Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0107135 - UOCHB-X 20043417 RIV SIGLE CZ cze M - Část monografie knihy
  Bláha, L. - Gottwaldová, P. - Hnilička, F. - Kohout, Ladislav
  Vliv aplikace 24-epibrassinolidu na vlastnosti rostlin a semen.
  [Influence 24-epibrassinolide application on plants and seeds properties.]
  Brassinosteroidy 2004. Praha: ÚOCHB AV ČR, 2004 - (Kohout, L.), s. 47-53. ISBN 80-86241-23-8
  Grant CEP: GA AV ČR IBS4055304; GA MZe QF3056
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: 24-epibrassinolide
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014305
   

 2. 2. 0107134 - UOCHB-X 20043416 RIV SIGLE CZ cze M - Část monografie knihy
  Hradecká, D. - Šíša, Miroslav - Kohout, Ladislav
  V čem tkví podstata zvýšení výnosů po aplikaci brassinosteroidů do obilnin?.
  [What is the basis of increased yields after brassinosteroid application to cereals?.]
  Brassinosteroidy 2004. Praha: ÚOCHB AV ČR, 2004 - (Kohout, L.), s. 37-42. ISBN 80-86241-23-8
  Grant CEP: GA AV ČR IBS4055304
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: brassinosteroids
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014304
   

 3. 3. 0107133 - UOCHB-X 20043415 RIV SIGLE CZ cze M - Část monografie knihy
  Hnilička, F. - Bláha, L. - Kohout, Ladislav - Gottwaldová, P.
  Vliv aplikace postřiku 24-epibrassinolidem na obsah netto energie zrn pšenice.
  [Spray application of 24-epibrassinolide and net energz content of wheat seeds.]
  Brassinosteroidy 2004. Praha: ÚOCHB AV ČR, 2004 - (Kohout, L.), s. 29-32. ISBN 80-86241-23-8
  Grant CEP: GA AV ČR IBS4055304; GA MZe QF3056
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: 24-epibrassinolide
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014303
   

 4. 4. 0107132 - UOCHB-X 20043414 RIV SIGLE CZ cze M - Část monografie knihy
  Gottwaldová, P. - Bláha, L. - Kohout, Ladislav
  Vliv 24-epibrassinolidu na klíčivost semen.
  [24-Epibrassinolide and seed germination.]
  Brassinosteroidy 2004. Praha: ÚOCHB AV ČR, 2004 - (Kohout, L.), s. 25-27. ISBN 80-86241-23-8
  Grant CEP: GA AV ČR IBS4055304; GA MZe QF3056
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: 24-epibrassinolide * seed germination
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014302
   

 5. 5. 0107131 - UOCHB-X 20043413 RIV SIGLE CZ cze M - Část monografie knihy
  Vlašánková, E. - Kohout, Ladislav - Klemeš, M. - Eder, Josef - Hradilík, J.
  Vliv brassinosteroidů na změny hladin ethylenu, kyseliny abscisové a kyseliny indolyl-3-octové.
  [Brassinosteroid influence on changes of ethylene, abscisic acid and indolyl-3-acetic acid levels.]
  Brassinosteroidy 2004. Praha: ÚOCHB AV ČR, 2004 - (Kohout, L.), s. 11-14. ISBN 80-86241-23-8
  Grant CEP: GA AV ČR IBS4055304
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: brassinosteroids * ethylene * indolyl-3-acetic acid levels
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014301
   

 6. 6. 0107130 - UOCHB-X 20043412 RIV SIGLE CZ cze M - Část monografie knihy
  Swaczynová, J. - Šíša, Miroslav - Kohout, Ladislav - Strnad, M.
  Příprava poly- a monoklonálních protilátek proti brassinosteroidům a jejich využití pro vývoj imunoafinitní chromatografie.
  [Preparation of poly- and monoclonal antibodies against brassinosteroids and their use for development of immunoaffinity chromatography.]
  Brassinosteroidy 2004. Praha: ÚOCHB AV ČR, 2004 - (Kohout, L.), s. 9-10. ISBN 80-86241-23-8
  Grant CEP: GA AV ČR IBS5038351
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: brassinosteroids * immunoaffinity chromatography
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014300
   

 7. 7. 0107129 - UOCHB-X 20043411 RIV SIGLE CZ cze M - Část monografie knihy
  Kamlar, Marek - Uhlík, O. - Macek, Tomáš - Kohout, Ladislav
  Bílkoviny s afinitou k brassinosteroidům a jejich izolace z rostlinného a živočišného materiálu.
  [Proteins with affinity to brassinosteroids and their isolation from plant and animal materials.]
  Brassinosteroidy 2004. Praha: ÚOCHB AV ČR, 2004 - (Kohout, L.), s. 5-7. ISBN 80-86241-23-8
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4055204
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: brassinosteroids * proteins * isolation
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014299
   

 8. 8. 0107128 - UOCHB-X 20043410 RIV SIGLE CZ cze M - Část monografie knihy
  Hniličková, Jaroslava - Šíša, Miroslav - Swaczynová, J. - Kohout, Ladislav
  Syntéza nových brassinosteroidů s různými esterovými funkčními skupinami v poloze 17 beta.
  [Synthesis of new brassinosteroids with various ester functional groups in position 17 beta.]
  Brassinosteroidy 2004. Praha: ÚOCHB AV ČR, 2004 - (Kohout, L.), s. 1-4. ISBN 80-86241-23-8
  Grant CEP: GA AV ČR IBS5038351
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: brassinosteroids * synthesis
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014298