Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0483163 - BC-A 2018 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Ricard, Daniel - Peterka, Jiří - Prchalová, Marie - Vašek, Mojmír - Čech, Martin - Frouzová, Jaroslava - Jůza, Tomáš - Muška, Milan - Tušer, Michal - Draštík, Vladislav - Sajdlová, Zuzana - Šmejkal, Marek - Vejřík, Lukáš - Matěna, Josef - Boukal, D.S. - Ritterbusch, D. - Kubečka, Jan
  A simple fish-based approach to assess the ecological quality of freshwater reservoirs in Central Europe.
  Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. Roč. 418, November (2017), č. článku 53. ISSN 1961-9502
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204; GA ČR(CZ) GA15-01625S; GA MŠk(CZ) LM2015075; GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0032
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: artificial lakes * fish indicators * eutrophication * gillnets * index sensitivity
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Marine biology, freshwater biology, limnology
  Impakt faktor: 1.525, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278563
   

 2. 2. 0479889 - BC-A 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šmejkal, Marek - Baran, Roman - Blabolil, Petr - Vejřík, Lukáš - Prchalová, Marie - Bartoň, Daniel - Mrkvička, Tomáš - Kubečka, Jan
  Early life-history predator-prey reversal in two cyprinid fishes.
  Scientific Reports. Roč. 7, JUL (2017), č. článku 6924. ISSN 2045-2322
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316; GA ČR GPP505/12/P647
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: predator-prey relationship * fish spawning * bleak * asp
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Impakt faktor: 4.122, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275805
   

 3. 3. 0479883 - BC-A 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šmejkal, Marek - Ricard, Daniel - Vejřík, Lukáš - Mrkvička, Tomáš - Vebrová, Lucie - Baran, Roman - Blabolil, Petr - Sajdlová, Zuzana - Vejříková, Ivana - Prchalová, Marie - Kubečka, Jan
  Seasonal and daily protandry in a cyprinid fish.
  Scientific Reports. Roč. 7, JUL (2017), č. článku 4737. ISSN 2045-2322
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316; GA ČR GPP505/12/P647; GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0032
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: sexual selection * asp. * reproductive success * breeding areas * life-history
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Impakt faktor: 4.122, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275803
   

 4. 4. 0479477 - BC-A 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Blabolil, Petr - Boukal, D.S. - Ricard, Daniel - Kubečka, Jan - Říha, Milan - Vašek, Mojmír - Prchalová, Marie - Čech, Martin - Frouzová, Jaroslava - Jůza, Tomáš - Muška, Milan - Tušer, Michal - Draštík, Vladislav - Šmejkal, Marek - Vejřík, Lukáš - Peterka, Jiří
  Optimal gillnet sampling design for the estimation of fish community indicators in heterogeneous freshwater ecosystems.
  Ecological Indicators. Roč. 77, JUN (2017), s. 368-376 ISSN 1470-160X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204; GA ČR(CZ) GA15-01625S; GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0032; GA MŠk LM2015075
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: reservoir * habitat * lakes * populations * selectivity
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Marine biology, freshwater biology, limnology
  Impakt faktor: 3.983, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275504
   

 5. 5. 0470175 - BC-A 2017 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Jůza, Tomáš - Kubečka, Jan - Prchalová, Marie - Peterka, Jiří
  Odlov ryb pomocí sítí, s. 407-423. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5.
  [Fish sampling using nets, pp. 407-423. In: (Kouba, A.) Fishery in Open Waters, second edition, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, ISBN 978-80-7514-013-5.]
  2015
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fish sampling with nets * gillnets * trawl * purseseine * beach seine
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267915
   

 6. 6. 0470169 - BC-A 2017 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Kubečka, Jan - Jůza, Tomáš - Prchalová, Marie - Říha, Milan
  Základní analýzy populací a prostorová distribuce rybích společenstev v nádržích, s. 139-155. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5.
  [The basic analyses of populations and spatial distribution of fish communities in lakes and reservoirs, pp. 139-155. In: (Kouba, A.) Fishery in Open Waters, second edition, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, ISBN 978-80-7514-013-5.]
  2015
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fsh communities * abundance * habitat
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267911
   

 7. 7. 0470126 - BC-A 2017 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Prchalová, Marie - Kubečka, Jan - Peterka, Jiří - Jůza, Tomáš
  Rámcová směrnice o vodách (2000/60/EC) a její dopady na rybářské hospodaření v povrchových vodách stojatých, s. 57-71. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5.
  [The Water Framework Directive (2000/60/EC) and its impact on fishery management within lentic surface waters, p. 57-71. In: (Kouba, A.) Fishery in open waters, second edition aktualizované, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, ISBN 978-80-7514-013-5.]
  2015
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7F14316
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Water Framework Directive * lentic surface waters * ecological potential
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267852
   

 8. 8. 0466216 - BC-A 2018 CZ cze N - Článek v novinách
  Kubečka, Jan - Boukal, D. - Baran, Roman - Blabolil, Petr - Čech, Martin - Draštík, Vladislav - Frouzová, Jaroslava - Hejzlar, Josef - Jůza, Tomáš - Matěna, Josef - Muška, Milan - Prchalová, Marie - Říha, Milan - Šmejkal, Marek - Tušer, Michal - Vašek, Mojmír - Vejříková, Ivana
  Může Lipno uspokojit všechny?.
  [Can Lipno satisfy everyone.]
  Rybářství. Roč. 2017, č. 4 (2017), s. 52-54 ISSN 0373-675X
  GRANT EU: European Commission(XE) 677039 - ClimeFish
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: population dynamics * fish * angling
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Obor OECD: Fishery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264660
   

 9. 9. 0457781 - BC-A 2016 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Peterka, Jiří - Prchalová, Marie - Vašek, Mojmír - Frouzová, Jaroslava - Jůza, Tomáš - Muška, Milan - Tušer, Michal - Draštík, Vladislav - Ricard, Daniel - Sajdlová, Zuzana - Šmejkal, Marek - Vejřík, Lukáš - Matěna, Josef - Borovec, Jakub - Kubečka, Jan
  Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů.
  [A new tool for improvement the quality of water ecosystems.]
  XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda - věc veřejná”: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rádková, V.; Bojková, J.), s. 41-45. ISBN 978-80-210-7874-1.
  [Konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda - věc veřejná” /17./. Mikulov (CZ), 29.06.2015-07.07.2015]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204; GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0032
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: ecological potential * reservoirs * Water Framework Directive * fish
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258163
   

 10. 10. 0456378 - BC-A 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Prchalová, Marie - Kubečka, Jan - Peterka, Jiří - Jůza, Tomáš
  Rámcová směrnice o vodách (2000/60/EC) a její dopady na rybářské hospodaření v povrchových vodách stojatých.
  [The Water Framework Directive (2000/60/EC) and its impact on fishery management within lentic surface waters.]
  Rybářství ve volných vodách.. 2. aktualizované. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2015 - (Kouba, A.), s. 57-71. ISBN 978-80-7514-013-5
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Water Framework Directive * lentic surface waters * ecological potential
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256916