Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0488538 BXXS
  Marin, O. (ed.)
  Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419.
  [The Genesis of the Czech reformative movement 1360–1419.]
  Praha: Karolinum, 2017. Medievistika. ISBN 9788024631363
   

 2. 2. 0488537 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čornej, Petr
  České reformní hnutí, husitství a pozdní středověk v pohledu Oliviera Marina.
  [Czech reformative movement, Hussitism and a the late Middle Ages through the eyes of Olivier Marin.]
  Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419. Praha: Karolinum, 2017 - (Marin, O.), s. 449-461. Medievistika. ISBN 9788024631363
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Prague university, * church * reform * Utraquism * Czech-language * Latin * John Wyclif * John Hus * Hussitism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283120
   

 3. 3. 0487985 - USD-C 2018 CZ eng B - Monografie kniha jako celek
  Smetana, Vít (ed.) - Geaney, K. (ed.)
  Exile in London. The Experience of Czechoslovakia and the other Occupied Nations, 1939-1945.
  Praha: Karolinum, 2017. 307 s. ISBN 978-80-246-3701-3
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: government-in-exile * exile * political emigration * Second World War
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282614
   

 4. 4. 0483724 CZ BXXS
  Mlynář, J. (ed.) - Paulíček, M. (ed.) - Šubrt, J. (ed.)
  Člověk v teoretické perspektivě společenských věd.
  [The human being in the theoretical perspective of social sciences.]
  Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3611-5
   

 5. 5. 0478881 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Josefovičová, Milena
  Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945). Struktura, správa, lidé.
  [German Technical University in Prague (1938–1945). Structure, Administration, People.]
  Praha: Karolinum, 2017. 223 s. ISBN 978-80-246-3505-7
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: German Technical University in Prague, 1938-1945 * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274936
   

 6. 6. 0476074 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šmahel, František
  Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů.
  [A Look at the Middle Ages. The Language of Writing and Reading Images.]
  Praha: Karolinum, 2017. 390 s. ISBN 978-80-246-3629-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Medieval reading * audiovisualmedia * wild men * staged devotions * ribbons with inscription * signatures of painters
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273296
   

 7. 7. 0475300 CZ BXXS
  Koupil, O. (ed.) - Havlík, J. M. (ed.)
  Svatováclavská bible. Nedělní a sváteční čtení.
  Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3619-1
   

 8. 8. 0472341 - USD-C 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Krátká, Lenka
  Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989.
  [Home Port Prague. Czechoslovak Ocean Shipping, 1948–1989
  .]
  Praha: Karolinum, 2016. 329 s. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-3464-7
  Grant CEP: GA ČR GA15-08130S
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Czechoslovak Ocean Shipping * seafarer * oral history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269672
   

 9. 9. 0472269 - UDU-I 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
  Biegel, R. - Konečný, Lubomír - Prahl, R.
  Úvodem.
  Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Karolinum, 2016 - (Biegel, R.; Konečný, L.; Ottová, M.; Prahl, R.), s. 9-15. ISBN 978-80-246-2513-3
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: iconography * history of art
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269567
   

 10. 10. 0472268 - UDU-I 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
  Lahoda, Vojtěch
  Vrak automobilu v krajině. K ikonografii odpadu.
  Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Karolinum, 2016 - (Biegel, R.; Konečný, L.; Ottová, M.; Prahl, R.), s. 250-256. ISBN 978-80-246-2513-3
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: photography * drawing * surrealism * dystopia
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269566