Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0446192 - UDU-I 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Prix, Dalibor
  Magdeburg a Troyes - paralela nebo souvislost?.
  [Magdeburg and Troyes - parallel or connection?.]
  Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. Praha: Artefactum, 2015 - (Chlíbec, J.; Opačić, Z.), s. 333-354. ISBN 978-80-86890-75-3
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Germany and France * Magdeburg and Troyes * sacral architecture * 13th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248177
   

 2. 2. 0390253 - ARU-G 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hrubý, P. - Hejhal, P. - Hoch, A. - Kočár, Petr - Malý, K. - Macháňová, Lenka - Petr, Libor - Štelcl, J.
  Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku.
  [The mediaeval concentrator and mining area Cvilínek near Černov in the Pelhřimov region.]
  Památky archeologické. Roč. 103, prosinec (2012), s. 339-418 ISSN 0031-0506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z80010507; CEZ:AV0Z30130516
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:68081758 ; RVO:67985831
  Klíčová slova: 13th century * ore mining and smelting * silver production * mining settlement * geochemistry * archaeobotanics
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0219124
   

 3. 3. 0383691 - SLU-S 2014 RIV BG eng M - Část monografie knihy
  Havlíková, Lubomíra
  Cherchez la femme - Czech-Bulgarian relations in the 13th century.
  Bălgarsko srednovekovie: obštestvo, vlast, istorija. Sbornik v čest na prof. d-r Milijana Kajmakamova. Sofia: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2013 - (Nikolov, G.; Nikolov, A.), S.331-343. ISBN 978-954-07-3464-4
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Bulgaria * Czech-Bulgarian relations * history * Byzantium * Hungary * Russia * 13th century * Middle Ages * gender studies * Kunhuta (1246-1285)
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216326
   

 4. 4. 0382134 - ARU-G 2013 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zaoral, R. - Militký, Jiří
  The hoard of Tetín (Czech Republic) in the light of currency conditions in thirteenth-century Bohemia.
  Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress, Glasgow 2009. Vol. 2. Glasgow: International Numismatic Council, 2011 - (Holmes, N.), s. 1664-1670. ISBN 978-1-907427-17-6.
  [International Numismatic Congress /14./. Glasgow (GB), 31.08.2009-04.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Bohemia * hoard * 13th century * bracteate * pfennig
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212444
   

 5. 5. 0375443 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čulíková, Věra
  Rostlinné zbytky jedním z pramenů pro interpretaci čáslavského středověkého objektu.
  [Vegetal remains as one of the sources for interpretation of the Čáslav medieval sunken building.]
  Forum urbes medii aevi. Roč. 6, - (2011), s. 276-303 ISSN 1803-1749.
  [Forum urbes medii aevi /7./. Křtiny, 13.05.2008-16.05.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: historical core of Čáslav * sunken rectangular building * 13th century * carpological and xylotomical analysis
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208093
   

 6. 6. 0356947 - UDU-I 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Prix, Dalibor
  Středověký kostel Panny Marie (dnes Božího těla) ve Staré Červené Vodě.
  [The medieval church of the Virgin Mary (of Corpus Christi) in the Stará Červená Voda.]
  X. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Historický seminář na téma Jesenicko v kontextu vývoje slezské a moravské architektury. Sborník referátů. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2010 - (Growka, J.), s. 9-25. ISBN 978-80-903867-8-5.
  [Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku /10./. Jeseník (CZ), 29.09.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Silesia * Stará Červená Voda, Nowy Świętów * architecture * 13th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195332
   

 7. 7. 0349646 - ARUB-Q 2011 CZ cze M - Část monografie knihy
  Procházka, Rudolf
  Archeologie a počátky města.
  [Archeology and the beginnings of the town.]
  Moravský Krumlov ve svých osudech. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 2009 - (Fišer, Z.), s. 239-244. Vlastivědná knihovna moravská, 94. ISBN 978-80-86249-56-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Moravia * town Moravský Krumlov * 13th century
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189827
   

 8. 8. 0348026 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Prix, Dalibor
  Vyšší Brod a Naumburg.
  [Vyšší Brod and Naumburg.]
  Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010 - (Studničková, M.), s. 268-283. ISBN 978-80-7422-031-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Middle Ages * architecture * 13th century * Vyšší Brod, Naumburg
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188650
   

 9. 9. 0347382 - UDU-I 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Poznámky k interpretaci iluminací ve Františkánském brevíři z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (C 7681).
  [Some remarks to interpretation of the illuminations in the Franciscan Breviarium of Museum of Decoratives Arts in Prague.]
  Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka Česká a její doba. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010, s. 173-197. ISBN 978-80-7405-082-4.
  [Církev, žena a společnost ve středověku. Hradec Králové (CZ), 10.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Middle Ages * 13th century * Franciscan manuscript (Breviarium) * iconography * monastery of St Agnes in Prague
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188171
   

 10. 10. 0346509 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čulíková, Věra
  Rostlinné zbytky z archeologického výzkumu středověké Opavy - Dolního náměstí v r. 2003.
  [Vegetal macro-remains from the archaeological research of the medieval town of Opava - Dolní náměstí Square in 2003.]
  Časopis Slezského zemského muzea. Roč. 58, č. 3 (2009), s. 215-238 ISSN 1211-3026
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: carpological, xylotomic, pollen analysis * fill of timbered trough * wash-off layers * 13th century * Opava - Dolní náměstí Square
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187521