Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0324783 - UACH-T 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Drož, L. - Fox, M. A. - Hnyk, Drahomír - Low, P.J. - MacBride, J.A.H. - Všetečka, V.
  Experimental and computed dipole moments in donor-bridge-acceptor systems with p-phenylene and p-carboranediyl bridges.
  [Experimentální a počítané dipolové momenty v donor-most-akceptových systémech s mosty p-fenylenem a p-karborandiylem.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 74, č. 1 (2009), s. 131-146 ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA MŠk LC523
  Grant ostatní:EPSRC(GB) GR/S80943/01
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: donor-bridge-acceptor systems * p-carboranylenes * dipole moments
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.856, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172394