Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0376408 - UT-L 2013 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Feistauer, M. - Horáček, Jaromír - Kučera, V. - Prokopová, Jaroslava
  On numerical solution of compressible flow in time-dependent domains.
  Mathematica Bohemica. Roč. 137, č. 1 (2012), s. 1-16 ISSN 0862-7959
  Grant CEP: GA MŠk OC09019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: compressible Navier-Stokes equations * arbitrary Lagrangian-Eulerian method * discontinuous Galerkin finite element method * interior and boundary penalty
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208815
   

 2. 2. 0345279 - UT-L 2011 RIV CZ eng A - Abstrakt
  Kučera, V. - Feistauer, M. - Prokopová, Jaroslava - Horáček, Jaromír
  Simulation of Compressible Flow in Time-Dependent Domains.
  ESCO 2010. Plzeň: University of West Bohemia, 2010 - (Šolín, P.; Karban, P.; Cimrman, R.; Kruis, J.). s. 62-62. ISBN 978-80-7043-898-5.
  [ESCO 2010 - European Seminar on Coupled Problems /2./. 28.06.2010-02.07.2010, Plzeň]
  Grant CEP: GA MŠk OC09019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: fluid -- structure interaction * finite element method * biomechanics of voice
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186593
   

 3. 3. 0338410 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Prokopová, Jaroslava
  Simulation of Compressible Flow in Time Dependent Domains.
  Mathematics and Computer Sciences. Praha: Matematicko-fyzikální fakulta UK, 2009 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.), s. 160-165. ISBN 978-80-7378-101-9.
  [Week of Doctoral Students 2009. Praha (CZ), 02.06.2009-05.06.2009]
  Grant CEP: GA MŠk OC09019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: fluid-structure interaction * biomechanics of voice * finite element method
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182190