Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0497149 - BC-A 2019 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Šmejkal, Marek - Peterka, Jiří - Prchalová, Marie - Blabolil, Petr - Baran, Roman - Sajdlová, Zuzana - Vejřík, Lukáš - Vejříková, Ivana - Bartoň, Daniel - Draštík, Vladislav - Kočvara, Luboš - Prachař, Zdeněk - Soukalová, Kateřina - Kolařík, T. - Zemanová, Z. - Kubečka, Jan
  Nesnadná úloha samců v živočišné říši. Vydalo SSČ AV ČR, v. v. i., Edice Strategie AV21 Rozmanitost života a zdraví ekosystémů: 36 s. ISBN 978-80-200-2837-2.
  [Uneasy role of males in animal kingdom.]
  2018
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: reproductive investment * behavior * income -capital breeding
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289739
   

 2. 2. 0495045 - BC-A 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šmejkal, Marek - Ricard, Daniel - Sajdlová, Zuzana - Čech, Martin - Vejřík, Lukáš - Blabolil, Petr - Vejříková, Ivana - Prchalová, Marie - Vašek, Mojmír - Souza, Allan T. - Bronmark, C. - Peterka, Jiří
  Can species-specific prey responses to chemical cues explain prey susceptibility to predation?
  Ecology and Evolution. Roč. 8, č. 9 (2018), s. 4544-4551. ISSN 2045-7758
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316
  GRANT EU: European Commission(XE) 677039 - ClimeFish
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: perch perca-fluviatilis * catfish silurus-glanis * pike esox-lucius * fathead minnows * crucian carp
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Impakt faktor: 2.340, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288212
   

 3. 3. 0494916 - BC-A 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sajdlová, Zuzana - Frouzová, Jaroslava - Draštík, Vladislav - Jůza, Tomáš - Peterka, Jiří - Prchalová, Marie - Říha, Milan - Vašek, Mojmír - Kubečka, Jan - Čech, Martin
  Are diel vertical migrations of European perch (Perca fluviatilis L.) early juveniles under direct control of light intensity? Evidence from a large field experiment.
  Freshwater Biology. Roč. 63, č. 5 (2018), s. 473-482. ISSN 0046-5070
  Grant CEP: GA ČR GA206/06/1371; GA MŠk(CZ) 7F14316; GA MŠk(CZ) EF16_025/0007417
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: canyon-shaped reservoir * mouth opening size * burbot lota-lota * lake constance * planktivorous fish
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Impakt faktor: 3.767, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288534
   

 4. 4. 0494910 - BC-A 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Jůza, Tomáš - Blabolil, Petr - Baran, Roman - Bartoň, Daniel - Čech, Martin - Draštík, Vladislav - Frouzová, Jaroslava - Holubová, Michaela - Ketelaars, H. A. M. - Kočvara, Luboš - Kubečka, Jan - Muška, Milan - Prchalová, Marie - Říha, Milan - Sajdlová, Zuzana - Šmejkal, Marek - Tušer, Michal - Vašek, Mojmír - Vejřík, Lukáš - Vejříková, Ivana - Wagenvoort, A. J. - Žák, Jakub - Peterka, Jiří
  Collapse of the native ruffe (Gymnocephalus cernua) population in the Biesbosch lakes (the Netherlands) owing to round goby (Neogobius melanostomus) invasion.
  Biological Invasions. Roč. 20, č. 6 (2018), s. 1523-1535. ISSN 1387-3547
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD15021
  GRANT EU: European Commission(XE) 677039 - ClimeFish
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: habitat use * mottled sculpin * great-lakes * fish * michigan
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Impakt faktor: 3.054, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288118
   

