Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0450456 - UFM-A 2016 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Stratil, Luděk - Šiška, Filip - Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  The prediction of size effect on J R curve for Eurofer97 steel by simplified mechanical model.
  ASME 2015 Pressure Vessels and Piping Conference. Boston: ASME, 2015, s. 1-9. ISBN 978-0-7918-5692-5.
  [PVP 2015 Pressure Vessels & Piping Conference. Boston (US), 19.07.2015-23.07.2015]
  Grant CEP: GA MŠk EE2.3.20.0197; GA ČR GJ15-21292Y
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Schindler’s model * Eurofer97 * J-R curve * size effect
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252381
   

 2. 2. 0435548 - UFM-A 2015 CZ cze D - Dizertace
  Stratil, Luděk
  Určování lomově-mechanických charakteristik z podrozměrných zkušebních těles.
  [Determination of fracture mechanical characteristics from sub-size specimens.]
  Ústav materiálových věd a inženýrství, Fakultra strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. Obhájeno: Brno. 08.07.2014. - Brno, 2014. 145 s.
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP108/10/0466; GA MŠk EE2.3.20.0197; GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0068
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Fracture toughness * J-R curve * size effect * GTN model * Eurofer97 * MA956
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239396
   

 3. 3. 0435433 - UFM-A 2015 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Stratil, Luděk - Šiška, Filip - Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  Modeling of ductile tearing for RAFM steel Eurofer97.
  20th European Conference on Fracture. Amsterdam: Elsevier, 2014 - (Zhang, Z.), s. 1155-1160 ISSN 2211-8128.
  [European Conference on Fracture /20./. Trondheim (NO), 30.06.2014-04.07.2014]
  Grant CEP: GA MŠk EE2.3.20.0197; GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0068
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Eurofer97 * ductile fracture * J-R curve * KLST specimen * GTN model
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240030
   

 4. 4. 0435298 - UFM-A 2015 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Stratil, Luděk - Šiška, Filip - Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  Application of simplified mechanical model for description of specimen size effect on resistance against stable tearing.
  Engineering Mechanics 2014. 20th International conference. May 12-15, 2014, Svratka, Czech Republic. Book of full texts. Brno: Brno University of Technology. Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2014 - (Fuis, V.), s. 596-299. ISBN 978-80-214-4871-1. ISSN 1805-8248.
  [Engineering Mechanics 2014. Svratka (CZ), 12.05.2014-15.05.2014]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0068; GA MŠk EE2.3.20.0197
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: size effect * three point bend * scalinq laws * Eurofer97 * J-R curve
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239600
   

 5. 5. 0421044 - UFM-A 2014 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Stratil, Luděk - Hadraba, Hynek - Šiška, Filip - Dlouhý, Ivo
  A calibration of Gurson-Tvergaard- Needleman micromechanical model of ductile fracture.
  19th Interational Conference Engineering mechanics 2013. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i, 2013, s. 560-566. ISBN 978-80-87012-47-5.
  [Engineering mechanics 2013. Svratka (CZ), 13.05.2013-16.05.2013]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0197
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: ductile fracture * GTN model * void nucleation * MLR model * Eurofer97
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228248
   

 6. 6. 0399630 - UFM-A 2014 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Stratil, Luděk - Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  Ductile damage identification and tensile notch effect for Eurofer97 steel.
  Acta metallurgica slovaca - Conference. Roč. 3, č. 1 (2013), s. 185-190 ISSN 1338-1660.
  [FRACTOGRAPHY 2012. Stará Lesná, 21.10.2012-24.10.2012]
  Grant CEP: GA ČR GAP108/10/0466; GA ČR GD106/09/H035
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Eurofer97 * notched tensile bars * voids * nucleation and growth
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227425
   

 7. 7. 0385814 - UFM-A 2013 RIV SK eng A - Abstrakt
  Stratil, Luděk - Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  The effect of stress multiaxiality on void nucleation and growth at ductile fracture.
  Fraktografia 2012. Košice: Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences in Košice, 2012 - (Ballóková, B.; Hvizdoš, P.). s. 38-38. ISBN 978-80-970964-2-7.
  [Fraktografia 2012. 21.10.2012-24.10.2012, Stará Lesná]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP108/10/0466
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) FSI-J-12-27
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: stress multiaxiality * void growth * void nucleation * GTN model * Eurofer97
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215254
   

 8. 8. 0385672 - UFM-A 2013 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Stratil, Luděk - Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  Studie tvárného mechanismu porušování oceli Eurofer97.
  [Study of ductile damage mechanism for Eurofer97 steel.]
  Víceúrovňový design pokrokových materiálů: sborník doktorské konference 2012. Brno: Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v.v.i, 2012 - (Dlouhý, I.; Švejcar, J.; Šob, M.), s. 59-64. ISBN 978-80-87434-06-2.
  [Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2012. Brno (CZ), 29.11.2012]
  Grant CEP: GA ČR GD106/09/H035; GA ČR(CZ) GAP108/10/0466
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Eurofer97 * ductile fracture * voids
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215258
   

 9. 9. 0385663 - UFM-A 2013 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Stratil, Luděk - Kozák, Vladislav - Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  Stress state analysis of sub-sized pre-cracked three-point-bend specimen.
  Engineering Mechanics. Roč. 19, 2/3 (2012), s. 121-129 ISSN 1802-1484
  Grant CEP: GA ČR GD106/09/H035; GA ČR(CZ) GAP107/10/0361
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: KLST * three-point bending * side grooving * Eurofer97 * J-integral
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215238
   

 10. 10. 0385658 - UFM-A 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Stratil, Luděk - Hadraba, Hynek - Kozák, Vladislav - Dlouhý, Ivo
  Modelling of ductile fracture for sub-sized three-point-bend geometry.
  Engineering Mechanics 2012. Prague: ITAM AS CR, v. v. i., 2012 - (Náprstek, J.; Fischer, C.), s. 1253-1258. ISBN 978-80-86246-40-6.
  [Engineering Mechanics 2012 /18./. Svratka (CZ), 14.05.2012-17.05.2012]
  Grant CEP: GA ČR GD106/09/H035; GA ČR(CZ) GAP107/10/0361
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: complete Gurson model * single specimen approach * Eurofer97 * R-curve
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215259