Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0495623 - MSUA-W 2019 CZ cze N - Článek v novinách
  Horák, Pavel
  Socialistické schizma: sociální demokraté vs. komunisté.
  Lidové noviny. Roč. 31, 24. 9. (2018), s. 18 ISSN 0862-5921
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: cocial democracy * communist parties * 20th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288565
   

 2. 2. 0495620 - MSUA-W 2019 CZ cze N - Článek v novinách
  Hájková, Dagmar
  Státy slavily spíš dny nezávislosti než narozeniny svých vůdců.
  Lidové noviny. Roč. 31, 21. 9. (2018), s. 18 ISSN 0862-5921
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: national days * 20th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288562
   

 3. 3. 0494770 - UDU-I 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Marešová, Jana
  Konfiskované osudy - hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945.
  Zprávy památkové péče. Roč. 78, č. 3 (2018), s. 270-272 ISSN 1210-5538
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: history of monument care * Czechoslovakia * 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287840
   

 4. 4. 0494686 - UDU-I 2019 CZ cze R - Recenze
  Petrasová, Taťána
  Ursula Prokop, Zum Jüdischen Erbe in der Wiener Architektur. Der Beitrag jüdischer ArchitektInnen am Wiener Baugeschehen 1868–1938. [Recenze].
  [[Review].]
  [Prokop, U.: Zum Jüdischen Erbe in der Wiener Architektur. Wien, 2016. 274 s.]. Pražský sborník historický. Roč. 45 (2017), s. 119-125 ISSN 0555-0238
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Czech Republic * Austria * 19th century * 20th century * architecture * schools of architecture
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Architectural design
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287783
   

 5. 5. 0493623 - HIU-Y 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Martínek, Jiří
  Jména živých na mapách. Pojmenování po soudobých osobnostech (nejen) v komunistické éře.
  [Names of living people on maps. Namea after contemporary personalities (not only) in the Communist era.]
  Od Karlova mostu ke Gottwaldovu : osobnosti v názvech měst a míst. Praha: Historický ústav, 2017 - (Martínek, J.; Křížová, L.), s. 105-112. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, Řada A, Monographia, 84. ISBN 978-80-7286-315-0
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: street and city names * renaming * biogrpahical research * 20th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286962
   

 6. 6. 0492642 - USD-C 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Cuhra, Jaroslav
  Ideologie v praxi - ústředí dělnické školy (1949-1952).
  [Ideology in Practice. Working School Centre (1949-1952).]
  Svůdnost sociálního experimentu. Nový člověk 20. století. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 208-219. ISBN 978-80-7422-606-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-07027S
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: social experiment * communism * 20th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286088
   

 7. 7. 0492611 - UDU-I 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Švácha, Rostislav
  Obchodní dům Máj.
  Dějiny a současnost. Roč. 40, č. 3 (2018), s. 32-33 ISSN 0418-5129
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: architecture * Prague * 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Architectural design
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286068
   

 8. 8. 0492109 - UDU-I 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Uhlíková, Kristina
  První inventáře hradů a zámků zestátněných po roce 1945.
  [The first inventories of the objects nationalized after 1945.]
  Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění. Praha: Artefactum, 2018 - (Roháček, J.; Slavíček, L.), s. 129-139. ISBN 978-80-88283-03-4
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: inventories of works of art * historical aristocratic residences * history of monument care * Bohemia * 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285669
   

 9. 9. 0488980 - UDU-I 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Švácha, Rostislav
  Kniha o pozoruhodné kapitole česko-německé architektury. [Předmluva].
  Vybudovali jsme...! Německá sociálnědemokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918-1938 / Wir haben gebaut...! Deutsche sozialdemokratische Architektur des kommunalen Wohnens in Aussig in den Jahren 1918-1938. Praha: Novela bohemica, 2017 - (Prouza, P.), s. 8-9. ISBN 978-80-87683-75-0
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: German architecture * Czechoslovakia * 20th century * Ústí nad Labem
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Architectural design
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283476
   

 10. 10. 0488596 - UDU-I 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Švácha, Rostislav
  Tři příčiny špatné ochrany poválečných staveb.
  Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích. Roč. 29, č. 2 (2017), s. 9-10 ISSN 0862-612X
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: post-war architecture * 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283161