Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0337585 - UOCHB-X 2010 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Kohoutová Hradecká, D. - Staszková, L. - Kohout, Ladislav
  Možnost řízení tvorby výnosu na prahu 3. tisíciletí. Nové přípravky.
  [The possibility of yield formation control on the treshold of 3rd. millennium - a new supplements.]
  Proceedings of the Conference Variant Growing Systems for 3rd Millennium. Praha: Czech University of Life Sciences, 2009, s. 103-110.
  [Variant Growing Systems for 3rd Millennium. Praha (CZ), 05.11.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS510680561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: brassinolids * brassinosteroids * dry matter
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181546
   

 2. 2. 0316440 - UOCHB-X 2009 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Urban, J. - Hradecká, D. - Kohout, Ladislav
  Zkušenosti s brassinosteroidy v cukrovce.
  [Experience with Brassinosteroids in suger beet.]
  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2008. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008 - (Bláha, L.; Hnilička, F.), s. 341-344. ISBN 978-80-87011-18-8.
  [Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2008. Praha (CZ), 12.02.2008-13.02.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS510680561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: brassinosteroids
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004911
   

 3. 3. 0316435 - UOCHB-X 2009 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Hradecká, D. - Kohout, Ladislav
  Výnos pšenice ošetřené brassinosteroidy.
  [Yield of wheat treated by brassinosteroids.]
  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2008. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008 - (Bláha, L.; Hnilička, F.), s. 357-360. ISBN 978-80-87011-18-8.
  [Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2008. Praha (CZ), 12.02.2008-13.02.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS510680561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: brassinosteroids
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004910
   

 4. 4. 0194675 - UOCHB-X 20020360 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Staszková, L. - Hradecká, D. - Kohout, Ladislav
  Využití brassinosteroidů k regulaci stresu při tvorbě výnosu.
  [The impact of brassinosteroids to stress control in grain yield.]
  Vliv abiotických a biotických stresů na vlastnosti rostlin. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2002, s. 131-134. ISBN 80-213-0949-0.
  [Vliv abiotických a biotických stresů na vlastnosti rostlin. Praha (CZ), 13.11.2002]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: brassinosteroids
  Kód oboru RIV: GC - Pěstování rostlin, osevní postupy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0090347
   

 5. 5. 0091761 - UOCHB-X 2008 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Rothová, O. - Kočová, M. - Holá, D. - Trubanová, N. - Kohout, Ladislav - Šíša, Miroslav
  Má ošetření obilek kukuřice 24-epibrassinolidem pozitivní vliv na odolnost rostlin vůči suchu?.
  [Has treatment of young corn plants with 24-epibrassinolide positive influence on plant resistance against droughtness?.]
  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007. Praha: VÚRV, 2007, s. 318-323.
  [Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007. Praha (CZ), 21.03.2007-22.03.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB601110611
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: corn * 24-epibrassinolide * stress * drougthness
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0152279
   

 6. 6. 0043085 - UOCHB-X 2007 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Kroutil, M. - Hradecká, D. - Kohout, Ladislav
  Kvalita a minerální složení zrna potravinářské pšenice po aplikaci brassinosteroidů.
  [Quality and mineral composition of wheat after brassinosteroids application.]
  Sborník příspěvků. 37. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP Praha, 2006, s. 406-440.
  [Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin /37./. Skalský Dvůr (CZ), 29.05.2006-31.05.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS510680561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: brassinosteroids * wheat quality * photosynthesis
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136174
   

 7. 7. 0043077 - UOCHB-X 2007 cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Štranc, P. - Štranc, J. - Štranc, D. - Hradecká, D. - Kohout, Ladislav
  Vliv aplikace brassinosteroidů na výnos a kvalitu chmelových hlávek.
  [Effect of brassinosteroids of yield and quality of hop cone.]
  Sborník referátů ze semináře "Současné představy a požadavky na kvalitu rostlinných produktů". České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006, s. 97-100. ISBN 80-7040-874-X.
  [Současné představy a požadavky na kvalitu rostlinných produktů. České Budějovice (CZ), 29.08.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS510680561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: brassinosteroids * hop * quality
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136167
   

 8. 8. 0040994 - UOCHB-X 2007 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Štranc, P. - Hradecká, D. - Štranc, J. - Bečka, D. - Erhartová, D. - Štranc, D. - Kohout, Ladislav
  Možnost agrobiologické regulace stresu u soji.
  [The possibility of stress control in soya.]
  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006. Sborník příspěvků. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006, s. 287-290.
  [Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006. Praha (CZ), 17.05.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS510680561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: brassinosteroids * soya * stress control
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134592
   

 9. 9. 0040983 - UOCHB-X 2007 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Rothová, O. - Holá, D. - Kočová, M. - Bartáková, J. - Benešová, M. - Kohout, Ladislav
  Vliv brassinosteroidů na vybrané fotosyntetické a morfologické charakteristiky u různých genotypů kukuřice vystavených chladu.
  [The effect of brassinosteroids on selected photosynthetic and morphological parameters of different genotypes of maize subjected to chilling conditions.]
  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006. Sborník příspěvků. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006, s. 67-71.
  [Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006. Praha (CZ), 17.05.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB601110611
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: brassinosteroids * photosynthetic and morphological changes * chilling conditions
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134583