Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0492731 - SLU-S 2019 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Odraz vzájomnej česko-slovenskej komunikácie v prvých rokoch ČSR (Martin Rázus, Jaroslav Vlček, Flora Kleinschnitzová...).
  [The Response of Mutual Czech-Slovak Communication in the Early Years of Czechoslovakia (Martin Rázus, Jaroslav Vlček, Flora Kleinschnitzová...).]
  Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 21, č. 1 (2018), s. 51-62 ISSN 1212-1509
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * Slovak poetry * Kleinschnitzová, Flora * Rázus, Martin
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286650
   

 2. 2. 0480854 - SLU-S 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  K nálezu básnických rukopisov Pavla Országha Hviezdoslava.
  [On the Finding of Pavol Országh Hviezdoslav's Poetic Manuscripts.]
  Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 20, č. 2 (2017), s. 49-57 ISSN 1212-1509
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Albert Pražák's family inheritance * unpublished manuscripts by P. O. Hviezdoslav * Czech-Slovak literary relations
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276609
   

 3. 3. 0451422 - SLU-S 2016 RIV SI slv J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Češko-slovaški literarni odnosi v 30. in 40. letih 19. stoletja: Tyl in češko-slovaška vzajemnost.
  [Czech-Slovak Literary Relations in the 1830s and 1840s: Josef Kajetán Tyl and Czech-Slovak Mutuality.]
  Primerjalna književnost. Roč. 38, č. 1 (2015), s. 145-153 ISSN 0351-1189
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * Tyl, Josef K. * slavistic studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252587
   

 4. 4. 0427201 - SLU-S 2015 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Slovenský topos drotára v českej literatúre (J. K. Tyl a slovenská otázka v prvej polovici 19. storočia).
  [The Slovak topos of tinker in Czech literature (J K. Tyl and Slovak question in the first half of the 19th century).]
  Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X 16, 1-2 (2013), s. 105-119 ISSN 1212-1509
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * topos of tinker * literary history * Tyl, J. K. * Chmelenský, J. K.
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232810
   

 5. 5. 0357555 - SLU-S 2011 RIV CZ slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zelenková, Anna
  Frank Wollman a Jozef Gregor-Tajovský - dve osobnosti česko-slovenského kontextu v medzivojnovom období.
  [Frank Wollman and Jozef Gregor-Tajovský - two persons of czechoslovak context in the interwar period.]
  Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010 - (Pospíšil, I.; Šaur, J.), s. 131-141. ISBN 978-80-210-5300-7.
  [Česko-slovenské kulturní vztahy po roce 1989: návaznost a změna. Brno (CZ), 09.12.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Wollman, Frank * Gregor-Tajovský, Jozef * Czech-Slovak literary relations * comparative literary studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195807
   

 6. 6. 0357553 - SLU-S 2011 RIV CZ slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zelenková, Anna
  K recepci Czamblovho diela Minulost, přítomnost a budoucnost česko-slovenské národní jednoty v českom prostredí na začiatku 20. storočia.
  [To the reception of the Czambel´s work "Past, present and future of the Czech-Slovak national union" in the czech context in the beginning of the 20th century.]
  Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010 - (Pospíšil, I.; Šaur, J.), s. 77-90. ISBN 978-80-210-5300-7.
  [Česko-slovensko-maďarské vztahy a souvislosti. Brno (CZ), 03.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * comparative literary studies * Czambel, Samo
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195806
   

 7. 7. 0349587 - SLU-S 2011 RIV CZ slo M - Část monografie knihy
  Zelenková, Anna
  Ženy v 40. rokoch 19. storočia (slovenská Nitra a české Pomněnky).
  [Women in the 1840s (Slovakias´s Nitra and Bohemia´s Pomněnky [Forget-me-nots.]
  Problémy slovakistiky v zrcadle areálové filologie. Brno: Česká asociace slavistů - Tribun EU, 2010 - (Pospíšil, I.), s. 65-75. ISBN 978-80-7399-965-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * comparative literary studies * almanacs Nitra and Pomněnky
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189783
   

 8. 8. 0349584 - SLU-S 2011 RIV CZ slo M - Část monografie knihy
  Zelenková, Anna
  Na margo česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov (klady a zápory).
  [Marginal comments on Czech-Slovak and Slovak-Czech literary relations (pros and cons).]
  Areálová slavistika a dnešní svět. Brno: Česká asociace slavistů - Tribun EU, 2010 - (Pospíšil, I.), s. 101-112. ISBN 978-80-7399-987-2
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900920702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * imagology * comparative literary studies * mutuality and non-mutuality
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189781
   

 9. 9. 0343906 - SLU-S 2011 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Metodologické reflexie a východiská česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov.
  [Methodological reflections of Czech-Slovak and Slovak-Czech literary relations.]
  Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 12, č. 2 (2009), s. 3-29 ISSN 1212-1509
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900920702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * mutuality and non-mutuality * imagology * comparative literary studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186272
   

 10. 10. 0343005 - SLU-S 2011 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Metodologické reflexie a východiská česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov.
  [Methodological reflections of Czech-Slovak and Slovak-Czech literary relations.]
  Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 12, č. 2 (2009), s. 3-29 ISSN 1212-1509
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * mutuality and non-mutuality * imagology * comparative literary studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185589