Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0443824 - UZFG-Y 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Musilová, Radka - Zavadil, V. - Kotlík, Petr - Moravec, J.
  Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) - užovka stromová.
  [Aesculapian snake - Zamenis longissimus (Laurenti, 1768).]
  Fauna ČR. Plazi = Reptilia. Praha: Academia, 2015 - (Moravec, J.), s. 304-333. ISBN 978-80-200-2416-9
  Institucionální podpora: RVO:67985904
  Klíčová slova: Aesculapian snake
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246505
   

 2. 2. 0440671 - UZFG-Y 2015 RIV PT eng M - Část monografie knihy
  Berrebi, P. - Chenuil, A. - Kotlík, Petr - Machordom, A. - Tsigenopoulos, C. S.
  Disentangling the evolutionary history of the genus Barbus Sensu Lato, a twenty years adventure.
  Professor Carlos Almaca (1934-2010) - Estado da Arte em Áreas Científicas do Seu Interesse. Lisboa: MUHNAC, 2014, s. 29-55. ISBN 978-972-98196-6-7
  Institucionální podpora: RVO:67985904
  Klíčová slova: Barbus Sensu Lato
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243781
   

 3. 3. 0213337 - UZFG-Y 20010079 DE eng M - Část monografie knihy
  Kotlík, Petr - Zavadil, V.
  Rana esculenta.
  Czech Recent and Fossil Amphibians and Reptiles. Frankfurt a. M.: Chimaira, 1997 - (Nečas, P.; Modrý, D.; Zavadil, V.), s. 68-69. Chimaira. ISBN 3-930612-11-9
  Klíčová slova: Rana esculenta
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0108875
   

 4. 4. 0213336 - UZFG-Y 20010078 DE eng M - Část monografie knihy
  Kotlík, Petr
  Rana ridibunda.
  Czech Recent and Fossil Amphibians and Reptiles. A Atlas and Field Guide. Frankfurt a. M.: Chimaira, 1997, s. 66-67. ISBN 3-930612-11-9
  Klíčová slova: Rana ridibunda
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0108874
   

 5. 5. 0213335 - UZFG-Y 20010077 DE eng M - Část monografie knihy
  Kotlík, Petr - Zavadil, V.
  Rana lessonae.
  Czech Recent and Fossil Amphibians and Reptiles. Frankfurt am Main: Chimaira, 1997 - (Nečas, P.; Modrý, D.; Zavadil, V.), s. 64-65. Chimaira.
  Klíčová slova: Rana lessonae
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0108873
   

 6. 6. 0041164 - UZFG-Y 2007 RIV NL eng M - Část monografie knihy
  Kotlík, Petr - Berrebi, P.
  Nested clade phylogeographical analysis of barbel (Barbus barbus) mitochondrial DNA variation.
  [Aplikace metody fylogeografické analýzy hnízdovaných kládů na variabilitu mitochondriální DNA parmy obecné (Barbus barbus).]
  Phylogeography of Southern European Refugia. Dordrecht: Springer, 2007 - (Weiss, S.; Ferrand, N.), s. 315-325. ISBN 1-4020-4903-X
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600450507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: isolation by distance * mtDNA * phylogeography
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134728