Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0341319 - UCL-M 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Křivánek, Vladimír
  Poezie niterného zření.
  [The poetry of inner visions.]
  Dovnitř obrácené oko. Praha: Litterula, 2009 - (Rosette, P.), s. 183-187. ISBN 978-80-904370-0-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * Rosette, Petra
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184336
   

 2. 2. 0318063 - UCL-M 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Křivánek, Vladimír
  Přišel jsem, že jste nevolali.
  [I Came, Because You Didn´t Call Me.]
  Jed v růži. Jinočany: H a H, 2008 - (Janovic, V.), s. 77-83. ISBN 978-80-7319-077-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech Poetry
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167550
   

 3. 3. 0318059 - UCL-M 2009 CZ cze M - Část monografie knihy
  Křivánek, Vladimír
  Být pouhým písařem veršů.
  [To Be Only a Writer of Poems.]
  Slovo o Schoulenci. Praha: Přátelé Jana Buryánka, 2008 - (Buryánek, J.), s. 121-123. ISBN 978-80-254-2351-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech Literature * Czech Poetry * Buryánek, Jan
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167547
   

 4. 4. 0307562 - UCL-M 2008 CZ cze M - Část monografie knihy
  Blažíček, Přemysl - Med, Jaroslav - Křivánek, Vladimír - Hruška, Petr - Langerová, Marie - Jareš, Michal
  Poezie.
  [The Poetry.]
  Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 173-277. ISBN 978-80-200-1583-9
  Grant CEP: GA ČR GV405/97/S017
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech Literature * Czech Culture * Czech Poetry
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160286
   

 5. 5. 0204051 - UCL-M 20010233 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Křivánek, Vladimír
  Dva portréty.
  [Two portraits.]
  Česká literatura na předělu století. Jinočany: H & H Vyšehradská, 2001 - (Janáčková, J.; Hrabáková, J.)
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905
  Klíčová slova: czech literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0099675
   

 6. 6. 0203889 - UCL-M 20010072 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Křivánek, Vladimír
  Melancholická nokturna.
  [Melancholical nocturnes.]
  Co skrývá tma. Praha: Cherm, 2000
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905
  Klíčová slova: czech literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0099513
   

 7. 7. 0203719 - UCL-M 20000116 RIV US cze M - Část monografie knihy
  Křivánek, Vladimír
  Návraty ztracených rájů - dílo Jaroslava Vejvody.
  [Return of lost Paradises - work by Jaroslav Vejvoda.]
  Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. Praha: Obec spisovatelů, 2000, s. 143-149
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215029
   

 8. 8. 0203685 - UCL-M 20000080 RIV US cze M - Část monografie knihy
  Křivánek, Vladimír
  Akord snu, vášně a smrti.
  [Chord of dream, passion and death.]
  František Langer na prahu nového tisíciletí. Praha: Praha 2000 evropské město kultury, 2000, s. 81-92
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215024
   

 9. 9. 0203567 - UCL-M 990205 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Křivánek, Vladimír
  Aby se ticho nezlomilo.
  Stíny světla. Praha: Cherm, 1999, s. 71-74
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0099191
   

 10. 10. 0203472 - UCL-M 990107 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Křivánek, Vladimír
  Jiří Orten - redivivus. Vliv díla a osobnosti Jiřího Ortena na formování české poezie v letech 1945 - 1948.
  [Jiří Orten - redivivus. The influence of Jiří Orten's personality and work on Czech potry's development in 1945 - 1948.]
  Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945 - 1948. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998, s. 254-258
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0099096