Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0347072 - UCL-M 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Křivánek, Vladimír
  Vladimír Holan básník.
  [Vladimír Holan, the poet.]
  Praha: Aleš Prstek, 2010. 428 s. ISBN 978-80-904164-4-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9056301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * Holan, Vladimír
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187932
   

 2. 2. 0317992 - UCL-M 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Janoušek, Pavel - Janáček, Pavel - Jareš, Michal - Křivánek, Vladimír - Piorecká, Kateřina - Zach, Aleš - Vodička, Libor - Šisler, Petr - Med, Jaroslav - Přibáň, Michal - Šámal, Petr - Sládek, Ondřej - Hruška, Petr - Piorecký, Karel - Machala, Lubomír - Kubíček, Tomáš - Fialová, Alena - Hemelíková, Blanka - Brožová, Věra - Pavlíček, Tomáš - Čornej, Petr - Machovec, M. - Dokoupil, B. - Papoušek, V. - Pilař, M. - Urbanová, S. - Šubrtová, M. - Mareš, P. - Denemarková, R. - Lyčka, P.
  Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969-1989.
  [The History of Czech Literature 1945-1989. Part IV. 1969-1989.]
  Praha: Academia, 2008. 977 s. ISBN 978-80-200-1631-7
  Grant CEP: GA ČR GV405/97/S017
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech Literature * history of literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167485
   

 3. 3. 0307507 - UCL-M 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Janoušek, Pavel (ed.) - Janáček, Pavel - Křivánek, Vladimír - Fialová, Alena - Piorecká, Kateřina - Zach, Aleš - Jareš, Michal - Šisler, Petr - Med, Jaroslav - Přibáň, Michal - Šámal, Petr - Hruška, Petr - Langerová, Marie - Táborská, Jiřina - Kubíček, Tomáš - Papoušek, V. - Pilař, M. - Černý, Jan - Přibáňová, Alena - Kroča, D. - Vojtková, Milena - Hemelíková, Blanka - Urbanová, S. - Šubrtová, M. - Brožová, Věra - Mareš, P. - Pavlíček, Tomáš - Štěrbová, A. - Čornej, Petr - Dokoupil, Blahoslav - Tomášek, D. - Denemarková, R. - Blažíček, Přemysl
  Dějiny české literatury 1945-1989 III. 1958-1969.
  [The History of the Czech Literature 1945-1989. III. 1958-1969.]
  Praha: Academia, 2008. 688 s. ISBN 978-80-200-1583-9
  Grant CEP: GA ČR GV405/97/S017
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech Literature * history of literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160253
   

 4. 4. 0307151 - UCL-M 2008 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Křivánek, Vladimír
  Kolik příležitostí má báseň : Kapitoly z české poválečné poezie 1945-2000.
  [How Many Occasions Does a Poem Have: Chapters From the Czech Post-War Poetry 1945-2000.]
  Brno: Host, 2007. 397 s. ISBN 978-80-7294-227-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech Poetry
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159993
   

 5. 5. 0203511 - UCL-M 990148 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Křivánek, Vladimír
  Býti básníkem v Čechách. Studie a eseje o české poezii od Máchy po dnešek.
  [To be a poet in Bohemia. Essays on Czech poetry from Mácha on.]
  Praha: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, 1999. 166 s.
  Grant CEP: GA AV ČR KSK3061601
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0099135
   

 6. 6. 0031369 - UCL-M 2006 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Křivánek, Vladimír (ed.) - Piorecký, Karel (ed.) - Richtrová, Nikola (ed.)
  Báseň mého srdce. Poezie jako výraz osobnosti. Rukopisy, portréty, kréda současných českých básníků.
  [A poem of my heart. The poetry as the expression of the personality. Manuscripts, portraits, credos of contemporary Czech poets.]
  Brno: Host, 2005. 236 s. ISBN 80-7294-154-2
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA9056301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0132108