Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0164341 - UBO-W 20020048 CZ cze N - Článek v novinách
  Zapletal, M. - Obdržálková, D. - Pikula, J. - Zejda, J. - Pikula ml., J. - Beklová, M. - Heroldová, Marta
  Početnost hraboše polního v jihomoravské oblasti a v některých dalších oblastech ČR v letním, posklizňovém období (od 3.7. do 4.9.2001).
  [Common vole number in Southern Moravia district and in some other districts to compare, in postharvest period 2001.]
  Agro. Roč. 7, č. 2 (2002), s. 27-29 ISSN 1211-362X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: common vole
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0061562
   

 2. 2. 0164296 - UBO-W 20010138 CZ cze N - Článek v novinách
  Zejda, J. - Obdržálková, D. - Zapletal, M. - Pikula, J. - Beklová, M. - Pikula ml., J. - Heroldová, Marta
  Vojtěška jako stanoviště hraboše polního.
  [Alfalfa as a common vole habitat.]
  Rostlinolékař. Roč. 12, č. 6 (2001), s. 11-13 ISSN 1211-3565
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0061517
   

 3. 3. 0164295 - UBO-W 20010137 CZ cze N - Článek v novinách
  Zapletal, M. - Obdržálková, D. - Zejda, J. - Pikula, J. - Pikula ml., J. - Beklová, M. - Heroldová, Marta
  Obratlovci škodící na zemědělské a lesní rostlinné produkci - 2.
  [Vertebrate pest species in agriculture and forest plant production - 2.]
  Rostlinolékař. Roč. 12, č. 4 (2001), s. 20-23 ISSN 1211-3565
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0061516
   

 4. 4. 0164294 - UBO-W 20010136 CZ cze N - Článek v novinách
  Zapletal, M. - Obdržálková, D. - Zejda, J. - Pikula, J. - Pikula ml., J. - Beklová, M. - Heroldová, Marta
  Obratlovci škodící na zemědělské a lesní rostlinné produkci.
  [Vertebrate pest species in agriculture and forest plant production.]
  Rostlinolékař. Roč. 12, č. 3 (2001), s. 17-20 ISSN 1211-3565
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0061515
   

 5. 5. 0164293 - UBO-W 20010135 CZ cze N - Článek v novinách
  Zapletal, M. - Obdržálková, D. - Zejda, J. - Pikula, J. - Beklová, M. - Pikula ml., J. - Heroldová, Marta
  Hraboš polní v r. 2000 na jižní Moravě a předpověď vývoje hustoty populace v ČR v r. 2001.
  [Common vole in 2000 in the south Moravia and prediction of its population densities in the Czech Republic in 2001.]
  Rostlinolékař. Roč. 12, č. 1 (2001), s. 16-18 ISSN 1211-3565
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0061514
   

 6. 6. 0164292 - UBO-W 20010134 CZ cze N - Článek v novinách
  Zapletal, M. - Obdržálková, D. - Pikula, J. - Zejda, J. - Pikula ml., J. - Beklová, M. - Heroldová, Marta
  Biologicky proti hraboši polnímu? Zhodnocení projektu "Biologická ochrana proti drobným hlodavcům pomocí dravců a sov" na okrese Prostějov.
  Agro. Roč. 6, 9-10 (2001), s. 14-15 ISSN 1211-362X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0061513
   

 7. 7. 0163995 - UBO-W 20000058 CZ cze N - Článek v novinách
  Zapletal, M. - Obdržálková, D. - Pikula, J. - Zejda, J. - Pikula ml., J. - Beklová, M. - Heroldová, Marta - Nesvadbová, Jiřina
  Hraboš polní zůstává i nadále významným problémem v zemědělství ČR.
  [Common vole - constant important problem in agriculture.]
  Farmář. Roč. 6, č. 2 (2000), s. 2-4 ISSN 1210-9789
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0061218
   

 8. 8. 0163994 - UBO-W 20000057 CZ cze N - Článek v novinách
  Zejda, J. - Zapletal, M. - Obdržálková, D. - Pikula, J. - Heroldová, Marta - Beklová, M. - Pikula ml., J.
  Křeček polní (Cricetus cricetus L.) v ČR - škůdce v zemědělství nebo objekt ochrany?.
  [Hamster (Cricetus cricetus L.) in the Czech Republic - pest species in agriculture or species to preserve?.]
  Rostlinolékař. č. 2 (2000), s. 21-22 ISSN 1211-3565
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0061217