Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0488530 - UEM-P 2018 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Vacková, Irena - Turnovcová, Karolína - Růžičková, Kateřina - Holáň, Vladimír
  Optimální koncentrace mezenchymálních stromálních buněk při kryokonzervaci.
  [The optimal concentration of mesenchymal stromal cells during cryopreservation.]
  Interní kód: DP050002 ; 2016
  Technické parametry: KD-MSC zmrazené v 1 ml zmrazovacího roztoku ve vyšším než obvyklém množství buněk. Buňky jsou zmraženy ve zmrazovacím médiu se sníženým obsahem DMSO a s náhradou fetálního bovinního séra za lidský albumin a uchovány v parách tekutého dusíku.
  Ekonomické parametry: Snížení nákladů buněčné terapie při opakovaném podání autologních kmenových buněk stejného pacienta bez nutnosti opakovaných odběrů/izolace a dlouhodobé kultivace kmenových buněk z kostní dřeně, tukové tkáně. Snížení nákladů na uchování mezenchymálních stromálních buněk pro alogenní okamžité použití.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010135; GA MŠk(CZ) LO1309
  Institucionální podpora: RVO:68378041
  Klíčová slova: mesenchymal stromal/stem cells * cryopreservation * cell freezing * optimal concentration
  Kód oboru RIV: FP - Ostatní lékařské obory
  Obor OECD: Cell biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283112
   

 2. 2. 0477177 - UEM-P 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Syková, Eva - Rychmach, P. - Drahorádová, I. - Konrádová, Šimona - Růžičková, Kateřina - Voříšek, Ivan - Forostyak, Serhiy - Homola, A. - Bojar, M.
  Transplantation of Mesenchymal Stromal Cells in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis: Results of Phase I/IIa Clinical Trial.
  Cell Transplantation. Roč. 26, č. 4 (2017), s. 647-658 ISSN 0963-6897
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-06958S; GA ČR(CZ) GBP304/12/G069; GA MŠk(CZ) LM2015064
  Institucionální podpora: RVO:68378041
  Klíčová slova: clinical trial * cell-based therapy * stem cells
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Obor OECD: Neurosciences (including psychophysiology
  Impakt faktor: 2.885, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273554
   

 3. 3. 0457094 - UEM-P 2016 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Vacková, Irena - Turnovcová, Karolína - Holáň, Vladimír - Růžičková, Kateřina
  Mezenchymální kmenové buňky kostní dřeně zmrazené a uchované v parách tekutého dusíku.
  [Bone marrow mesenchymal stem cells cryopreserved and stored in liquid nitrogen vapors.]
  Interní kód: DP050001 ; 2015
  Technické parametry: KD-MSC zmrazené v 1 ml zmrazovacího roztoku ve vyšším než obvyklém množství buněk. Buňky jsou zmraženy ve zmrazovacím médiu se sníženým obsahem DMSO (7,5 %) a s náhradou fetálního bovinního séra za lidský albumin a uchovány v parách tekutého dusíku
  Ekonomické parametry: Snížení nákladů buněčné terapie při opakovaném podání autologních kmenových buněk stejného pacienta bez nutnosti opakovaných odběrů/izolace a dlouhodobé kultivace kmenových buněk z kostní dřeně. Funkční vzorek je na pracovištích autorů zaveden. Jeho další případné komerční využití závisí na zájmu terénu. Podle současného stupně poznání není možné ekonomické aspekty určit.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010135
  Institucionální podpora: RVO:68378041
  Klíčová slova: mesenchymal stem cells * cryopreservation * cell therapies
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257610
   

 4. 4. 0340207 - UEM-P 2010 RIV NO eng J - Článek v odborném periodiku
  Amemori, Takashi - Jendelová, Pavla - Růžičková, Kateřina - Arboleda Toro, David - Syková, Eva
  Co-transplantation of olfactory ensheathing glia and mesenchymal stromal cells does not have synergistic effects after spinal cord injury in the rat.
  Cytotherapy. Roč. 12, č. 2 (2010), s. 212-225 ISSN 1465-3249
  Grant CEP: GA AV ČR IAA500390902; GA ČR GA309/06/1246; GA MŠk(CZ) LC554
  Grant ostatní:GA MŠk.(CZ) 1M0538; GA MZd(CZ) 1A8697
  Program:1M
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: mesemchymal stromal cells * olfactory ensheathing glia * spinal cord injury
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 2.925, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183498
   

