Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0491349 - ARU-G 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Militký, Jiří
  Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století před Kristem v Čechách.
  [Celtic coinage in the 3rd and 2nd century BC in Bohemia.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2018. 452 s. ISBN 978-80-7581-009-0
  Grant CEP: GA ČR GA13-24707S
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: La Tène Period * Celts * Czech Republic * coins
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285723
   

 2. 2. 0491139 - UJC-A 2019 DE eng M - Část monografie knihy
  Özörencik, Helena
  Family language management in a multilingual setting: The case of Turkish families in Prague.
  The Language Management Approach, A Focus on Research Methodology. Berlín: Peter Lang GmbH International Verlag der Wissenschaften, 2018 - (Fairbrother, L.; Nekvapil, J.; Sloboda, M.), s. 347-368. Prague Papers on Language, Society and Interaction, 5. ISBN 978-3-631-65042-4
  Klíčová slova: Language Management Theory * family language management * multilingual family * Turkish * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285218
   

 3. 3. 0490892 - UEK-B 2019 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
  Hoy, A. - Feske, N. - Štěpánek, Petr - Skalák, Petr - Schmitt, A.
  Climatic Changes and Their Relation to Weather Types in a Transboundary Mountainous Region in Central Europe.
  Sustainability. Roč. 10, č. 6 (2018), č. článku 2049. ISSN 2071-1050
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: transboundary regional climate change * climate extreme indices * impact of weather types * Grosswetterlagen * ProClimDB * Germany * Czech Republic
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impakt faktor: 2.075, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285014
   

 4. 4. 0490588 - UOCHB-X 2019 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Osoba, V. - Sedláček, Jindřich - Hanzlíková, M. - Literák, I.
  Collyriclosis in Red-backed shrikes Lanius collurio from Israel and Czech Republic.
  Helminthologia. Roč. 55, č. 2 (2018), s. 173-176 ISSN 0440-6605
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: collyriclosis * Czech Republic * Israel * Red-backed shrike
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Obor OECD: Zoology
  Impakt faktor: 0.417, rok: 2017
  https://content.sciendo.com/view/journals/helm/55/2/article-p173.xml
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284798
   

 5. 5. 0490501 - GLU-S 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Roll, Michal - Manaenko, A. - Hloušek, J.
  Základní charakterizace důlních vod ložisek Čelina a Mokrsko.
  [Basic characteristics of ground waters in the Čelina and Mokrsko gold deposits.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 51, č. 1 (2018), s. 13-16 ISSN 0514-8057
  Institucionální podpora: RVO:67985831
  Klíčová slova: ground waters * hydrochemistry * underground laboratory * Josef adit * Čelina- Mokrsko * Bohemian Massif * Czech Republic
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Obor OECD: Water resources
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284724
   

 6. 6. 0490418 - NHU-N 2019 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Münich, Daniel - Smolka, V.
  Vyšší platy učitelů: sliby, sliby, sliby.
  [Higher teachers’ salaries: promises, promises, promises.]
  Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2018. 24 s. Studie IDEA, 5/2018. ISBN 978-80-7344-462-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G130
  Institucionální podpora: RVO:67985998
  Klíčová slova: teachers’ salaries * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_5_2018_Vyssi_platy_ucitelu/files/downloads/IDEA_Studie_5_2018_%20Vyssi_platy_ucitelu.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284648
   

 7. 7. 0490388 - NHU-N 2019 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Bičáková, Alena - Kalíšková, Klára
  The low-skilled in the Czech Republic.
  Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2018. 52 s. Studie IDEA, 3/2018. ISBN 978-80-7344-445-7
  Institucionální podpora: RVO:67985998
  Klíčová slova: labor market conditions * labor market outcomes * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Study_3_2018_Low_skilled/files/downloads/IDEA_Study_3_2018_Low_skilled.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284632
   

 8. 8. 0490373 - NHU-N 2019 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Münich, Daniel - Protivínský, T.
  Co skrývají známky na vysvědčení?.
  [What’s behind the grades on Czech school certificates?.]
  Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2018. 24 s. Studie IDEA, 1/2018. ISBN 978-80-7344-444-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G130
  Institucionální podpora: RVO:67985998
  Klíčová slova: grades * Czech Republic * gender differences
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_1_2018_Co_skryvaji_znamky/files/downloads/IDEA_Studie_1_2018_Co_skryvaji_znamky.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284613
   

 9. 9. 0490212 - UEK-B 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Dobrovolný, Petr - Rybníček, Michal - Kolář, Tomáš - Brázdil, Rudolf - Trnka, Miroslav - Büntgen, Ulf
  May-July precipitation reconstruction from oak tree-rings for Bohemia (Czech Republic) since AD 1040.
  International Journal of Climatology. Roč. 38, č. 4 (2018), s. 1910-1924 ISSN 0899-8418
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1415; GA ČR GA13-04291S; GA ČR(CZ) GA17-10026S
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: last millennium * quercus spp. * drought * europe * variability * growth * heat * dendroclimatology * documentary * temperature * precipitation * hydroclimate * oak TRW chronology * reconstruction * Bohemia * Czech Republic * last millennium
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
  Impakt faktor: 3.100, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284489
   

 10. 10. 0489688 - UBO-W 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hájková, L. - Hubálek, Zdeněk - Kožnarová, V. - Bartošová, Lenka - Možný, M.
  Flowering of allergenically important plant species in relation to the North Atlantic Oscillation system and thermal time in the Czech Republic.
  Aerobiologia. Roč. 34, č. 2 (2018), s. 157-169 ISSN 0393-5965
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1415; GA MZe QJ1310123
  Institucionální podpora: RVO:68081766 ; RVO:67179843
  Klíčová slova: NAO * Allergology * Czech Republic * Onset of flowering * Climate change * GDD * Soil temperature
  Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impakt faktor: 1.515, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284059