Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0203772 - UCL-M 20000170 RIV US cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Křivánek, Vladimír
  Struktura polyfonie v české poezii 60. let.
  [Polyphony structure in Czech poetry in the 60s.]
  Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000, s. 271-279. Edice K, 5. ISSN -.
  [Zlatá šedesátá. Praha, 16.06.1999-18.06.1999)]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215043
   

 2. 2. 0203721 - UCL-M 20000118 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Křivánek, Vladimír
  "Pozemské" a "nebeské" v české poezii.
  Návraty k velkým. Sborník referátů z literární konference 42. Bezručovy Opavy. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000, s. 47-52.
  [Návraty k velkým. Literární konference 42. Bezručovy Opavy. Opava (cz), 14.09.1999-15.09.1999]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0099345
   

 3. 3. 0203674 - UCL-M 20000069 US cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Křivánek, Vladimír
  Tajemství básně v zrcadlech interpretací.
  Bítov '99. Interpretace básnické skladby. Výklad poezie. Brno: Petrov, 2000, s. 86-89
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0099298
   

 4. 4. 0203550 - UCL-M 990187 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Křivánek, Vladimír
  K problematice poetiky a poetičnosti básnických deníků.
  Autenticita a literatura. Sborník referátů z literární konference 41. Bezručovy Opavy (16. - 17. 9. 1998). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1999, s. 71-77.
  [Bezručova Opava. Opava, 16.09.1998-17.09.1998)]
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0099174
   

 5. 5. 0203332 - UCL-M 980050 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Křivánek, Vladimír
  Hospodu teplou večer dej jim, pane. Hospody a česká anarchobohéma.
  [A cozy pub give them, o Lord. Pubs and B/bohemian anarchists.]
  Hospody a pivo v české společnosti. Praha: Academia, 1997 - (Novotný, V.), s. 114-120
  [Hospody a pivo v české společnosti. Praha, 26.09.1994-27.09.1994)]
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0098956
   

 6. 6. 0105160 - UCL-M 20043190 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Křivánek, Vladimír
  Možnosti a limity rozvoje básnického talentu v seminářích tvůrčího psaní.
  [Possibilities and limits of the development of the poetic talent in courses of the creative writing.]
  Krok k autorské existenci: Sborník z konference o tvůrčím psaní. Praha: Literární akademie, 2002 - (Kupcová, H.), s. 107-111. ISBN 80-903109-2-3.
  [Krok k autorské existenci. Praha (CZ), 10.06.2002-11.06.2002]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905
  Klíčová slova: creative writing * authors
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012410