Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0441657 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Šafr, Jiří - Mikešová, Renáta
  Žatec – Kultura ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje 2013. Deskriptivní statistiky (číselník).
  [Culture in selected localities in Ústí Region 2013: Žatec. Descriptive statistics (codebook).]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
  Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
  Klíčová slova: culture * Žatec * codebook
  Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
  http://www.soc.cas.cz/publikace/zatec-kultura-ve-vybranych-lokalitach-usteckeho-kraje-2013-deskriptivni-statistiky
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244630
   

 2. 2. 0441655 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Šafr, Jiří - Čermák, Daniel
  Kultura v Žatci. Výsledky z dotazníkového šetření 2013.
  [Culture in Žatec. Results from the survey 2013.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
  Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
  Klíčová slova: culture * Žatec * survey
  Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
  http://www.soc.cas.cz/publikace/kultura-v-zatci-vysledky-z-dotaznikoveho-setreni-2013
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244627
   

 3. 3. 0434004 - ARU-G 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Čech, Petr - Kočár, Petr - Kozáková, Radka - Kočárová, R.
  Ekonomika a životní prostředí raně středověké aglomerace v Žatci. Výsledky archeologického a paleobotanického bádání.
  [Economy and environment of early medieval agglomeration in Žatec. Results of archaeological and paleobotanical research.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2013. 159 s. ISBN 978-80-87365-66-3
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020706
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Žatec * Early Medieval Period * plant macroremains * pollen analysis * agriculture * cereals
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238376
   

 4. 4. 0384542 - HIU-Y 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bobková, Kateřina
  Divadlo na žateckém premonstrátském gymnáziu.
  [Theatre at the Premonstratensian Grammar School in Žatec.]
  Náboženské divadlo v raném novověku. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2011, s. 43-59. ISBN 978-80-7405-156-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: history of education * school theatre * baroque drama * Žatec
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0214157
   

 5. 5. 0358986 - ARU-G 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kočár, P. - Čech, Petr - Kozáková, Radka - Kočárová, R.
  Environment and Economy of the Early Medieval Settlement in Žatec.
  Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology. Roč. 1, 1-2 (2010), s. 45-60 ISSN 1804-848X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020706
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Žatec * Early Medieval Period * plant macroremains * agriculture * cereals * pollen analysis * charcoal analysis * three field system
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2010-01-02-kocar.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196871
   

 6. 6. 0315333 - ARU-G 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čech, Petr
  Současný stav poznání Žatce v raném středověku.
  [The current knowledge regarding Žatec in the Early Middle Age.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 60, č. 1 (2008), s. 36-60 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA ČR GA404/05/2671
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early Middle Age * agglomeration * iron production * minting * ceramics * Bohemia * Žatec
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165562
   

 7. 7. 0097973 - ARU-G 2008 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štefan, Ivo
  Několik poznámek ke stati Petra Čecha v nové knize o Žatci.
  [A number of notices to the writing of Petr Čech in the new book about Žatec.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 56, č. 4 (2004), s. 856-860 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Klíčová slova: Žatec * early Middle Ages * SW Bohemia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156996
   

 8. 8. 0025121 - ARU-G 2006 FR fre A - Abstrakt
  Brůžek, J. - Černý, Viktor - Schmitt, A. - Sellier, P. - Čech, P.
  Profil réel de mortalité ou biais de l’estimation de l’âge au décès? Application de différentes méthodes d’estimation de l’âge aux individus adultes de deux cimetieres du moyen âge à Žatec (Boheme, République tcheque).
  [Real mortality profile or bias in estimating age-at-death? Application of various age assessment methods in adult samples from two Midle Age cemeteries (Bohemia, Czech republic).]
  Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris. Roč. 16, 3/4 (2005), s. 226 ISSN 0037-8984
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: mortality * paleodemography * Žatec
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115549