Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0436761 - FZU-D 2015 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Rezek, Bohuslav - Kromka, Alexander - Babchenko, Oleg - Libertínová, Jitka - Conde, J.P. - Chu, V. - Schmiedinger, T.
  Mikrofluidní systém pro elektrická měření.
  [Microfluidic system for electrical measurements.]
  2014. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 03.03.2014. Číslo vzoru: 26555
  Grant CEP: GA ČR GAP108/12/0996
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: microfluidic * cells * in vivo * in vitro * polydimethylsiloxane
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2087169&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240444
   

 2. 2. 0436757 - FZU-D 2015 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Hříbal, Roman - Rezek, Ondřej - Ižák, Tibor - Ukraintsev, Egor - Rezek, Bohuslav
  Systém pro současné měření optických a elektrických charakteristik vzorků biologických materiálů v roztoku.
  [System for simultaneous measurement of optical and electrical characteristics of samples of biological materials in solution.]
  2014. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 26.05.2014. Číslo vzoru: 26957
  Grant CEP: GA ČR GAP108/12/0996
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: optical measurement * electrical measurement * cells * biological material * setup * simultaneous
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2086748&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240438