Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0496331 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Otčenášek, Jaroslav
  Vernisáž výstavy Hans Kudlich, osvoboditel sedláků (25. 10. 1823 - 10. 11. 1917). Oblastní muzeum v Chomutově - Dům národnostních menšin, Praha, 16. 2. - 20. 3. 2018.
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 1 (2018), s. 92-93 ISSN 0009-0794
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Hans Kudlich * Czech Germans * liberation of farmers * 19th century * Czech Historia * the Austrio-Hungarian Empire
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289138
   

 2. 2. 0494686 - UDU-I 2019 CZ cze R - Recenze
  Petrasová, Taťána
  Ursula Prokop, Zum Jüdischen Erbe in der Wiener Architektur. Der Beitrag jüdischer ArchitektInnen am Wiener Baugeschehen 1868–1938. [Recenze].
  [[Review].]
  [Prokop, U.: Zum Jüdischen Erbe in der Wiener Architektur. Wien, 2016. 274 s.]. Pražský sborník historický. Roč. 45 (2017), s. 119-125 ISSN 0555-0238
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Czech Republic * Austria * 19th century * 20th century * architecture * schools of architecture
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Architectural design
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287783
   

 3. 3. 0494462 - UCL-M 2019 DE ger B - Monografie kniha jako celek
  Petrbok, Václav (ed.) - Kořalka, J. - Randák, J. - Schmitz, W. - Udolph, L.
  Tschechen und Deutschland im langen 19. Jahrhundert: Studien zum gegenseitigen Verhältnis 1800-1918.
  Dresden: Thelem, 2018. 467 s. Mitteleuropa-Studien, 23. ISBN 978-3-945363-69-0
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Czech * Germans * culture * 19th century * politics
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287647
   

 4. 4. 0493854 - UCL-M 2019 RIV AT ger B - Monografie kniha jako celek
  Píša, Petr - Künne, W.
  "weil ich den kirchlichen sowohl als weltlichen Behörden mißfiel": Bernard Bolzano auf dem Index.
  ["because I displeased both the church as the civil authorities": Bernard Bolzano on the index.]
  Sankt Augustin: Academia Verlag, 2018. 198 s. 28. ISBN 978-3-89665-739-8
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Bernard Bolzano * Czech philosophy * Czech theology * 19th century * censorship
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287140
   

 5. 5. 0493853 - UCL-M 2019 RIV HU hun J - Článek v odborném periodiku
  Píša, Petr - Januška, J.
  A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években.
  [The Establishment, Activities and Closing of the First Hungarian Department at the University of Prague in the 1850s.]
  Századok : A Magyar Történelmi Társulat folyóirata. Roč. 152, č. 2 (2018), s. 651-670 ISSN 0039-8098
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: University of Prague * 19th century * Hungarian Language * Szende Riedl
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287139
   

 6. 6. 0489433 - UCL-M 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Píša, Petr
  „Jsme spolu tak zadobré, že mi slíbil, abych se nestaral, že tomu pomůžeme a že projde.“: cenzura díla Karla Hynka Máchy.
  [''We get on so well together that he promised me not to worry about getting help and that it would go through'': Censorship of the work of Karel Hynek Mácha.]
  Česká literatura. Roč. 66, č. 1 (2018), s. 34-69 ISSN 0009-0468
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-02328S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Karel Hynek Mácha * censorship * Czech Romantic poetry * 19th century * history of publication
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283843
   

 7. 7. 0489073 - UEF-S 2019 CZ cze, ger, eng O - Ostatní výsledky
  Kachlík, Jan - Mojžíšová, Olga (ed.) - Pospíšil, Milan (ed.)
  Bedřich Smetana: Korespondence I (1840-1862).
  [Bedřich Smetana: Correspondence I (1840-1862)
  .]
  2016
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Bedřich Smetana * correspondence * critical edition * music history * 19th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283601
   

 8. 8. 0488648 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Machalíková, Pavla
  Proměny oltářního obrazu ve dvacátých letech 19. století: náboženská malba mezi galerií a oltářem.
  [Transformations in Altar Paintings in the 1820s: Religious Image Between Gallery and Altar.]
  František Tkadlík 1786-1840. Praha: Národní galerie, 2017 - (Leubnerová, Š.), s. 95-105. ISBN 978-80-7035-636-4
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: religious painting * altar painting * 19th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283224
   

 9. 9. 0488258 - UCL-M 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Petrbok, Václav - Höhne, S.
  Vereine und kulturelle Institutionen.
  [Societies and cultural institutions.]
  Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart: Metzler, 2017 - (Becher, P.; Höhne, S.; Krappmann, J.; Weinberg, M.), s. 89-95. ISBN 978-3-476-02579-1
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Societies * Bohemian Lands * 18th century * 19th century * 20th century
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282859
   

 10. 10. 0488257 - UCL-M 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Petrbok, Václav
  Mehrsprachigkeit/Zweisprachigkeit. I. Das 18. und 19. Jahrhundert.
  [Multilingualism/Bilingualism. I. The 18th and 19th century.]
  Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart: Metzler, 2017 - (Becher, P.; Höhne, S.; Krappmann, J.; Weinberg, M.), s. 73-78. ISBN 978-3-476-02579-1
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Multilingualism * language shift * Bohemian Lands * 18th century * 19th century * literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282858