Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0323358 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Divinski, S.V. - Stloukal, Ivo - Král, Lubomír - Herzig, Ch.
  Diffusion of titanium and nickel in B2 NiTi.
  [Difúze titanu a niklu v B2 NiTi.]
  Defect and Diffusion Forum. 289-292, - (2009), s. 377-382 ISSN 1012-0386.
  [DIMAT 2008, International Conference on Diffusion in Materials /7./. Lanzarote, Canary Islands, 28.10.2008-31.10.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: intermetallic compound NiTi * nickel nad titanium diffusion * diffusion mechanism
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  http://www.scientific.net/DDF.289-292.377/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171340
   

 2. 2. 0323330 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Stloukal, Ivo - Čermák, Jiří
  Diffusion of 65Zn in AZ91 and QE22 alloys with Saffil reinforcement – Influence of interfaces matrix/Saffil.
  [Difúze 65Zn ve slitinách AZ91 a QE22 vyztužených Saffilem - vliv rozhraní matrice/Saffil.]
  Defect and Diffusion Forum. 289-292, - (2009), s. 145-152 ISSN 1012-0386.
  [DIMAT 2008, International Conference on Diffusion in Materials /7./. Lanzarote, Canary Islands, 28.10.2008-31.10.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/2115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: magnesium * metal-matrix composites * zinc diffusion
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  http://www.scientific.net/DDF.289-292.145/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171322
   

 3. 3. 0322048 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Stloukal, Ivo - Čermák, Jiří
  Silver self-diffusion in Al2O3/QE22 magnesium alloy matrix composite.
  [Autodifúze stříbra v hořčíkovém kompozitu typu Al2O3/QE22.]
  Defect and Diffusion Forum. Roč. 283-286, - (2009), s. 155-160 ISSN 1012-0386.
  [DSL 2008, International Conference on Diffusion in Solids and Liquids /4./. Barcelona, 09.07.2008-11.07.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/2115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: magnesium * silver diffusion * interface
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  http://www.scientific.net/3-908451-69-8/155/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170411
   

 4. 4. 0322041 - UFM-A 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Stloukal, Ivo - Čermák, Jiří
  Tracer diffusion of 65Zn, 110mAg and 88Y in QE22 metal matrix composite.
  [Difúze 65Zn, 110mAg and 88Y in QE22 kompozitu.]
  Journal of Alloys and Compounds. Roč. 471, 1-2 (2009), s. 83-89 ISSN 0925-8388
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/2115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: composite materials * metal matrix composite * diffusion
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 2.135, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170408
   

 5. 5. 0312348 - UFM-A 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Stloukal, Ivo - Čermák, Jiří
  Silver diffusion in commercial QE22 magnesium alloy with Saffil fiber reinforcement.
  [Difúze stříbra v komerční hořčíkové slitině QE22 vyztužené Saffilovými vlákny.]
  Composites Science and Technology. Roč. 68, č. 13 (2008), s. 2799-2803 ISSN 0266-3538
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/2115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: magnesium * metal-matrix composites * short-fibres composites
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 2.533, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163432
   

 6. 6. 0305517 - UFM-A 2008 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Čermák, Jiří - Král, Lubomír - David, Bohumil - Stloukal, Ivo
  Kinetics of phase transformations in Mg2Ni-H system.
  [Kinetika fázových transformací v systému Mg2Ni-H.]
  Solid State Phenomena. Roč. 138, - (2008), s. 71-90 ISSN 1012-0394
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/0010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: hydrogen storage * hydrogen diffusion * phase transformations
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  http://www.scientific.net/3-908451-49-3/71/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158779
   

 7. 7. 0178009 - UFM-A 20033018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Stloukal, Ivo - Čermák, Jiří
  Grain boundary diffusion of 67Ga in polycrystalline magnesium.
  Scripta Materialia. Roč. 49, č. 6 (2003), s. 557-562 ISSN 1359-6462
  Grant CEP: GA ČR GA106/01/0384
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
  Klíčová slova: magnesium * bulk diffusion * grain boundary diffusion
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 1.633, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0074907
   

 8. 8. 0177781 - UFM-A 20013304 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Čermák, Jiří - Rothová, Věra - Stloukal, Ivo
  Volumetric Measurement of hydrogen permeation in certain Ni-Al - based Alloys.
  Defect and Diffusion Forum. 194-199, č. 2 (2001), s. 1075-1080 ISSN 1012-0386
  Grant CEP: GA AV ČR IBS2041105; GA ČR GA106/99/1179
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
  Klíčová slova: hydrogen * surface * permeation
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.500, rok: 2001
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0074691
   

 9. 9. 0177737 - UFM-A 20013326 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Stloukal, Ivo - Herzig, Ch.
  Phosphorus grain boundary diffusion and segregation in Fe-2.2 wt.
  Zeitschrift für Metallkunde. Roč. 93, č. 2 (2002), s. 88-94 ISSN 0044-3093
  Grant CEP: GA ČR GA106/01/0384
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
  Klíčová slova: phosphorus diffusion * alpha Fe(Si) alloy * segregation
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 0.636, rok: 2002
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0074652
   

 10. 10. 0177477 - UFM-A 20003058 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Rothová, Věra - Stloukal, Ivo - Čermák, Jiří
  Permeation of hydrogen in Ni-based superalloy CMSX-4.
  Acta Materialia. Roč. 48, č. 4 (2000), s. 827-833 ISSN 1359-6454
  Grant CEP: GA ČR GA106/99/1179
  Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály
  Impakt faktor: 2.166, rok: 2000
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0074399