 5. 5. 0483163 - BC-A 2018 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Ricard, Daniel - Peterka, Jiří - Prchalová, Marie - Vašek, Mojmír - Čech, Martin - Frouzová, Jaroslava - Jůza, Tomáš - Muška, Milan - Tušer, Michal - Draštík, Vladislav - Sajdlová, Zuzana - Šmejkal, Marek - Vejřík, Lukáš - Matěna, Josef - Boukal, D.S. - Ritterbusch, D. - Kubečka, Jan
  A simple fish-based approach to assess the ecological quality of freshwater reservoirs in Central Europe.
  Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. Roč. 418, November (2017), č. článku 53. ISSN 1961-9502
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204; GA ČR(CZ) GA15-01625S; GA MŠk(CZ) LM2015075; GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0032
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: artificial lakes * fish indicators * eutrophication * gillnets * index sensitivity
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Marine biology, freshwater biology, limnology
  Impakt faktor: 1.525, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278563
   

 6. 6. 0479889 - BC-A 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šmejkal, Marek - Baran, Roman - Blabolil, Petr - Vejřík, Lukáš - Prchalová, Marie - Bartoň, Daniel - Mrkvička, Tomáš - Kubečka, Jan
  Early life-history predator-prey reversal in two cyprinid fishes.
  Scientific Reports. Roč. 7, JUL (2017), č. článku 6924. ISSN 2045-2322
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316; GA ČR GPP505/12/P647
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: predator-prey relationship * fish spawning * bleak * asp
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Impakt faktor: 4.122, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275805
   

 7. 7. 0479883 - BC-A 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šmejkal, Marek - Ricard, Daniel - Vejřík, Lukáš - Mrkvička, Tomáš - Vebrová, Lucie - Baran, Roman - Blabolil, Petr - Sajdlová, Zuzana - Vejříková, Ivana - Prchalová, Marie - Kubečka, Jan
  Seasonal and daily protandry in a cyprinid fish.
  Scientific Reports. Roč. 7, JUL (2017), č. článku 4737. ISSN 2045-2322
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316; GA ČR GPP505/12/P647; GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0032
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: sexual selection * asp. * reproductive success * breeding areas * life-history
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Impakt faktor: 4.122, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275803
   

 8. 8. 0479477 - BC-A 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Blabolil, Petr - Boukal, D.S. - Ricard, Daniel - Kubečka, Jan - Říha, Milan - Vašek, Mojmír - Prchalová, Marie - Čech, Martin - Frouzová, Jaroslava - Jůza, Tomáš - Muška, Milan - Tušer, Michal - Draštík, Vladislav - Šmejkal, Marek - Vejřík, Lukáš - Peterka, Jiří
  Optimal gillnet sampling design for the estimation of fish community indicators in heterogeneous freshwater ecosystems.
  Ecological Indicators. Roč. 77, JUN (2017), s. 368-376. ISSN 1470-160X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204; GA ČR(CZ) GA15-01625S; GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0032; GA MŠk LM2015075
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: reservoir * habitat * lakes * populations * selectivity
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Marine biology, freshwater biology, limnology
  Impakt faktor: 3.983, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275504
   

 9. 9. 0470175 - BC-A 2017 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Jůza, Tomáš - Kubečka, Jan - Prchalová, Marie - Peterka, Jiří
  Odlov ryb pomocí sítí, s. 407-423. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5.
  [Fish sampling using nets, pp. 407-423. In: (Kouba, A.) Fishery in Open Waters, second edition, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, ISBN 978-80-7514-013-5.]
  2015
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fish sampling with nets * gillnets * trawl * purseseine * beach seine
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267915
   

 10. 10. 0470169 - BC-A 2017 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Kubečka, Jan - Jůza, Tomáš - Prchalová, Marie - Říha, Milan
  Základní analýzy populací a prostorová distribuce rybích společenstev v nádržích, s. 139-155. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5.
  [The basic analyses of populations and spatial distribution of fish communities in lakes and reservoirs, pp. 139-155. In: (Kouba, A.) Fishery in Open Waters, second edition, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, ISBN 978-80-7514-013-5.]
  2015
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fsh communities * abundance * habitat
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267911