Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0482623 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šístek, František
  Dějiny Černé Hory.
  [A History of Montenegro.]
  Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2017. 616 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-498-0
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Montenegro * History * Balkans
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278522
   

 2. 2. 0479536 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Martínek, Jiří
  Geograf a cestovatel Jiří Daneš.
  [Geographer and Traveller Jiří Daneš.]
  Praha: Historický ústav, 2017. 291 s. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, 75. ISBN 978-80-7286-287-0
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Jiří Daneš (1880–1928) * History of Czechoslovakia 1918-38 * History of geography * Czech-Australian relations * Balkans
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275521
   

 3. 3. 0468412 - ARUB-Q 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ungerman, Šimon
  Tzv. karantánské náušnice ve středním Podunají.
  ['Carantanian' Earrings in the Middle Danube Region.]
  Památky archeologické. Roč. 107, prosinec (2016), s. 181-236 ISSN 0031-0506
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Early Middle Ages * jewellery * earrings * chronology * Middle Danube region * Eastern Alps region * Balkans
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266266
   

 4. 4. 0458340 - SLU-S 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Marcel
  Význam Slovanského přehledu pro českou (zejména literárněvědnou) bulharistiku.
  [The Significance of the Slavonic Review for Czech Bulgarian Studies (Literary Studies in Particular).]
  Slovanský přehled. Roč. 101, č. 3 (2015), s. 627-671 ISSN 0037-6922
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Bulgarian literary studies * Czech-Bulgarian cultural relations * literary reception * Balkans * historiography * Šak, V * Tichý, František R. * Páta, Josef * Krăstev,Krăstjo * Veličkov, Konstantin * Penev, Bojan * Amort, Čestmír * Dimitrov, Georgi
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258680
   

 5. 5. 0429413 - HIU-Y 2015 RIV BG eng, bul M - Část monografie knihy
  Šístek, František
  Slavic South into Wild Balkans. Conceptualization of South Eastern Europe in Czech Society, 19th - 21st Centuries.
  Dvuvekovnijat pat na edno ponjatie. "Balkanskijat poluostrov" (1808-2008). Sofia: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2014 - (Parvev, I.; Baramova, M.), s. 155-166. ISBN 978-954-07-3290-9
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Balkans * History * Czech Society
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234745
   

 6. 6. 0429272 - SLU-S 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havlíková, Lubomíra
  Emigrace jako způsob lidské existence: Pád byzantské říše a její tradice v myšlení a kultuře jihovýchodní Evropy.
  [Emigration as a way of human existence: the fall of the Byzantine Empire and its traditions in thought and culture of South East Europe.]
  Parrésia. Roč. 7, č. 1 (2013), s. 399-445. ISBN 978-80-87378-84-7. ISSN 1802-8209
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Byzantium * Balkans * Byzantine studies * Balkan studies * history * historiography * philology * theology * history of art * Byzance après Byzance * emigration * philosophy * Byzantine Empire
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235296
   

 7. 7. 0428553 - HIU-Y 2015 CZ cze R - Recenze
  Šístek, František
  Recenze.
  [Review.]
  [Milojković-Djurić, J.: Balkan Cultural Legacies. Historical, Literary and Fine Arts Perceptions, Boulder, East European Monographs 2010]. Slovanský přehled. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 100, č. 1 (2014), s. 186-190 ISSN 0037-6922
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Balkans * History * Culture
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234159
   

 8. 8. 0395283 - SLU-S 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havlíková, Lubomíra
  Byzance àpres Byzance. Byzantská tradice a kultura obyvatel Balkánského poloostrova po pádu byzantské říše, v době turecké nadvlády.
  [Byzance àpres Byzance. Byzantine tradition and culture of the population Balkans after the fall of Byzantine empire at the time of Turkish rule.]
  Theologická revue. Roč. 80, 3/4 (2009), s. 309-332 ISSN 1211-7617
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Byzantium * Balkans * Byzantine studies * Balkan studies * Bulgaria * Serbia * Croatia * Greece * historiography * philology * philosophy * theology * history of art
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223399
   

 9. 9. 0392852 - SLU-S 2014 RIV CZ cze R - Recenze
  Havlíková, Lubomíra
  [Recenze].
  [Review.]
  [Hurbanič, M.: Stredoveký Balkán. Kapitoly z politických, sociálnych a hospodárskych dejín juhovýchodnej Európy v 6.-15. storočí, Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2010, 233 s]. Slovanský přehled. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 99, 1-2 (2013), s. 122-125 ISSN 0037-6922
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Balkans * history * Middle Ages * Byzantium * Bulgaria * Serbia * Croatia * Southeast Europe * Osman Turks * Albania
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0221666
   

 10. 10. 0383964 - HIU-Y 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šístek, František
  Interpretace dějin Černé Hory na prahu 21. století.
  [Interpreting the History of Montenegro at the Threshold of the 21st Century.]
  Slovanský přehled. Roč. 98, č. 5 (2012), s. 575-621 ISSN 0037-6922
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
  Klíčová slova: History * Montenegro * Balkans
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0213744