Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0489742 - USP-I 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Černý, David - Doležal, Adam - Doležal, Tomáš - Hříbek, T. - Klener, P. - Koutecký, J. - Pafko, P. - Sláma, O. - Ševčík, P.
  Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva.
  Praha: Academia, 2018. 54 s. ISBN 978-80-200-2862-4
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284111
   

 2. 2. 0489176 - USD-C 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Olšáková, Doubravka - Janáč, Jiří
  Kult jednoty. Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948-1964.
  [The Cult of Unity. Stalin´s Plan for the Transformation of Nature in Czechoslovakia (1948-1964).]
  Praha: Academia, 2018. 291 s. Šťastné zítřky, 29. ISBN 978-80-200-2825-9
  Grant CEP: GA ČR GA15-04902S
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: environmental history * Stalinism * Czechoslovakia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283641
   

 3. 3. 0488594 - UDU-I 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Vácha, Štěpán - Heisslerová, Radka
  Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635–1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht.
  [In the Shadow of Karel Škréta. Prague Painters in 1635–1680. Anton Stevens, Johann Friedrich Hess, Matthias Zimprecht.]
  Praha: Academia, 2017. 662 s. ISBN 978-80-200-2801-3
  Grant CEP: GA ČR GA13-13174S
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Baroque painting * Karel Škréta * Antonín Stevens * Jan Bedřich Hess * Matěj Zimprecht * Prague * 17th century art
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283217
   

 4. 4. 0488433 - BU-J 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Fanta, J. - Petřík, Petr - Macková, Jana
  Krajina jako společné dílo našeho hospodaření a přírody.
  [Landscape as a common work of human management and nature.]
  Krajina a lidé. Praha: Academia, 2017 - (Petřík, P.; Macková, J.; Fanta, J.), s. 7-8. Průhledy, 17. ISBN 978-80-200-2695-8
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985939 ; RVO:60077344
  Klíčová slova: landscape * management * human impact
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva; EH - Ekologie - společenstva (BC-A)
  Obor OECD: Ecology; Ecology (BC-A)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283022
   

 5. 5. 0488431 - BU-J 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Fanta, J. - Petřík, Petr - Macková, Jana
  Hospodaření v krajině a klima. Je čas na změnu.
  [The landscape management and climate. Time for a change.]
  Krajina a lidé. Praha: Academia, 2017 - (Petřík, P.; Macková, J.; Fanta, J.), s. 151-152. Průhledy, 17. ISBN 978-80-200-2695-8
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985939 ; RVO:60077344
  Klíčová slova: landscape * climate change * management
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva; EH - Ekologie - společenstva (BC-A)
  Obor OECD: Ecology; Ecology (BC-A)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283021
   

 6. 6. 0488221 - UCL-M 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Smyčka, Václav
  Optické přístroje v literatuře kolem roku 1800.
  [Optical Devices in Literature around the Year 1800.]
  Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2018 - (Hojda, Z.; Prahl, R.; Ottlová, M.), s. 167-181. ISBN 978-80-200-2819-8.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /37/: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 23.02.2017-25.02.2017]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: imagination * optical media * enlightenment * Spiess, Christian Heinrich * Kittler, Friedrich
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282821
   

 7. 7. 0488201 - UZFG-Y 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kupcová Skalníková, Helena - Kovářová, Hana
  Extracelulární váčky II. Exozomy a jejich význam u patofyziologických stavů člověka.
  [Extracellular Vesicles II. Exozomes and Their Importance in Human Pathophysiological States.]
  Živa. Roč. 2017, č. 1 (2017), s. 4-7 ISSN 0044-4812
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1609
  Institucionální podpora: RVO:67985904
  Klíčová slova: extracellular vesicles
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282804
   

 8. 8. 0488079 - OU-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Filipský, Jan
  Zdroje legitimity sinhalského buddhistického státu na Šrí Lance v pozdním středověku.
  [The Sources of Legitimacy of the Sinhalese Buddhist State in Sri Lanka in the Late Middle Ages.]
  Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017 - (Beránek, O.; Cermanová, P.; Hrubý, J.), s. 383-409. ISBN 978-80-200-2738-2
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: legitimacy * power * South Asia * Southeast Asia * Middle Ages
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282704
   

 9. 9. 0488076 - UCL-M 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Matonoha, Jan - Müller, Richard - Šidák, Pavel - Šebek, Josef - Češka, J. - Fulka, J. - Lukavec, J.
  Za (de)konstruktivismem: kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie.
  [Beyond / For (De)Constructivism: Critical Terms of (Post)Post-structuralist Literary and Cultural Studies.]
  Praha: Academia, 2017. 517 s. Literární řada. ISBN 978-80-200-2805-1
  Grant CEP: GA AV ČR KJB900560903
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: literary theory * (post)post-structuralism * cultural theory * singularity * rhizome * aporia * event * desire * matter * transgression * performativity * dispositive * abject * power * epistémé * technologies of the Self * habitus * mediality * affect * animal
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282697
   

 10. 10. 0487851 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Prokš, Petr
  Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880-1917).
  [The End of the Romanovs Empire. International Context of the Overthrow of the Tsarist Regime and Revolution in Russia (180-1917).]
  Praha: Academia, 2018. 328 s. ISBN 978-80-200-2811-2
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: History * Great Powers * Russia * Diplomacy * International Relations * First World War 1914-1918 * Revolution in Russia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282466