 5. 5. 0332235 - UEM-P 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Herynek, V. - Růžičková, Kateřina - Jendelová, Pavla - Syková, Eva - Hájek, M.
  Metabolic changes in the rat brain after a photochemical lesion treated by stem cell transplantation assessed by 1H MRS.
  Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. Roč. 22, č. 4 (2009), s. 211-220 ISSN 0968-5243
  Grant CEP: GA AV ČR KAN201110651; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA309/06/1594
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 1M0538; EC-FP6 project DiMI(XE) LSHB-CT-2005-512146; GA MZd(CZ) MZ01IKEM2005
  Program:1M
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: mesenchymal stem cell transplantation * magnetic resonance spectroscopy * rats
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 1.859, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177553
   

 6. 6. 0330598 - UEM-P 2010 RIV NO eng J - Článek v odborném periodiku
  Turnovcová, Karolína - Růžičková, Kateřina - Vaněček, Václav - Syková, Eva - Jendelová, Pavla
  Properties and growth of human bone marrow mesenchymal stromal cells cultivated in different media.
  Cytotherapy. Roč. 11, č. 7 (2009), s. 874-875 ISSN 1465-3249
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 1M0538; GA ČR(CZ) GD309/08/H079; EC FP6 Rescue(XE) LSHB-CT-2005-518233; EC FP6 Enimet(XE) LSHM-CT-2005-019063
  Program:1M
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: cell cycle * cell differentiation * antigens
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 2.204, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176351
   

 7. 7. 0322187 - UEM-P 2009 US eng A - Abstrakt
  Amemori, Takashi - Růžičková, Kateřina - Arboleda Toro, David - Jendelová, Pavla - Syková, Eva
  Transplantation of mesenchymal stem cells and olfactory ensheathing glia improves functional recovery in rats by sparing the spinal cord tissue after a contusion lesion.
  Abstract Neuroscience 2008. Washington DC: Society for Neuroscience, 2008. s. 74.14-74.14.
  [Annual Meeting Society for Neuroscience 2008. 15.11.2008-19.11.2008, Washington DC]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA MŠk 1M0538; GA ČR GA309/06/1246
  Grant ostatní:MZd(CZ) 1A8697
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: Stem cells
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170513
   

 8. 8. 0321696 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Babič, Michal - Horák, Daniel - Jendelová, Pavla - Růžičková, Kateřina - Herynek, V. - Trchová, Miroslava - Mašínová, Katarína - Lesný, Petr - Pollert, Emil - Hájek, M. - Syková, Eva
  Poly(N,N-dimethylacrylamide)-coated maghemite nanoparticles for stem cell labeling.
  [Maghemitové nanočástice povlečené poly(N,N-dimethylakrylamidem) pro značení kmenových buněk.]
  Bioconjugate Chemistry. Roč. 20, č. 2 (2009), s. 283-294 ISSN 1043-1802
  Grant CEP: GA MŠk 1M0538; GA AV ČR KAN201110651; GA AV ČR KAN200200651
  Grant ostatní:European Commission(XE) FP6 LSHB-CT-2005-512146
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50390703; CEZ:AV0Z1010921
  Klíčová slova: poly(N,N-dimethylacrylamide) * magnetic * MRI
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.350, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170160
   

 9. 9. 0306524 - UMCH-V 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Babič, Michal - Horák, Daniel - Trchová, Miroslava - Jendelová, Pavla - Růžičková, Kateřina - Lesný, Petr - Herynek, V. - Hájek, M. - Syková, Eva
  Poly(L-lysine)-modified iron oxide nanoparticles for stem cell labeling.
  [Nanočástice oxidu železa modifikované poly(L-lysinem) pro značení kmenových buněk.]
  Bioconjugate Chemistry. Roč. 19, č. 3 (2008), s. 740-750 ISSN 1043-1802
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651; GA AV ČR KAN201110651; GA ČR GA203/05/2256; GA ČR(CZ) GA309/06/1594; GA MŠk 1M0538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: iron oxide * magnetic * nanoparticles
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.584, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159523
   

 10. 10. 0173825 - UEM-P 20033152 CZ eng A - Abstrakt
  Buckiová, Daniela - Růžičková, Kateřina
  Altered PSA NCAM in the splotch mutant SP 2H.
  Abstract Book (Sixth IBRO). Praha: IBRO, 2003. s. 150. ISBN 80-239-0887-1.
  [IBRO World Congress of Neuroscience /6./. 10.07.2003-15.07.2003, Praha]
  Grant CEP: GA MZd NK6454
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906
  Klíčová slova: Splotch mutant
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0070851