Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0357284 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Křivánek, Vladimír
  Máchovský rodokmen české lyriky.
  [The Mácha-like lineage of Czech lyrical poetry.]
  Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Piorecký, K.), s. 13-25. ISBN 978-80-85778-74-8.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * Czech 20th century literature * meditative lyrical poetry * Mácha, Karel Hynek * Mácha-like gesture * chronotops * perceptional resonance
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195601
   

 2. 2. 0318055 - UCL-M 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Křivánek, Vladimír
  K romantickému rodokmenu Holanova díla.
  [On a Romantic Genealogy of Holan´s Work.]
  Jeden jazyk naše heslo buď IV: Český romantismus – jiskření a záblesky. Radnice: Spolek divadelních ochotníků v Radnicích, 2007 - (Vyčichlo, J.; Viktora, V.), s. 353-357. ISBN 978-80-86944-18-0.
  [Jeden jazyk naše heslo buď. 4. Český romantismus - jiskření a záblesky. Radnice (CZ), 25.09.2006-27.09.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9056301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech Literature * Czech Poetry * Holan, Vladimír
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167544
   

 3. 3. 0097958 - UCL-M 2008 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Křivánek, Vladimír
  Trojí pouť v Holanově Toskáně.
  [The triad wandering in the Holan´s Toskána.]
  Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007 - (Koten, J.; Mitter, P.), s. 342-346. ISBN 978-80-7044-863-2.
  [Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 05.09.2006-07.09.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9056301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Vladimír Holan
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156983
   

 4. 4. 0079747 - UCL-M 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Křivánek, Vladimír
  "Nová země" Františka Hrubína versus "Stará země" Jana Zahradníčka.
  [František Hrubín´s "New country" versus Jan Zahradníček´s "Old country".]
  Studia Moravica IV. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006 - (Komenda, P.), s. 83-88. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica, Studia Moravica, 4. ISBN 80-244-1267-5.
  [Česká kultura a umění ve 20. století. Ideologie a imaginace. Olomouc (CZ), 08.03.2005-09.03.2005]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * František Hrubín * Jan Zahradníček
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144324