Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0477613 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svátek, Jaroslav
  Traktát o zemi svaté (1498). Staročeská adaptace cestopisu norimberského měšťana Hanse Tuchera.
  [Treatise on the Holy Land (1498). The Old Czech Adaptation of the Travelogue written by Hans Tucher, Burgher of Nuremberg.]
  Listy filologické. Roč. 140, č. 1/2 (2017), s. 91-141 ISSN 0024-4457
  GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: pilgrimage * travelogues * Holy Land * incunables * Hans Tucher * Mikuláš Bakalář * 15th century * translation * Old Czech
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273910
   

 2. 2. 0462591 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
  Svátek, Jaroslav
  Životní dráha Bertrandona de la Broquière a osudy jeho díla.
  [The career of Bertradon de la Broquière and the fate of his writing.]
  Bertrandon de la Broquière. Zámořská cesta: Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Svátek, J.), s. 9-23. Středověk. ISBN 978-80-7422-464-5
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: travelogues * Middle Ages * Ottoman Empire * Burgundy * Fifteenth century * Crusades
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266075
   

 3. 3. 0462568 - FLU-F 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Svátek, Jaroslav - Nejedlý, Martin - Loiseau, J.
  Bertrandon de la Broquière. Zámořská cesta: Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích.
  [Bertrandon de la Broquière. The Voyage d'Outremer.]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 208 s. Středověk. ISBN 978-80-7422-464-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: travelogues * Middle Ages * Ottoman Empire * Burgundy * Fifteenth century * Crusades
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0262012
   

 4. 4. 0458545 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svátek, Jaroslav
  'Je to bezesporu trápení cestovat touto zemí v takové zimě.' Andaluský rytíř Pero Tafur v Čechách, ve Slezsku a na Moravě (1438-1439).
  ['It is indisputably suffering to travel in this country in such cold.' Andalusian knight Pero Tafur in Bohemia, Silesia and Moravia (1438–1439).]
  Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 6, č. 2 (2014), s. 275-288 ISSN 1804-0977
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: medieval voyager * Pero Tafur * Albert II of Habsburg * Kaspar Schlick * Wroclaw
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258811
   

 5. 5. 0452763 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Svátek, Jaroslav
  Cestopis jako prostředek ke spáse? Poutnické itineráře a odpustkové seznamy do Svaté země ze střední Evropy (14.-16. století).
  [A Travel Book as a Way to Salvation? Pilgrim's Itineraries and Indulgence Lists to the Holy Land from Central Europe (14th–16th Centuries).]
  Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 - (Hrabal, J.), s. 43-54. ISBN 978-80-244-4876-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: travelogues * pilgrimage * fourteenth century * fifteenth century * Jerusalem
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253684
   

 6. 6. 0452749 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Svátek, Jaroslav
  Formulář průvodního listu poutníka do Říma nebo Svaté země z rukopisu MZK Brno Mk 24.
  [Formular of the Safe-conduct for the pilgrim to Rome or to the Holy Land, taken from the Manuscript MZK Brno Mk 24.]
  Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015 - (Dragoun, M.; Doležalová, L.; Ebersonová, A.), s. 302-305. ISBN 978-80-88013-09-9
  GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Augustinian Canons * pilgrimage * Rome * Holy Land * fourteenth century * fifteenth century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253679
   

 7. 7. 0441984 - FLU-F 2015 RIV FR fre J - Článek v odborném periodiku
  Bažant, V. - Svátek, Jaroslav
  Les récits de voyage médiévaux originaires de Bohême. Produits d'une société confessionnalisée?.
  [Medieval Travelogues from Bohemia. Products of a Society Characterized by its Different Religious Communities?.]
  Médiévales: langue, textes, histoire. -, č. 67 (2014), s. 103-119 ISSN 0751-2708
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Bohemia * fifteenth century * pilgrimage * religious communities * travelogues
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244897
   

 8. 8. 0441983 - FLU-F 2015 RIV FR fre J - Článek v odborném periodiku
  Nejedlý, Martin - Svátek, Jaroslav
  La Bohême aux XIVe et XVe siècles.
  [Bohemia in the Fourteenth and Fifteenth Century.]
  Médiévales: langue, textes, histoire. -, č. 67 (2014), s. 5-10 ISSN 0751-2708
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Bohemia * Late Middle Ages * Hussites * Czech literature
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  http://medievales.revues.org/7362
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244913
   

 9. 9. 0440437 - FLU-F 2015 FR fre B - Monografie kniha jako celek
  Nejedlý, Martin (ed.) - Svátek, Jaroslav (ed.)
  Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge.
  [Crusade History and Memory at the End of the Middle Ages.]
  Toulouse: Framespa, 2012. 310 s. Méridiennes. Les Croisades Tardives, 3. ISBN 978-2-912025-81-4
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Crusades * memory * medieval literature * fourteenth century * fifteenth century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243568
   

 10. 10. 0439281 - FLU-F 2015 RIV FR fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Svátek, Jaroslav
  Les catégories des 'nacions, langues et créances' chez les voyageurs des XIVe et XVe siècles.
  [Categories of nation, language and faith by the travellers in 14th and 15th centuries.]
  Nation et nations au Moyen Âge. Paris: Publications de la Sorbonne, 2014, s. 123-135. ISBN 978-2-85944-798-4.
  [Congrès de la SHMESP /44./. Prague (CZ), 23.05.2013-26.05.2013]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: nations * travellers * Near East * 14th and 15th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242573