Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0493889 - UCL-M 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Fedrová, Stanislava - Kořínek, Pavel
  Ilustrovat klasiku / Pár slov ke koncepci výstavy.
  [To Illustrate Classics / Few Words about the Exhibition.]
  Ilustrovat klasiku. Praha: Karolinum, 2018 - (Grus, J.), s. 1-5. ISBN 978-80-246-3967-3
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Grus, Jiří * Illustrations * Modern Czech Classics
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287169
   

 2. 2. 0493888 CZ BXXS
  Grus, J. (ed.)
  Ilustrovat klasiku.
  Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3967-3
   

 3. 3. 0492717 - UJC-A 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Adam, R. - Beneš, Martin - Bozděchová, I. - Martínek, F. - Prokšová, Hana - Synková, P.
  Gramatické rozbory češtiny.
  Praha: Karolinum, 2017. 238 s. ISBN 978-80246-3750-1
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech language * grammar * word formation * linguistic analysis
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286343
   

 4. 4. 0488538 BXXS
  Marin, O. (ed.)
  Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419.
  [The Genesis of the Czech reformative movement 1360–1419.]
  Praha: Karolinum, 2017. Medievistika. ISBN 9788024631363
   

 5. 5. 0488537 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čornej, Petr
  České reformní hnutí, husitství a pozdní středověk v pohledu Oliviera Marina.
  [Czech reformative movement, Hussitism and a the late Middle Ages through the eyes of Olivier Marin.]
  Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419. Praha: Karolinum, 2017 - (Marin, O.), s. 449-461. Medievistika. ISBN 9788024631363
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Prague university, * church * reform * Utraquism * Czech-language * Latin * John Wyclif * John Hus * Hussitism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283120
   

 6. 6. 0487985 - USD-C 2018 CZ eng B - Monografie kniha jako celek
  Smetana, Vít (ed.) - Geaney, K. (ed.)
  Exile in London. The Experience of Czechoslovakia and the other Occupied Nations, 1939-1945.
  Praha: Karolinum, 2017. 307 s. ISBN 978-80-246-3701-3
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: government-in-exile * exile * political emigration * Second World War
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282614
   

 7. 7. 0483724 CZ BXXS
  Mlynář, J. (ed.) - Paulíček, M. (ed.) - Šubrt, J. (ed.)
  Člověk v teoretické perspektivě společenských věd.
  [The human being in the theoretical perspective of social sciences.]
  Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3611-5
   

 8. 8. 0478881 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Josefovičová, Milena
  Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945). Struktura, správa, lidé.
  [German Technical University in Prague (1938–1945). Structure, Administration, People.]
  Praha: Karolinum, 2017. 223 s. ISBN 978-80-246-3505-7
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: German Technical University in Prague, 1938-1945 * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274936
   

 9. 9. 0476074 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šmahel, František
  Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů.
  [A Look at the Middle Ages. The Language of Writing and Reading Images.]
  Praha: Karolinum, 2017. 390 s. ISBN 978-80-246-3629-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Medieval reading * audiovisualmedia * wild men * staged devotions * ribbons with inscription * signatures of painters
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273296
   

 10. 10. 0475300 CZ BXXS
  Koupil, O. (ed.) - Havlík, J. M. (ed.)
  Svatováclavská bible. Nedělní a sváteční čtení.
  Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3619-1