Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0358660 - UEK-B 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Teslová, P. - Kalina, J. - Urban, Otmar
  Simultánní stanovení obsahu nestrukturních 867 sacharidů a škrobu v listech vyšších rostlin metodou využívající anthronového činidla.
  [Simultaneous Determination of Non-Structural Saccharides and Starch in Leaves of Higher Plants Using Anthrone Reagent.]
  Chemické listy. Roč. 104, č. 9 (2010), s. 867-870 E-ISSN 1213-7103
  Grant CEP: GA ČR GA522/06/0930
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: anthron reagent * spectrophotometry * calibration factor * non-structural saccharides * starch * norway spruce * carbon dioxide * picea abies * european beech * fagus sylvatica
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196623
   

 2. 2. 0348045 - UEK-B 2011 RIV CZ cze A - Abstrakt
  Šigut, L. - Urban, Otmar - Špunda, V. - Teslová, P. - Zgarbová, M. - Kalina, J.
  Změna teplotní závislosti vybraných fotosyntetických charakteristik smrku ztepilého po aklimaci na různé radiační a teplotní podmínky.
  [Temperature dependence change of selected photosynthetic characteristics of Norway spruce after acclimation to the different radiation and temperature conditions.]
  Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin s Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. Praha: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2010. s. 134-134. ISSN 1213-6670.
  [12. konference experimentální biologie rostlin. 14.09.2010-17.09.2010, Praha]
  Grant CEP: GA ČR GA522/07/0759
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: photosynthesis * acclimation * temperature * radiation
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188664