Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0489433 - UCL-M 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Píša, Petr
  „Jsme spolu tak zadobré, že mi slíbil, abych se nestaral, že tomu pomůžeme a že projde.“: cenzura díla Karla Hynka Máchy.
  [''We get on so well together that he promised me not to worry about getting help and that it would go through'': Censorship of the work of Karel Hynek Mácha.]
  Česká literatura. Roč. 66, č. 1 (2018), s. 34-69 ISSN 0009-0468
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-02328S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Karel Hynek Mácha * censorship * Czech Romantic poetry * 19th century * history of publication
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283843
   

 2. 2. 0489073 - UEF-S 2019 CZ cze, ger, eng O - Ostatní výsledky
  Kachlík, Jan - Mojžíšová, Olga (ed.) - Pospíšil, Milan (ed.)
  Bedřich Smetana: Korespondence I (1840-1862).
  [Bedřich Smetana: Correspondence I (1840-1862)
  .]
  2016
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Bedřich Smetana * correspondence * critical edition * music history * 19th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283601
   

 3. 3. 0488648 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Machalíková, Pavla
  Proměny oltářního obrazu ve dvacátých letech 19. století: náboženská malba mezi galerií a oltářem.
  [Transformations in Altar Paintings in the 1820s: Religious Image Between Gallery and Altar.]
  František Tkadlík 1786-1840. Praha: Národní galerie, 2017 - (Leubnerová, Š.), s. 95-105. ISBN 978-80-7035-636-4
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: religious painting * altar painting * 19th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283224
   

 4. 4. 0488258 - UCL-M 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Petrbok, Václav - Höhne, S.
  Vereine und kulturelle Institutionen.
  [Societies and cultural institutions.]
  Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart: Metzler, 2017 - (Becher, P.; Höhne, S.; Krappmann, J.; Weinberg, M.), s. 89-95. ISBN 978-3-476-02579-1
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Societies * Bohemian Lands * 18th century * 19th century * 20th century
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282859
   

 5. 5. 0488257 - UCL-M 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Petrbok, Václav
  Mehrsprachigkeit/Zweisprachigkeit. I. Das 18. und 19. Jahrhundert.
  [Multilingualism/Bilingualism. I. The 18th and 19th century.]
  Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart: Metzler, 2017 - (Becher, P.; Höhne, S.; Krappmann, J.; Weinberg, M.), s. 73-78. ISBN 978-3-476-02579-1
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Multilingualism * language shift * Bohemian Lands * 18th century * 19th century * literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282858
   

 6. 6. 0488200 - UCL-M 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Sabina, K. - Hesová, Petra (ed.)
  Novely.
  Brno: Host: Praha: Nadační fond Česká knižnice: Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017. 430 s. Česká knižnice, 92. ISBN 978-80-7491-982-4; ISBN 978-80-88183-08-2; ISBN 978-80-88069-32-4
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Sabina, Karel * Czech literature * 19th century
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282803
   

 7. 7. 0488199 - UCL-M 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hesová, Petra
  Komentář.
  [The Commentary.]
  Novely. Brno: Host, 2017 - (Sabina, K.), s. 321-351. ISBN 978-80-7491-982-4
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Sabina, Karel * Czech literature * 19th century
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282818
   

 8. 8. 0487605 - UCL-M 2018 RIV cze U - Uspořádání akce
  Hrdina, Martin - Piorecká, Kateřina - Bendová, E.
  Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století.
  [Pilsen Symposium on the 19th century /38/: Understand a second: Time experience in Czech culture of 19th century.]
  [Plzeň, 22.02.2018-23.02.2018, (K-EUR 26/1)]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: time * human and society * 19th century
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282257
   

 9. 9. 0484847 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Koupil, Ondřej - Štěpánová, Veronika
  Naše řeč v roce 1817.
  [Our speech in 1817.]
  Naše řeč. Roč. 100, č. 4 (2017), s. 193-206 ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-00598S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: 19th century * orthoepy * orthography of Czech * pronunciation * Václav Hanka
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281474
   

 10. 10. 0484145 - UCL-M 2018 CZ cze R - Recenze
  Smyčka, Václav
  Dějiny pražské univerzitní estetiky - závěr a výhled.
  [Hlobil, T.: Výuka dobrého vkusu jako státní zájem]. Slovo a smysl. Roč. 14, č. 27 (2017), s. 179-184 ISSN 1214-7915
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: aesthetics * university * 19th century
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279307