Šimonová, H. - Urlich, P.
  Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie - architektura - památkový potenciál.
  [Ostrava-Vitkovice Railway station. History - architecture - heritage potential.]
  Praha: Národní památkový ústav, 2017. 256 s. ISBN 978-80-87967-14-0
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02R007
  Klíčová slova: Ostrava-Vítkovice railway station * Polanka link line * architecture * 1960s and 1970s * Josef Danda * history * Ostrava region * care of monuments
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282072
   

 10. 10. 0486956 - BU-J 2018 RIV BG eng J - Článek v odborném periodiku
  Kühn, I. - Pyšek, Petr - Kowarik, I.
  Seven years of NeoBiota – the times, were they a changin’?.
  Neobiota. Roč. 36, č. 1 (2017), s. 57-69 ISSN 1619-0033
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) AP1002
  Program:Akademická prémie - Praemium Academiae
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: NeoBiota * journal * history
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281678