Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0492109 - UDU-I 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Uhlíková, Kristina
  První inventáře hradů a zámků zestátněných po roce 1945.
  [The first inventories of the objects nationalized after 1945.]
  Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění. Praha: Artefactum, 2018 - (Roháček, J.; Slavíček, L.), s. 129-139. ISBN 978-80-88283-03-4
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: inventories * provenance * monument care * Bohemia * 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285669
   

 2. 2. 0488980 - UDU-I 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Švácha, Rostislav
  Kniha o pozoruhodné kapitole česko-německé architektury. [Předmluva].
  Vybudovali jsme...! Německá sociálnědemokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918-1938 / Wir haben gebaut...! Deutsche sozialdemokratische Architektur des kommunalen Wohnens in Aussig in den Jahren 1918-1938. Praha: Novela bohemica, 2017 - (Prouza, P.), s. 8-9. ISBN 978-80-87683-75-0
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: German architecture * Czechoslovakia * 20th century * Ústí nad Labem
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Architectural design
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283476
   

 3. 3. 0488596 - UDU-I 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Švácha, Rostislav
  Tři příčiny špatné ochrany poválečných staveb.
  Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích. Roč. 29, č. 2 (2017), s. 9-10 ISSN 0862-612X
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: post-war architecture * 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283161
   

 4. 4. 0488389 - UDU-I 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Roháček, Jiří (ed.) - Uhlíková, Kristina (ed.)
  Věda minulosti dnes. Statě k edičnímu zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů..
  [Science of the past today. Editorial disclosure earlier unpublished scientific texts.]
  Praha: Artefactum, 2017. 110 s. ISBN 978-80-88283-05-8
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: methodology * edition * Inventory of the Historical and Artistic Monuments * Bohemia * 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283015
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Veda minulosti dnes.pdf12.1 MBVydavatelský postprintpovolen
   

 5. 5. 0488386 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Marešová, Jana - Uhlíková, Kristina
  Ediční praxe při vydávání rukopisů Soupisů památek historických a uměleckých.
  [Editorial work in the publication of the manuscripts of the Inventories of Historical and Artistic Monuments.]
  Věda minulosti dnes. Statě k edičnímu zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů. Praha: Artefactum, 2017 - (Roháček, J.; Uhlíková, K.), s. 43-51. ISBN 978-80-88283-05-8
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Inventory of Historical and Artistic Monuments * methodology * edition * Bohemia * 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283016
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Maresova-Uhlikova_Edicni praxe.pdf0461.9 KBVydavatelský postprintpovolen
   

 6. 6. 0488383 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Roháček, Jiří
  Edice edice. K metodě publikování sekundárního zpřístupnění nápisů.
  [Edition of edition. On the method of the publication of inscriptions made secondarily accessible.]
  Věda minulosti dnes. Statě k edičnímu zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů. Praha: Artefactum, 2017 - (Roháček, J.; Uhlíková, K.), s. 53-62. ISBN 978-80-88283-05-8
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Inventory of Historical and Artistic Monuments * methodology * inscriptions * epigraphy * transcription * edition * Bohemia * 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283017
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Rohacek_Edice.pdf0341.1 KBVydavatelský postprintpovolen
   

 7. 7. 0488258 - UCL-M 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Petrbok, Václav - Höhne, S.
  Vereine und kulturelle Institutionen.
  [Societies and cultural institutions.]
  Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart: Metzler, 2017 - (Becher, P.; Höhne, S.; Krappmann, J.; Weinberg, M.), s. 89-95. ISBN 978-3-476-02579-1
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Societies * Bohemian Lands * 18th century * 19th century * 20th century
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282859
   

 8. 8. 0486466 - UDU-I 2018 CZ cze N - Článek v novinách
  Švácha, Rostislav
  Rekviem za Transgas.
  Právo. Roč. 27, 14.12.2017, č. 289 (2017), s. 4 ISSN 1211-2119
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Czech architecture * monument preservation * 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281271
   

 9. 9. 0483425 - UDU-I 2018 RIV cze U - Uspořádání akce
  Nešlehová, Mahulena - Velemanová, V. - Gába, P. - Svobodová, Markéta
  Vlastislav Hofman - Pocta invenci / A Tribute to Invention.
  [Vlastislav Hofman - A Tribute to Invention.]
  [Ostrava, 27.09.2017-07.01.2018, (E2-CST 30/0)]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Vlastislav Hofman * architecture * painting * scenography * design * 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  http://www.gvuo.cz/vystavy_aktualni.htm
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278745
   

 10. 10. 0482308 - HIU-Y 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Vlček, Radomír
  Proč hledíme s despektem na ruské a sovětské dějiny? Bílá místa ve studiu ruských a sovětských dějin v českém dějepisectví po roce 1990.
  [Why do we view Russian and Soviet history with contempt? Gaps in the study of Russian and Soviet history by Czech historiographers after 1990.]
  X. sjezd českých historiků : Ostrava, 14.-16.9.2011. Vol. 6. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 30-52. ISBN 978-80-7464-379-8
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: contemporary history * Russian studies * historiography * 20th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278223